torsdag, 31 august 2017

Seminarprogram høsten 2017

Seminarprogram høsten 2017

Fafo Østforums seminarprogram denne høsten:

26. september: Arbeidslivskriminalitet. Seminarprogram og presentasjoner
26. oktober: Bemanningsbransjen. Seminarprogram og presentasjoner
30. november: Arbeidsinnvandring – statistikk og levekår. Seminarprogram og påmeldingsinfo

Les mer

Tre nye publikasjoner om arbeidslivskriminalitet er nylig lansert og kommentert. A-krim og bemanningsbransjen er tema i flere debatter, inkludert valgkampdebatter. Nye tall fra SSB (21.08.17) viser at nettoinnvandringen fra Øst-Europa fortsetter å minke.

Fafo Østforums seminarer denne høsten skal handle om nettopp disse aktuelle temaene: Arbeidslivskriminalitet, bemanningsbransjen og statistikk. Alle seminarene holdes fra kl 14-16 i auditoriet hos Fafo. Program og påmeldingsinformasjon annonseres fortløpende.

Nye publikasjoner:

Arbeidslivskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2017 (NTAES, 21.08.17)

Analyse av former, omfang og utvikling av arbeidslivskriminalitet (Samfunnsøkonomisk analyse, 17.08.17)

Det mørke arbeidslivet. Menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping (Gyldendal Norsk Forlag, 17.08.17)

Forrige/neste

Relatert tema

Relaterte publikasjoner