Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Lyttemøte om vinterutfordringer på vei og kabotasje

– Vi har lenge hatt flere utfordringer knyttet til ulovlig kabotasje og til tungbiltrafikken på norske vinterveier. Derfor har vi de siste to årene gjennomført en rekke tiltak. Med dette møtet ønsker jeg å høre om hvordan næringen og organisasjonene selv opplever situasjonen nå, og få innspill til eventuelle ytterligere tiltak, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

(Samferdselsdepartementet, 04.02.16)

Advarer mot å bruke useriøse bilpleiefirmaer

Myndighetene ber folk tenke seg om to ganger før de bruker bilpleiefirmaer. Det er en bransje hvor det blir begått mange lovbrudd. Arbeidstilsynet forteller om timelønn på rundt 40–50 kroner timen til utenlandske arbeidstakere som ofte er veldig prisgitt arbeidsgiveren og de rammevilkårene de er utsatt for.

(NRK Telemark, 04.02.16)

KS: Redusert arbeidsinnvandring gir rom for 20 000 flyktninger

Arbeidsinnvandringen er nå redusert, og befolkningsveksten i Norge har som en følge av det avtatt kraftig. Fra et samfunnsøkonomisk synspunkt bør det norske samfunnet dermed ha rom for de 20.000 flyktningene som skal bosettes i år, mener KS. 

(NRK, 04.02.16)

Trekker boikottvarsel etter tap i Arbeidsretten

Industri Energi fikk ikke medhold i Arbeidsretten og forbundet kan derfor ikke gå til boikott av Technip Singapore. – Kampen mot sosial dumping vil likevel fortsette med uforminsket styrke, sier områdeleder Ommund Stokka.

Se også: Seier i arbeidsretten (Norsk olje og gass, 03.02.16)

(Industri Energi, 04.02.16)

Erna vil krympe barnetrygden til utlendinger

Cameron vil ha unntak fra EU-reglene. Nå vil Norge kreve det samme. 13.000 personer utenfor Norges grenser mottok barnetrygd i 2014. De aller fleste mottakerne er bosatt i Polen, hvor barnetrygd og kontantstøtte på norsk nivå er svært gunstige ordninger.  - Det antydes at EU vil åpne for indeksering eller prisjustering, og det vil være en stor fordel for våre utbetalinger av barnetrygd og kontantstøtte, sier Erna Solberg.

(VG, 03.02.16)

SV mener Telemark har svaret for et bedre arbeidsliv

Den såkalte Telemarksmodellen mot arbeidslivskriminalitet bør gjøres nasjonal, mener SVs Kirsti Bergstø. Hun anklager regjeringen for unnfallenhet i møtet med sosial dumping. Nå fremmer SV et forslag for Stortinget om flere tiltak.

Se SVs representantforslag Tiltak for et anstendig arbeidsliv og mot sosial dumping (Stortinget, 03.02.16)

(Avisen Agder / NTB, 03.02.16)

Nytt Fafo-prosjekt om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

Hvordan kan kommunesektoren bekjempe og hindre arbeidslivskriminalitet? Det er tema i et nytt prosjekt for KS, som utføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse. Vi spør hva kommunesektoren gjør og hvilke faktorer som kan forklare variasjoner. Line Eldring (bildet) leder prosjektet, andre deltakere er Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård. Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2016.

(Fafo Østforum, 02.02.16)

Regjeringens strategi for samarbeid med Polen

Over 300 norske selskaper er etablert i Polen. Landet er det største eksportmarkedet for norsk sjømat. Omkring 100.000 polakker er registrert bosatt i Norge. Norske studenter utgjør den tredje største gruppen utenlandske studenter i Polen. Polen har blitt en stadig viktigere samarbeidspartner for Norge, og Regjeringen har nå utarbeidet en Polen-strategi som legger til rette for økt kontakt og samarbeid innenfor 15 definerte områder.

(Regjeringen, 02.02.16)

Britisk EU-utkast lagt fram

EU-president Donald Tusk har lagt fram utkastet til en ny avtale for britene med EU. Britenes krav om å begrense andre EU-borgeres krav på visse velferdsgoder er i utkastet ført inn som en såkalt nødbremse. Britene kan da innføre midlertidige begrensninger for nyankomne om London kan underbygge at velferdssystemet deres er under press.

(Sunnmørsposten / NTB, 02.02.16)

Nytt nummer av EU&arbetsrätt

Minstelønn i offentlige oppdrag uten allmenngjøring. Det er en av sakene i nyhetsbrev nr 4/2015 av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt som nå er tilgjengelig på nett.

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

(Fafo Østforum, 02.02.16)

Et nytt utstasjoneringsdirektiv er klart

Godt gjemt i en låst skuff i Europakommisjonen ligger det klart et forslag til nytt utstasjoneringsdirektiv. Ingen lekket versjon er å finne noe sted. Det eneste er et rykte om at Kommisjonen vil foreslå noe som skal sikre utstasjonerte arbeidstakere en mer rettferdig lønn enn det de har krav på i dag, nemlig minstelønn - enten allmenngjort eller lovfestet.

(LO-kontoret i Brussel, 02.02.16)

Tusenvis jobber i Norge uten å betale avgifter

Nesten 60.000 EØS- og EU-borgere jobber i Norge uten å betale til norsk folketrygd og arbeidsgiveravgift, viser nye tall fra NAV. - Risikoen er at vi får et c-lag av arbeidstakere som legger press på arbeidsforhold for andre. Dette presser kostnadsnivået og konkurransevilkårene i de berørte bransjene, sier Jon Erik Dølvik.

 

(Klassekampen, 01.02.16)