(Minerva, 11.06.19)

Debatt: – Au pairer bør bli arbeidsinnvandrere

Debatt: – Au pairer bør bli arbeidsinnvandrere

– Regjeringen er mot å gjøre au pair-ordningen om til en ordning for ufaglært arbeidsinnvandring. Etter min mening er det både bedre og mer realistisk å anerkjenne au pairen som en arbeidstaker som dekker et behov for hjelp mange familier har i hjemmet, skriver Mathilde Fasting.

Les hele debattinnlegget Au pairer bør bli arbeidsinnvandrere (Minerva, 11.06.19)

Relaterte nyheter

Forrige/neste