Brexit: NHOs sjekkliste for bedrifter

NHO 29.09.20

Hvordan skal bedrifter forberede seg på brexit? NHO har utarbeidet en veileder. I kapitlet om personbevegelse skriver de: – Dersom du har briter på midlertidig arbeid i Norge bør du allerede nå starte søknadsprosess med UDI dersom du ønsker å videreføre aktiviteten neste år.

– Håndhevings- og sanksjonssystemet i transport-Norge må rehabiliteres

Lastebil.no, 30.09.20

EUs nye mobilitetspakke innebærer vesentlige endringer i regelverket for transport, både i EU og i EØS-land som Norge. – I sammenheng med implementering av et nytt EU-lovverk er det duket for å rehabilitere hele håndhevings- og sanksjonssystemet i transport-Norge, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Tror EU kommer med minstelønnsdirektiv i oktober

Finansfokus, 30.09.20

Leder av LOs Brussel-kontor, Robert René Hansen, tror EU-kommisjonen vil vedta et minstelønnsdirektiv 28. oktober. Fagforbund, arbeidsgivere og myndigheter i Norden er kritiske.

ESA angriper norske regler mot sosial dumping

FriFagbevegelse, 29.09.20

Norske seriøsitetsbestemmelser strider mot EUs konkurranseregler, mener ESA. Kontrollorganet i Brussel åpner for flere underentreprenører. ESA og den norske regjeringen har brevvekslet siden november 2019. Per i dag er det Næringsdepartementets tur til å skrive, og fristen for å svare ESA er 10. oktober.

Ap vil avvikle adgangen til midlertidige ansettelser

Fagforbundet, 25.09.20

Fagforbundet har fått gjennomslag for flere viktige punkter i Arbeiderpartiets partiprogram. Blant annet i kampen mot sosial dumping, pensjon fra første krone og retten til fast arbeid.

Næringsministeren sier nei til endring i anskaffelsesreglene

FriFagbevegelse, 25.09.20

Et Ap-forslag om å legge mer vekt på arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser, avvises av næringsminister Iselin Nybø (V). Miljø-, sosiale- og arbeidsmarkedshensyn er allerede godt ivaretatt i dagens regelverk, mener næringsministeren. Dette til tross for en fersk dom fra EU-domstolen, som likestiller disse hensynene med de andre grunnleggende innkjøpsprinsippene.

Alstahaug Ap: Kamp mot sosial dumping

Helgelands Blad, 25.09.20

– Vi kommer til å foreslå for kommunestyret at Skiensmodellen innføres i vår kommune. Ved å skjerpe Alstahaug kommunes krav i forbindelse med utlysning av offentlig anbud, gir vi et viktig signal om at dette tas på alvor og at vi verner om de seriøse aktørene i arbeidslivet, skriver Ole-Gerhard Rinø, gruppeleder Alstahaug Ap i dette leserinnlegget.

Sveitserne vil beholde arbeidsinnvandring fra EU

Radio Haugaland / NTB, 27.09.20

Det ble et klart nei da sveitsiske velgere stemte over et forslag om å skrote en avtale med EU om fri flyt av arbeidskraft over grensen. Forslaget var fremmet av det høyreorienterte Folkepartiet (SVP), men søndag ble det avvist i en folkeavstemning.

Debatt: Vil ha bedre verktøy for kontroll med a-krim

Norges Fiskarlag, 28.09.20

– Uansett årsak, vi kan ikke tillate sosial dumping, svart arbeid, skatteunndragelser, kjøp og salg av fisk som er høstet utenfor fiskekvotene. Dette skriver fire sentrale aktører i sjømatnæringen som ønsker seg et a-krimsenter i Troms og Finnmark.

Skiensmodellen splittet Kofa

Anbud365, 28.09.20

Kofa delte seg i et flertall og mindretall da fortolkning av den såkalte Skiensmodellen mot sosiale dumping kom på bordet. Spørsmålet var når krav om etterlevelse av Skiensmodellen skulle gjelder fra: På søknads- eller tilbudstidspunktet eller senere.

Total items found: 92