Lastebil.no, 30.09.20

EUs nye mobilitetspakke innebærer vesentlige endringer i regelverket for transport, både i EU og i EØS-land som Norge. – I sammenheng med implementering av et nytt EU-lovverk er det duket for å rehabilitere hele håndhevings- og sanksjonssystemet i transport-Norge, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Finansfokus, 30.09.20

Leder av LOs Brussel-kontor, Robert René Hansen, tror EU-kommisjonen vil vedta et minstelønnsdirektiv 28. oktober. Fagforbund, arbeidsgivere og myndigheter i Norden er kritiske.

NHO 29.09.20

Hvordan skal bedrifter forberede seg på brexit? NHO har utarbeidet en veileder. I kapitlet om personbevegelse skriver de: – Dersom du har briter på midlertidig arbeid i Norge bør du allerede nå starte søknadsprosess med UDI dersom du ønsker å videreføre aktiviteten neste år.

FriFagbevegelse, 29.09.20

Norske seriøsitetsbestemmelser strider mot EUs konkurranseregler, mener ESA. Kontrollorganet i Brussel åpner for flere underentreprenører. ESA og den norske regjeringen har brevvekslet siden november 2019. Per i dag er det Næringsdepartementets tur til å skrive, og fristen for å svare ESA er 10. oktober.

FriFagbevegelse, 29.09.20

Koronakriminalitet og forslaget om informasjonsdeling var tema da statsråder møtte etatsledere i a-krimsamarbeidet. Regjeringen planlegger å komme med en revidert strategi mot a-krim rett over jul, og møtet fant sted for å få innspill til denne.

VG, 29.09.20

Lederen for organisasjonen Hope for Justice Norge vil at politiet, ikke bare Arbeidstilsynet, ser på saker der utenlandske arbeidere kommer til Norge for langt under den lovpålagte lønnen.

Oppland Arbeiderblad, 29.09.20

– EU-kommisjonen har skissert en modell hvor land kan bli unntatt fra minstelønnsforslaget dersom minst 70 prosent av arbeidstakerne er dekket av kollektive avtaler. Problemet med forslaget er at det for fremtiden vil knytte lønnsdannelsen nærmere Brüssel, og ikke til det enkelte medlemsland/ EØS-land, skriver Magne Bekkelund og Jørund Hassel i Oppland nei til EU.

Anbud365, 28.09.20

Kofa delte seg i et flertall og mindretall da fortolkning av den såkalte Skiensmodellen mot sosiale dumping kom på bordet. Spørsmålet var når krav om etterlevelse av Skiensmodellen skulle gjelder fra: På søknads- eller tilbudstidspunktet eller senere.

A4 Arbejdsliv.dk / Fagbladet 3F, 28.09.20

Det er ikke bare danske arbeidere som kan dra nytte av den danske regjeringens nye forslag om førtidspensjonering. EU- og EØS-borgere som har fylt 61 år, kan allerede etter ett års arbeid eller opphold i Danmark få tilgang til en prosentandel av den totale ytelsen, som ifølge regjeringens forslag vil være DKK 13 550 per måned.

Norges Fiskarlag, 28.09.20

– Uansett årsak, vi kan ikke tillate sosial dumping, svart arbeid, skatteunndragelser, kjøp og salg av fisk som er høstet utenfor fiskekvotene. Dette skriver fire sentrale aktører i sjømatnæringen som ønsker seg et a-krimsenter i Troms og Finnmark.

Total items found: 92

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie