(ISF, 28.09.18)

Avhandling blir til bok: Pakistanske arbeidsinnvandreres møte med Norge

Avhandling blir til bok: Pakistanske arbeidsinnvandreres møte med Norge

I 1967 var det fjorten pakistanere i Norge. Fire år senere hadde antallet økt til rundt ett tusen. Hvordan var de første pakistanske arbeidsinnvandrernes møte med Norge? Aud Korbøls klassiske studie fra 1974 kommer nå i bokform.

Den unge ISF-forskeren Aud Korbøl forstod tidlig betydningen av å undersøke hvordan de første pakistanerne i Norge tilpasset seg det norske samfunnet, og hvilket Norge som møtte dem. Allerede i 1970 begynte Korbøl på avhandlingen Den kritiske fase, var den første sosiologiske studien av arbeidsinnvandring til Norge. Tre og et halvt år senere satte hun siste punktum i det 500 sider lange manuskriptet.

arnfinn midtboenI dag har om lag 38 000 nordmenn bakgrunn fra Pakistan, og mer enn 40 år etter Korbøls avhandling sørger en ny generasjon ISF-forsker, Arnfinn H. Midtbøen (bildet), for at studien blir tilgjengelig i bokform. Han har skrevet en introduksjon til boken, mens Tante Ulrikkes vei-forfatter Zeshan Shakar har skrevet etterordet. Korbøl selv, som nå er 77 år, har bidratt med en ny epilog. Les hele saken (Institutt for samfunsforskning (ISF), 28.09.18)

Se også: Innvandringsforskningen som ble lagt bort. Essay av Arnfinn H. Midtbøen, (Morgenbladet, 28.09.18)

Boken lanseres11. oktober, på Litterturhuset i Oslo


 

 

Relaterte publikasjoner

Forrige/neste