(Fafo Østforum / GD, 15.05.19)

Debatt: EØS-avtalen fører til sosial dumping og økt arbeidslivskriminalitet

Debatt: EØS-avtalen fører til sosial dumping og økt arbeidslivskriminalitet

Det er ikke tilfeldig at uroen omkring EØS-avtalen i fagbevegelsen møtes med det eneste argumentet EØS-tilhengere klarer å mønstre: – Vi trenger EØS-avtalen for å få solgt varene våre på EU-markedet. Dette er så villedende som det kan få blitt, mener rådgiver i SVs stortingsgruppe, Dag Seierstad.

Den EØS-avtalen som Norge har inngått, krever at enhver norsk lov må vike hvis den er i strid med EUs regelverk. Noe slikt krever ikke EU av noen andre land enn EØS-medlemmene Island og Liechtenstein.

Og det er heller ingen andre land som må skyve til side IlO-konvensjoner fordi vi er bundet av en EØS-avtale som ble inngått for å bringe oss godt og vel halvveis inn i EU.

Les hele saken: Sosial dumping sprer seg fortsatt og kriminaliteten bare øker i arbeidslivet med EØS-avtalen (GD, 13.05.19)

Relaterte nyheter

Forrige/neste