Velkommen til Fafo Østforum

Dette er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård

Nedenfor er utvalgte nyheter. Alle nyheter finner du på nyhetssiden

Opptak fra Fafo Østforum seminar om reise, kost og losji 22. nov

(Fafo Østforum, 23.11.18)

Det har vært en årelang strid om utgiftene til reise, kost og losji (RKL) for utenlandske arbeidstakere i norsk skips- og verftsindustri. Høyesterett har konstatert at allmenngjøring av RKL-bestemmelsene er innenfor EØS-regelverket. Tariffnemnda har vedtatt at kostnader innenfor Norges grenser fortsatt skal dekkes, men reiser fra og til hjemlandet ikke lenger er omfattet av allmenngjøringsforskriften.

Nytt Fafo-notat: Lav lønnsvekst i bygg

(Fafo Østforum, 23.11.18)

Bård Jordfald har sett på lønnsutviklingen i byggebransjen i årene etter 2008. Det viser seg at lønnsveksten er lavere enn i resten av privat sektor. Blant arbeidstakerne fra Øst-Europa er det 14 prosent som får dårligere betalt enn det som er fastsatt i allmenngjøringsforskriften . 48 prosent hadde lønn på eller rett over minstesatsen.

Faktaflak om EUs arbeidsmarkedsbyrå (ELA)

(Fafo Østforum, 12.11.18)

I mars 2018 ble forslaget til en forordning om et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA) lagt fram av EU-kommisjonen. I dette faktaflaket får du en kort innføring i hvilke oppgaver dette byrået er tenkt å ha, og hva slags usikkerhet som er knyttet til det.

Se også opptak fra seminaret om ELA fra 12.11.

Har regjeringen kartlagt hvilke reguleringer andre EØS/EU-land har for utsendte arbeidstakere?

(Stortinget, 30.10.18) 

Det var Arild Grandes (A) spørsmål til arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Statsråden viste til en fersk Fafo-rapport bestilt av hennes departement. Fafos oppdrag var å kartlegge reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår for utsendte arbeidstakere som finnes i andre EU/EØS-land. 

Nytt Fafo-prosjekt: Hvordan bekjempe menneskehandel i arbeidslivet

(Fafo Østforum, 17.10.18)

Det kan være vanskelig å avgjøre på hvilken måte arbeidstakere utnyttes, og når det for eksempel er snakk om rein menneskehandel. Fafo skal innhente kunnskap om avgrensninger, omfang og ofres behov for hjelp. Et av prosjektets hovedmål er å bidra til begrepsavklaring av ulike utnyttelsesformer: sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og menneskehandel.

Østforums landrapporter er oppdatert

(Fafo Østforum, 26.09.18)

I Fafo Østforums landrapporter gis det fakta og tall om EUs medlemsland fra Sentral- og Øst-Europa. I tillegg har vi tatt med Hellas, Italia, Portugal og Spania. Rapportene tar for seg økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked og partene i arbeidslivet. Rapportene finner du her