(Arbeidsliv i Norden, 25.05.19)

EU-direktiv: EU-retten eller nasjonale tariffavtaler?

EU-direktiv: EU-retten eller nasjonale tariffavtaler?

De nordiske arbeidsdepartementene arbeider for tiden aktivt med to av EUs direktiver: Utstasjoneringsdirektivet skal utvides og direktivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår skal implementeres.

 

Nyhetsbrevet EU&Arbetsrätt og Nordiske Ministerråds arbeidsrettsutvalg inviterte nylig til konferanse i Stockholm om disse temaene. På dagorden sto også eksempler på konflikter mellom de nasjonale domstolene og domstolene i Luxemburg om tolkningen av EUs direktiv i forhold til nasjonale lover og avtaler.

Les hele saken Hård ton mellan domstolarna i Luxemburg och de nationella rättsinstanserna (Arbeidsliv i Norden, 25.05.19)

Forrige/neste