Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Ny rapport kritiserer Arbeidstilsynet

(SINTEF, 26.12.15)

Etter å ha mottatt en rekke bekymringsmeldinger fra medlemsbedriftene sine har NHO fått SINTEF til å granske Arbeidstilsynets metoder. I rapporten innrømmer flere av inspektørene at de velger bort de mest kompliserte tilfellene. - Det er ikke riktig at useriøse og kompliserte velges bort. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet har vært en av våre soleklare hovedprioriteringer de siste årene, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet. Last ned rapporten

Politiet etterforsker forholdene ved fiskebruk

(NRK Finnmark, 17.12.15)

Politiet skal avhøre av ansatte ved fiskebruket på Måsøy. Det er i hovedsak arbeidere fra Litauen og Russland, og de forteller om uverdige arbeidsforhold. Flere skal ha hatt arbeidsuker på over 70 timer.

Lange arbeidsdager for polakkene i Smart Board

(Fri Fagbevegelse, 17.12.15)

Smart Board Production AS klarer å produsere byggeplater like billig i Østfold som i Polen ved hjelp av massiv innleie av polakker på lange skift og lav lønn.

Slik skal flyktninger integreres i samfunns- og arbeidsliv

(VG, 16.12.15)

Seks parlamentariske ledere presenterte i kveld den nye integreringsavtalen som skal sikre best mulig integrering av asylsøkere i Norge. Et av de 64 tiltakene er styrket innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet for på den måten å forberede arbeidslivet på å ta imot en stor gruppe flyktninger.

Ny rapport om arbeidsinnvandring til Sverige

(Fafo Østforum, 16.12.15)

Sverige har siden 2008 hatt et av Europas mest liberale regimer for arbeidsinnvandring fra land utenfor EU. I en ny antologi, «Arbetskraft från hela världen – Hur blev det med 2008 års reform?», gjennomgås erfaringene så langt.

Allmenngjøring innen gods: Veiledninger

(NHO Logistikk og Transport, 16.12.15)

Arbeidstilsynet har laget en veiledning som redegjør for hva tilsynet vil kontrollere på vegen og hva de vil følge opp med hos arbeidsgiveren. Og NHO Logistikk og Transport har laget en presentasjon som vil hjelpe medlemsbedriftene i å overholde bestemmelsene enten de er transportbedrift eller oppdragsgiver.

Debatt: - Arbeidsinnvandring og flyktningsituasjonen bør ses på samlet

(Sunnhordaland, 15.12.15)

- Hvorfor syns regjeringen at flyktninger representerer et større problem enn arbeidsinnvandrere fra EØS? spør Hildur Straume, flylkesleder i Hordaland Nei til EU. - Hvis det nå er slik at Norge ikke har plass til det antallet flyktninger som kommer, så må en benytte den såkalte unntaksklausulen i EØS-avtalen, artikkel 112-114 for å begrense arbeidsinnvandringen, skriver hun.

Økt eksport av NAV-ytelser

(Magasinet Velferd, 14.12.15)

NAVs utbetaling av barnetrygd til barn i Polen er nesten fordoblet på tre år, og eksporten av barnetrygd til Litauen er mer enn tredoblet. Utenlandske statsborgere tar med seg om lag to milliarder norske trygdekroner ut av landet i løpet av et år. I 2013 gikk mest til Sverige (688 millioner), Polen (215 millioner) og Danmark (196 millioner).

Se også Østforums faktaflak "Velferdsturisme og trygdeeksport"

Vet ikke om utenlandske lastebiler faktisk betaler

(NLF, 14.12.15)

2015 ble det første året med obligatorisk bombrikke for lastebiler i Norge. Men selv om alle utenlandske lastebiler i Norge nå har bombrikke, er det slett ikke sikkert at de betaler likevel. Regjeringen vet fortsatt ikke om regningene gjøres opp slik de skal.

«Söta bror» drar hjem igjen

(Aftenposten, 14.12.15)

Senskene forlater Norge. Det forklares med økt ledighet i Norge, flere ledige jobber i Sverige og endring i kronekursen. - Ledigheten faller også i Øst-Europa. Jeg vil ikke bli forundret om vi ser en nettoutvandring av arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen i fremtiden, sier sjeføkonom i Swedbank, Harald Magnus Andreassen.

Se også: Leder: - Svenskene drar hjem (bygg.no, 15.12.15)

- Økt trygdeeksport peker i en uheldig retning

(Dagsavisen, 13.12.15)

Ferske tall fra NAV viser økt trygdeeksport. - Det er ikke ulovlig å eksportere velferdsgoder, men det ligger potensielt noen faremomenter der hvis tilgangen på velferdsgoder blir en viktig motivasjon for å ta arbeid i Norge, sier sosiologiprofessor Grete Brochmann. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) deler Brochmanns bekymring.

Stadig fleire europeiske studentar vel Noreg

(forskning.no, 12.12.15)

– Den sterke aukinga er dels eit resultat av at Noreg har blitt eit meir attraktivt studieland, men speglar også nye, europeiske flyttemønster og globale migrasjonsprosessar, seier seniorrådgjevar Arne Haugen ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Han meiner at må sjåast i samanheng med arbeidsinnvandring og den gode arbeidsmarknaden i Noreg dei siste åra.