Ny rapport om minstelønnsatser i Europa

(LO-kontoret i Brussel, 28.02.19)

I en rekke europeiske land fastsettes minstelønna ved lov, en såkalt bindende minstelønn. Nivået på minstelønna er svært sprikende, og europeisk fagbevegelse har lenge drøftet en slags europeisk minstelønn som skal ligge på 60 prosent av middellønn. 20 av 22 EU land økte sine minstelønninger i fjor, framgår det av en utredning av det tyske forskningsinstituttet Hans Böckler Stiftung.

Debatt: – Regjeringen har ikke bedt EU om å innføre meldeplikt

(Nationen, 28.02.19)

– På kommentarplass i Nationen tirsdag 26. februar skriver Eva Nordlund om EUs meldeplikt for tjenestesektoren. Det stemmer ikke at regjeringen har bedt EU om å innføre meldeplikt. Meldeplikten eksisterer allerede i dag, og er forankret i norsk lov. Meldeplikten gir ikke ESA myndighet til å stoppe norsk tjenesteregelverk, skriver Daniel Bjarmann-Simonsen, statssekretær (H) i Nærings- og fiskeridepartementet.

Politikere vil ikke ha sosial dumping i norsk oljebransje: – Equinor har et samfunnsansvar

(FriFagbevegelse, 28.02.19)

Equinor presser ned prisene og gjør det vanskelig for leverandører å drive med norske lønns- og arbeidsvilkår, mener fagorganisasjonene og næringa. Nå får de støtte fra flere politikere.

Debatt: Mener flere arbeidsinnvandrere bør få tilbud om fast jobb

(Nordnorskdebatt, 28.02.19)

Kommentator i Nordlys Tone Angell Jensen, mener Nord-Norge er helt avhengige av arbeidsinnvandrere i bransjer som bygg og anlegg, reiseliv og fiskeindustri. Ettersom økonomien i flere europeiske land har blitt bedre har imidlertid flere arbeidsinnvandrere reist hjem igjen. Skal vi lykkes med å holde på arbeidsinnvandrerne må flere av dem få tilbud om fast ansettelse og færre leve i en limbotilstand som løsarbeidere, skriver Jensen.

Vegvesenet drømmer om automatiske grensekontroller av vogntog

(AT, 28.02.19)

– Om få år håper vi å kunne sjekke dekk, bremser, vekt og kjøre- og hviletid på vogntog automatisk i det de krysser grensa sier avdelingsdirektør i Vegvesenet Kjetil Wigdel. Automatiske kontroller med sensorer i vegbanen kan føre til at målet om kontroll av alle kjøretøy nås. Vegvesenet samarbeider med Tolletaten om å opparbeide kontrollområde ved Svinesund, men advarer om at dette ikke måler ting som sjåførens kompetanse.

– Kontroll av alle vogntog på grensa ga nyttige erfaringar

(Regjeringen, 26.02.19)

– I lys av dei alvorlege ulukkene med tungbil denne vinteren, vil eg ikkje la nokon aktuelle tiltak stå uprøvd. Mange har ønska at vi skal kontrollere alle vogntog som kryssar grensa inn til Noreg. Det ville eg gje eit forsøk, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Statsbygg vedgår ulovlig innleie

(NRK, 26.02.19)

Innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråer, der arbeidskraften ofte er østeuropeere, er oppdaget i et omfang som er ulovlig i flere av byggeprosjektene til Statsbygg. Sammen med Fellesforbundet lover de nå å rydde opp.

Norske lastebiler taper markedsandeler

(Dolen.no, 26.02.19)

Fra 2008 til 2018 har utenlandske lastebilsjåfører økt sin markedsandel fra 54 % til 69 % på godstransport over grensen. Det betyr at under en tredjedel av godstrafikken inn til Norge fraktes av norske sjåfører. Baltiske og polske sjåfører har økt sin markedsandel til henholdsvis 12 og 10 % i 2018.

Lysbakken advarer mot større forskjeller i norsk arbeidsliv

(FriFagbevegelse, 26.02.19)

SV-leder Audun Lysbakken mener at økte forskjeller i samfunnet i større grad skyldes arbeidslivspolitikken vår enn innvandringen. Han etterlyser tøffere linje mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og at man gjør det enklere å allmenngjøre tariffavtaler. Han er skeptisk til at EØS-reglene kan overstyre norsk regelverk.

Tiltak for å øke trafikksikkerheten i Nord-Norge

(Vol.no, 26.02.19)

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg har vedtatt en uttalelse om hvordan nordnorske veier kan bli tryggere. De viser til strategidokumentet «Fra kyst til marked» utarbeidet av Troms, Finnmark og Nordland fylkeskommune. Blant tiltakene regionrådet ønsker seg er: oppgradering av veistandarden, kontinuerlig kontroll av utenlandske vogntog, strengere krav til vinterdekk og yrkessjåførenes kompetanse.

Total items found: 77