Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Kristiansand kommune tar grep mot sosial dumping

(Byggeindustrien, 02.02.15)

Kristiansand kommune har vedtatt et tak på inntil to ledd med underleverandører i rett linje under hovedentreprenør. I tillegg ber bystyret om at Kristiansand kommune vurderer å øke antallet lærlinger som tas inn på kontrakt. - At kommunene tar et aktivt grep overfor sosial dumping og sikrer verdikjeden fra A til Å, er et gledelig vedtak sett fra bransjens side, sier regionsjef i EBA Agder, Petter Blomkvist.

Spørsmål om å ansette lokalt - sak i Arbeidsretten denne uka

(Fri Fagbevegelse, 02.02.15)

Bemanningsbedriften Brødrene Langset ansatte folk lokalt for å slippe å utbetale bortetillegg og reisedekning, hevdet LO-advokat Håkon Angell i Arbeidsretten mandag. Mye står på spill, særlig for mange utenlandske arbeidere, i denne saken.

Les også: Er polske pendlere lokalt ansatt? (Fri Fagbevegelse, 30.01.15)

Belgia: Ryanair må vise kortene

(LO-kontoret i Brussel, 02.02.15)

Ryanair har nylig begynt å fly ut fra Belgias hovedflyplass i Brussel, Zaventem. Den belgiske luftfartsføderasjonen (BATA) vil gå til juridiske tiltak mot Ryanair for å få ut selskapets arbeidskontrakter. BATA omfatter de viktigste flyselskapene som opererer ut fra Zaventem og har skreket opp om illojal konkurranse.

Nyhetsbrev 2/15

(Fafo Østforum 30.01.15)

Dette er blant sakene i nyhetsbrevet:

  • Fafo Østforum har fått enda et nytt medlem: Velkommen til Arbeidsgiverforeningen Spekter.
  • 90 var til stede på årets første Fafo Østforum seminar. Last ned lysark, og se opptak av sendingen på Fafo-tv.
  • Regjeringens nye strategi mot arbeidslivskriminalitet.

 

NLF vil ansvarliggjøre transportkjøperne

(NRK Nordland, 30.01.15)

E6 har vært stengt av lastebiler 268 ganger i vinter, og utenlandske vogntog står for halvparten av uhellene. Nå viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) at utenlandske vogntog er nesten tre ganger så ulykkesutsatt som norske vogntog i Nord-Norge, Vestlandet og i Trøndelag. For å bli kvitt de verste vil Norges Lastebileier-forbund (NLF) innføre miljømerking av lastebiler.

Se også: Vogntog har stengt E6 268 ganger i vinter (NRK Nordland, 27.01.15)

Dansk parti foreslår at østeuropeere skal erstattes av innvandrere

(Information.dk, 30.01.15)

Innvandrere og flyktninger skal inn på det danske arbeidsmarkedet i stedet for de omkring 100.000 østeuropeere som i dag arbeider i Danmark. Det mener SF som i et nytt integreringsutspill ønsker en målrettet innsats for å få innvandrere inn i de bransjene som i dag er preget av østeuropeisk arbeidskraft.

Dansk fagbevegelse tar opp kampen mot Ryanair

(EL & IT, 30.01.15)

Ryanair har nylig presentert en plan for flygninger til og fra København. Den Københavnbaserte fagbevegelsen UNI ICTS Nordic har nå tatt opp kampen for å oppnå tariffavtaler.

Se også: Ryanair - social dumping eller et godt tilbud? (Berlingske Tidende, 30.01.15)

Fagbevægelsen blæser til kamp mod Ryanair (Jyllands-Posten, 28.01.15)

 - Ryanair er en hård nød at knække (avisen.dk, 30.01.15)

NHO Reiseliv imot kabotasje-endringer og allmenngjøring

(NHO Reiseliv, 30.01.15)

- NHO Reiseliv ønsker ikke å endre dagens regelverk for persontransportkabotasje, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, Jostein Hansen, i en kommentar til forslaget om å innføre en begrensning på maksimalt 30 dager sammenhengende og 45 dager per år totalt for utenlandske transportører i persontransportmarkedet. NHO Reiseliv er også imot forslaget om allmenngjøring av tariffvilkår for utenlandske turbussjåfører i Norge.

Avviser krise for skipsfarten

(maritime, 30.01.15)

Auka konkurranse frå utanlandsk arbeidskraft og store endringar til tross: Den norske maritime næringa har klart seg betre enn ein kunne forvente etter 2. verdskrig. Det meiner professor Stig Tenold ved Norges Handelshøyskole, som har sett på korleis den maritime arbeidskrafta i Noreg er blitt påverka av den auka globaliseringa etter 2. verdskrig.

LO vil ha lettere vei til allmenngjøring

Fri Fagbevegelse (29.01.15)

LO sier et klart nei til nasjonal minstelønn, men vil heller gjøre allmenngjøring enklere. Mens arbeidsgiverne gjerne vil utrede nasjonal minstelønn, synes både LO og YS at dette er et fremmedelement i norsk arbeidsliv. Det ble med andre ord ingen store overraskelser da representanter for partene møttes til debatt på et godt besøkt seminar i Fafo Østforum.

Se også: Lysark fra Fafo Østforum seminar 27. januar: Allmenngjøring og minstelønnsregulering - hvor går vi?

Fortsatt utenlandske turbiler på norske veier

(NHO Transport, 29.01.15)

Man vil fortsatt se utenlandske turbiler på norske veier, men norske og utenlandske turbilselskaper må ha mer jevnbyrdige konkurransevilkår. Og de utenlandske aktørene må i større grad betale for å bruke norsk infrastruktur. Dette var hovedbudskapet fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (bildet) da han innledet på et møte om kabotasje innen turbilsektoren. Statssekretær Bård Hoksrud var også til stede, og fra Departementets side var hensikten med møtet å få nødvendige innspill i forkant av viktige samtaler med sentrale EU-politikere i midten av februar.

Oljeprisfallets innvirkning på arbeidsledighet og arbeidsinnvandring

(Avisen Agder / NTB, 29.01.15)

Finansminister Siv Jensen (Frp) inviterer til møte om norsk økonomi og konsekvenser av oljeprisfallet. Møtet finner sted i morgen. Hvordan vil lavere etterspørsel fra norsk sokkel påvirke arbeidsmarkedet og migrasjonsstrømmer? Økonomene som skal delta er innhentet fra blant annet akademia og finansinstitusjonene. Jensen vil ha deres synspunkter på hvordan lavere aktivitet på sokkelen vil påvirke arbeidsledighet og arbeidsinnvandring.

Se også: Finansministeren møter fagøkonomer til dialogmøte (Finansdepartementet, 29.01.15)