FriFagbevegelse, 08.09.20

A-krim: Dårlig info-flyt er fortsatt et problem i kampen mot kriminelle aktører i arbeidslivet

A-krim: Dårlig info-flyt er fortsatt et problem i kampen mot kriminelle aktører i arbeidslivet

I forrige uke sendte justisminister Monica Mæland ut et forslag som vil fjerne noen av taushetsbestemmelsene som har hindret et bedre a-krimsamarbeid mellom offentlige etater. Men regjeringen har ikke utredet opposisjonens forslag om fri flyt av informasjon mellom etatene som bekjemper a-krim.

Et av de største problemene for arbeidet mot a-krim har vært problemer med utveksling av informasjon mellom de ulike etatene. Arbeidstilsynets ansatte på a-krimsenterne har for eksempel ikke fått tilgang til skatteopplysninger. Dette har vært et hinder for et effektivt samarbeide i a-krimsaker.

Regjeringen har nå sendt ut et høringsforslag om å endre forvaltningsloven. Endringen skal gjøre det enklere for offentlige etater å dele taushetsbelagte opplysninger seg imellom.

inger a e coll– Jeg er ikke imot forslagene, men det man gjøre er å flikke på mange spesiallover framfor å gjøre et stort grep som vil gjelde generelt, sier Inger Coll, leder av foreningen Norsk Øko-Forum.

I stedet for én lovendring, det Coll omtaler som en generalfullmakt, har de foreslått først og fremst å gjøre endringer i forvaltningsloven, men også i sju andre spesiallover.

Tidligere har regjeringen endret skatteforvaltningsloven og toll-loven for å bedre informasjonsflyten i a-krimsaker.

Les hele saken: A-krim: Dårlig info-flyt er fortsatt et problem i kampen mot kriminelle aktører i arbeidslivet (FriFagbevegelse, 08.09.20)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Justis- og beredskapsdepartementet, 02.09.20

Forrige/neste