(Fafo Østforum, 23.11.18)

Opptak fra Fafo Østforum seminar om reise, kost og losji 22. nov

Opptak fra Fafo Østforum seminar om reise, kost og losji 22. nov

Det har vært en årelang strid om utgiftene til reise, kost og losji (RKL) for utenlandske arbeidstakere i norsk skips- og verftsindustri. Høyesterett har konstatert at allmenngjøring av RKL-bestemmelsene er innenfor EØS-regelverket. Tariffnemnda har vedtatt at kostnader innenfor Norges grenser fortsatt skal dekkes, men reiser fra og til hjemlandet ikke lenger er omfattet av allmenngjøringsforskriften.

Relaterte nyheter

Forrige/neste