(Fafo Østforum / Arbeidstilsynet, 15.03.18)

Arbeidstilsynets prioriteringer i 2018

Arbeidstilsynets prioriteringer i 2018

Nasjonale satsinger i utvagte næringer, styrking av det internasjonale samarbeidet, og økt innsats mot arbeidslivskriminalitet. Dette er Arbeidstilsynets prioriteringer for 2018.

Nasjonale satsinger i 9 næringer

I 2018 har Arbeidstilsynet nasjonale satsinger rettet mot bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, renhold, industri, jord og skogbruk, akvakultur og dykking.

illustrasjon bygningsarbeider tretakOm satsingen i bygg og anlegg: Arbeidstilsynet har valgt å prioritere forebyggende innsats i bygge- og anleggsnæringen også i 2018 og 2019. Næringen har om lag 227 000 sysselsatte. Antall sysselsatte har økt hvert år siden finanskrisen i 2009, og det meste av økningen i sysselsettingen har skjedd i gruppene innvandrere og arbeidere på korttidsopphold. Bygg- og anlegg er blant de næringene med flest antall rapporterte arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall. Sosial dumping er utbredt i deler av næringen. Et av temaene for tilsyn og veiledning i bygg og anlegg er "Lovlige lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere". Arbeidstilsynet erfarer at en del utenlandske arbeidstakere tilbys lovstridige lønnsvilkår, blir tilbudt for dårlig standard på innkvartering og jobber uforsvarlig lange økter. Allmenngjøring er et redskap, og tilsynet vil gjennomføre tilsyn med fokus på allmenngjøringsforskirften i bygg og i elektro. Les mer om tilsyn i bygg og anlegg 2018-2019.

På Arbeidstilsynets nettsider finner du beskrivelser av alle de ni valgte næringene, samt begrunnelse for hvorfor de har valgt ut nettopp disse næringene, og hvilke temaer Arbeidstilsynet vil fokusere på i tilsyn og veiledning: Prioriterte aktiviteter for 2018 (Arbeidstilsynet, 05.03.18)

Se også nyhetssaken: Renhold fortsatt under lupen (Renholdsnytt, 06.03.18)

 

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

I 2018 vil Arbeidstilsynets innsats økes ytterligere, særlig i de næringene hvor Arbeidstilsynet har nasjonale satsinger. Det internasjonale samarbeidet med de landene som Norge har særskilte samarbeidsavtaler med skal styrkes. Les om Arbeidstilsynets innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

 

Relaterte temaer

Forrige/neste