Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Seier for de polske Hardangerbru-elektrikerne

I disse dager får de polske arbeiderne etterskuddsbetalt lønna de egentlig skulle fått på lønnsslippen for 2,5 år siden. Det var kakefest på EL & ITs distriktskontor i Hordaland/Sogn og Fjordane da de markerte slutten på en 2,5 års lang kamp for å sikre etterbetaling av skyldig beløp til de tolv underbetalte polakkene som jobbet på Hardangerbrua.

Se også: Nå har de polske elektrikerne fått betalt (NRK Hordaland, 04.02.15)
Slik avslørte EL & IT Hardangerbru-snusk (Fri Fagbevegelse, 03.02.15)
Venter fortsatt på lønn etter Hardangerbrua (NRK Hordaland, 03.07.14)
Sjekkar polakkløn på Hardangerbrua (Bergens Tidende, 28.01.13)

(Fri Fagbevegelse, 02.02.15)

Kristiansand kommune tar grep mot sosial dumping

Kristiansand kommune har vedtatt et tak på inntil to ledd med underleverandører i rett linje under hovedentreprenør. I tillegg ber bystyret om at Kristiansand kommune vurderer å øke antallet lærlinger som tas inn på kontrakt. - At kommunene tar et aktivt grep overfor sosial dumping og sikrer verdikjeden fra A til Å, er et gledelig vedtak sett fra bransjens side, sier regionsjef i EBA Agder, Petter Blomkvist.

(Byggeindustrien, 02.02.15)

Spørsmål om å ansette lokalt - sak i Arbeidsretten denne uka

Bemanningsbedriften Brødrene Langset ansatte folk lokalt for å slippe å utbetale bortetillegg og reisedekning, hevdet LO-advokat Håkon Angell i Arbeidsretten mandag. Mye står på spill, særlig for mange utenlandske arbeidere, i denne saken.

Les også: Er polske pendlere lokalt ansatt? (Fri Fagbevegelse, 30.01.15)

(Fri Fagbevegelse, 02.02.15)

Belgia: Ryanair må vise kortene

Ryanair har nylig begynt å fly ut fra Belgias hovedflyplass i Brussel, Zaventem. Den belgiske luftfartsføderasjonen (BATA) vil gå til juridiske tiltak mot Ryanair for å få ut selskapets arbeidskontrakter. BATA omfatter de viktigste flyselskapene som opererer ut fra Zaventem og har skreket opp om illojal konkurranse.

(LO-kontoret i Brussel, 02.02.15)

Nyhetsbrev 2/15

Dette er blant sakene i nyhetsbrevet:

  • Fafo Østforum har fått enda et nytt medlem: Velkommen til Arbeidsgiverforeningen Spekter.
  • 90 var til stede på årets første Fafo Østforum seminar. Last ned lysark, og se opptak av sendingen på Fafo-tv.
  • Regjeringens nye strategi mot arbeidslivskriminalitet.

 

(Fafo Østforum 30.01.15)

NLF vil ansvarliggjøre transportkjøperne

E6 har vært stengt av lastebiler 268 ganger i vinter, og utenlandske vogntog står for halvparten av uhellene. Nå viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) at utenlandske vogntog er nesten tre ganger så ulykkesutsatt som norske vogntog i Nord-Norge, Vestlandet og i Trøndelag. For å bli kvitt de verste vil Norges Lastebileier-forbund (NLF) innføre miljømerking av lastebiler.

Se også: Vogntog har stengt E6 268 ganger i vinter (NRK Nordland, 27.01.15)

(NRK Nordland, 30.01.15)

Dansk parti foreslår at østeuropeere skal erstattes av innvandrere

Innvandrere og flyktninger skal inn på det danske arbeidsmarkedet i stedet for de omkring 100.000 østeuropeere som i dag arbeider i Danmark. Det mener SF som i et nytt integreringsutspill ønsker en målrettet innsats for å få innvandrere inn i de bransjene som i dag er preget av østeuropeisk arbeidskraft.

(Information.dk, 30.01.15)

Dansk fagbevegelse tar opp kampen mot Ryanair

Ryanair har nylig presentert en plan for flygninger til og fra København. Den Københavnbaserte fagbevegelsen UNI ICTS Nordic har nå tatt opp kampen for å oppnå tariffavtaler.

Se også: Ryanair - social dumping eller et godt tilbud? (Berlingske Tidende, 30.01.15)

Fagbevægelsen blæser til kamp mod Ryanair (Jyllands-Posten, 28.01.15)

 - Ryanair er en hård nød at knække (avisen.dk, 30.01.15)

(EL & IT, 30.01.15)

NHO Reiseliv imot kabotasje-endringer og allmenngjøring

- NHO Reiseliv ønsker ikke å endre dagens regelverk for persontransportkabotasje, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, Jostein Hansen, i en kommentar til forslaget om å innføre en begrensning på maksimalt 30 dager sammenhengende og 45 dager per år totalt for utenlandske transportører i persontransportmarkedet. NHO Reiseliv er også imot forslaget om allmenngjøring av tariffvilkår for utenlandske turbussjåfører i Norge.

(NHO Reiseliv, 30.01.15)

Avviser krise for skipsfarten

Auka konkurranse frå utanlandsk arbeidskraft og store endringar til tross: Den norske maritime næringa har klart seg betre enn ein kunne forvente etter 2. verdskrig. Det meiner professor Stig Tenold ved Norges Handelshøyskole, som har sett på korleis den maritime arbeidskrafta i Noreg er blitt påverka av den auka globaliseringa etter 2. verdskrig.

(maritime, 30.01.15)

LO vil ha lettere vei til allmenngjøring

LO sier et klart nei til nasjonal minstelønn, men vil heller gjøre allmenngjøring enklere. Mens arbeidsgiverne gjerne vil utrede nasjonal minstelønn, synes både LO og YS at dette er et fremmedelement i norsk arbeidsliv. Det ble med andre ord ingen store overraskelser da representanter for partene møttes til debatt på et godt besøkt seminar i Fafo Østforum.

Se også: Lysark fra Fafo Østforum seminar 27. januar: Allmenngjøring og minstelønnsregulering - hvor går vi?

Fri Fagbevegelse (29.01.15)

Fortsatt utenlandske turbiler på norske veier

Man vil fortsatt se utenlandske turbiler på norske veier, men norske og utenlandske turbilselskaper må ha mer jevnbyrdige konkurransevilkår. Og de utenlandske aktørene må i større grad betale for å bruke norsk infrastruktur. Dette var hovedbudskapet fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (bildet) da han innledet på et møte om kabotasje innen turbilsektoren. Statssekretær Bård Hoksrud var også til stede, og fra Departementets side var hensikten med møtet å få nødvendige innspill i forkant av viktige samtaler med sentrale EU-politikere i midten av februar.

(NHO Transport, 29.01.15)