Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Statoil flytter ikke jobber til Øst-Europa likevel

Helt siden november har selskapet utreda et europeisk storkontor for fellestjenester og anskaffelser. Målet var å spare. Fredag kunngjorde Statoil at arbeidet stoppes, og at eventuelle planer om delvis flytting til Øst-Europa skrinlegges.

(NRK Rogaland, 11.03.16)

Debatt: EØS-sviket mot praktisk ungdom

- Det store sviket mot praktisk ungdom startet i 1992. Da statsminister Brundtland (Ap) undertegnet EØS-avtalen, sørget hun for ukontrollert flyt av arbeidskraft over grensa til Norge. Arbeidsinnvandringa har pressa lønnsnivået i de praktiske yrkene ned. Norsk ungdom velger bort yrkesfag når de må konkurrere med billig arbeidskraft, skriver Magnus Weggesrud, nestleder i Senterungdommen.

(Drammens Tidende, 11.03.16)

Utstasjoneringsdirektivet: Noen skal bli likere enn andre

Det blir litt mer lik lønn på samme sted - men ikke for alle. Det er en framgang i forhold til dagens regelverk. Det er fagbevegelsens vurdering av forslaget fra Europakommisjonens til noen nye artikler i utstasjoneringsdirektivet.

(LO-kontoret i Brussel, 10.03.16)

Skeptisk til minstelønn og allmenngjøring

- Hvis lønnsspennet blir for stort, gir det negative incentiver for lavtlønnsgrupper til å jobbe. Derfor er vi positive til å kunne bruke lønnstilskudd som et mulig virkemiddel, mens vi er meget skeptisk til minstelønn og allmenngjøring av tariffavtaler, sier Produktivitetskommisjonens Marianne Andreassen. På Abelias lønnskonferanse 15. april, skal hun innlede om hvordan lav vekst, migrasjon og ny teknologi kan påvirke arbeidslivet og lønningene fremover.

(Abelia, 10.03.16)

- Det seriøse arbeidslivet må styrkes

Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet må intensiveres gjennom blant annet styrking av arbeidsmiljølov og lov om offentlige innkjøp. Det må legges til rette for at norske entreprenører gjøres konkurransedyktige i anbudsprosessene. Dette er to av hovedpunktene i en politisk uttalelse fra forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

 

(NAF, 10.03.16)

Kronikk: Slutt å bruke svart arbeidskraft!

"Velg yrkesfag", sier vi til ungdommene, men hvilket arbeidsliv tilbyr vi dem? spør kronikkforfatter Christin Kristoffersen. Fafo-rapporten “Privatmarkedet i byggenæringen” viser at en tredel har kjøpt eller har vurdert å kjøpe håndverkstjenester svart. Det svarte markedet er i ferd med å skape et arbeidsmarked som er preget ikke bare av skatteunndragelser, men farlige arbeidsforhold og ulovlig lave lønninger, skriver Kristoffersen

(High North News, 10.03.16)

Debatt: Oppfordrer kommuner til å innføre seriøsitetskrav

- Før jul la Fellesforbundet, BNL, KS og Difi fram 11 konkrete krav som skal motvirke sosial dumping, og legge til rette for seriøse firmaer i byggebransjen. Ullensaker Ap vil jobbe for at Ullensaker kommune implementerer seriøsitetskravene, og oppfordrer samtlige kommuner på Romerike til å gjøre det samme, skriver kommunestyrerepresentant Eyvind J. Schumacher.

(Romerikes Blad, 09.03.16)

Kompetansekrav viktigste seriøsitetsgrep

Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet var tydelig på at kompetansekrav er det viktigste seriøsitetsgrepet norske myndigheter kan ta. - Det offentlige må stille krav til kompetanse og lærlinger, for i det øyeblikket vil en del bedrifter som vi ikke vil ha falle fra, sa Krogstad i sitt innlegg på Byggedagene.

(bygg.no, 09.03.16)

Skal bekjempe sosial dumping i EU

EU-kommisjonen har offentliggjort førsteutkastet til et nytt rammeverk for sosiale rettigheter i Europa. Utkastet som nå ligger til høring vil omfatte vegtransporten og blir et viktig ledd i kampen mot sosial dumping. Mangel på tydelige rammer har ført til utnyttelse av arbeidskraften og sosial dumping i Europa de siste årene.

(NLF, 09.03.16)

Norges historie sett med polske øyne

Hva har Einar Gerhardsen, Sigrid Undset, Fridtjof Nansen, Arne Treholt og bygdekona Astrid Karlsmoen til felles? De er alle plukket ut til å være tidsvitner i en ny bok der polakker kan bli kjent med Norges historie på eget språk. Prosjektet er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

(Utenriksdepartementet, 08.03.16)

EUs ildprøve for utstasjonerte

I dag skal EU-kommisjonen avgi sin svenneprøve i faget: Å bekjempe sosial dumping. Da presenterer Europakommisjonen deler av sin "mobilitetspakke" for EUs eneste folkevalgte forsamling, Europaparlamentet.

Se også: Reform of the Posting of Workers Directive (European Commision, 08.03.16)

(LO-kontoret i Brussel, 08.03.16)

Debatt: Hvem skal bygge dette landet?

- Så lenge budsjettene holdes og lover ikke brytes er det vel det samme om håndverkerne er spanske, italienske, polske eller norske? Eller har norsk fagkompetanse en merverdi i seg selv? skriver Ståle Rød, adm. dir i Skanska Norge

(bygg.no, 07.03.16)