Arbeidstilsynet.no, 30.06.20

Det er endringer i arbeidsmiljøloven og statsansattloven som ligger til grunn for at Arbeidstilsynet fra 1. juli får utvidet tilsynsmyndighet. De første virksomhetene som vil få tilsyn, ligger an til å bli bygg- og anleggsvirksomheter i Oslo og omegn, siden det her tidligere er rapportert om høy andel innleie.

Regjeringen.no, 30.06.20

Fra 1. juli 2020 kan vertsfamilier som utnytter en au pair, bli varig utestengt fra au pair-ordningen og søkere og referansepersoner i familieinnvandringssaker kan pålegges å avlegge DNA-test.

FriFagbevegelse, 30.06.20

Vi står både midt i en koronakrise, og foran sommermåneder med lite tilsyn, som gjør at behovet for veiledning øker, påpeker arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO: – Denne type krise kan gjøre oss ekstra utsatt, både ved at du har kriminelle aktører som kan spekulere i støtteordningene som finnes. Dessuten er det også slik at når vi mennesker er i pressede situasjoner, så kan vi bli fristet til å gjøre ting vi ellers ikke ville gjort, sier hun.

Nordnorsk debatt, 30.06.20

Profittjag, kapasitet og sammenfiltrede firma- og ansettelsesforhold: – Vi må nok innse at utenlandske sjåfører og konkurranse over landegrensene er noe man må leve med på veiene, skriver deltid-yrkessjåfør i en kronikk. Han mener bedre vintervedlikehold og veistandard er viktigste grep mot ulykker med vogntog på vei.

Klassekampen.no, 29.06.20

Fellesforbundet har foretatt en oppdatert undersøkelse av polske medlemmers situasjon, presentert i et eget notat: – Hovedbildet er bedring. Samtidig er det stor forskjell på gruppene. Bygningsarbeiderne ble stort sett i landet, men ser man på verftsarbeiderne, er fortsatt 60 prosent i Polen i juni, sier avdelingsleder Line Eldring. Fremdeles er det betydelig høyere arbeidsløshet blant polakkene enn andre medlemmer.

FriFagbevegelse, 29.06.20

Arbeiderpartiet mener en nylig dom i EU-domstolen gir juridisk ryggdekning for at man i offentlige anbud kan avvise underleverandører ved påvisning av brudd på ulike sosiale, miljø- og arbeidsmessige standarder. – Nå kan ikke lenger rådmennene stoppe folkevalgte som ønsker å bidra til seriøse arbeidsforhold med begrunnelse i at det vil bli stoppet av domstolene, sier storingsrepresentant Arild Grande. Lovforslaget vil behandles først i høst.

Børsen.no, 28.06.20

– Jeg ønsker ikke å jobbe svart. Jeg fikk sjokk da jeg skjønte at inntekten min ikke var registrert hos skatteetaten, sier «Kazimierz». Han er fagutdannet tømrer fra Polen. Han har jobbet i Norge i 14 år, men fikk ikke sykepenger da han skadet seg på en byggeplass i Oslo-området, og sto helt uten inntekt i 14 uker.

VG, 27.06.20

Sykepleierforbundet og Frps helsepolitiske talsperson mener det bør innføres helsetest av alle innreisende helsearbeidere etter to svenske helsepersonell-vikarer testet positivt for koronaviruset.

NRK.no, 27.06.20

Mens forholdene blir stadig bedre for sesongarbeidere i de store landbruksbedriftene, er det fortsatt ille hos mange av de små. – Vi fant feil hos sikkert 90 prosent av de kontrollerte, sier branninspektører i Rogaland.

FriFagbevegelse, 26.06.20

Tidligere har blant annet kommunene Sarpsborg, Trondheim og Nittedal innført lignende krav, der godkjent skjenkebevilling krever garanti for at de ansatte faktisk får den allmenngjorte minstelønna de har krav på.

Total items found: 87

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie