Velkommen til Fafo Østforum

Dette er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård

Nedenfor er utvalgte nyheter. Alle nyheter finner du på nyhetssiden

Fafo Østforum seminar 26. september: Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

Fafo Østforum seminar 26. september: Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

(Fafo Østforum, 12.09.17)

På dette seminaret presenteres både den historiske utviklingen i arbeidslivskriminalitet og en fersk statusrapport om arbeidslivskriminalitet anno 2017. Seminaret arrangeres tirsdag 26. september kl 14-16 i Fafos lokaler i Oslo. Seminarprogram. Seminaret er gratis, og åpent for alle - meld deg på her.

18. september: BNL-seminar om flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen

18. september: BNL-seminar om flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen

(BNL, 28.08.17)

Arbeidsinnvandring og internasjonalisering av norsk arbeidsmarked er et viktig tema for HMS og produktivitet. Forskere ved SINTEF Teknologi og samfunn, har undersøkt kultur og holdninger i en flerkulturell byggenæring. Prosjektrapporten lanseres 18. september kl 13-15, i Næringslivets Hus i Oslo. Rapporten blir kommentert av blant andre Fafo-forsker Jon Horgen Friberg (bildet). Påmelding 

Seminarprogram høsten 2017

Seminarprogram høsten 2017

(Fafo Østforum, 31.08.17)

Fafo Østforums seminarprogram denne høsten:

26. september: Arbeidslivskriminalitet. Seminarprogram
26. oktober: Bemanningsbransjen
30. november: Statistikk og trender

Les mer

Ny bok: Det mørke arbeidslivet

Ny bok: Det mørke arbeidslivet

(Fri Fagbevegelse, 18.08.17)

 Boken «Det mørke arbeidslivet» har historier om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet fra Arbeidsmandsforbundet sine områder som renholdsbransjen og anlegg, men også mange andre bransjer.  Fafo-forsker Anne Mette Ødegård er en av bokens seks forfattere, og hun har skrevet om immigrasjonen fra Øst-Europa etter østutvidelsen i 2004. Boken ble lansert på Arendalsuka og kan bestilles hos Gyldendal Norsk Forlag.

Fafo-båten 17. august: Bygges det etter norsk modell?

Fafo-båten 17. august: Bygges det etter norsk modell?

(Fafo Østforum, 09.08.17)

Har bruk av østeuropeisk arbeidskraft ført til at man vender tilbake til manuelle arbeidsmetoder istedetfor å bruke eksisterende og nye teknologiske løsninger? Det er tema når Fafo invitererer til seminar 17. august kl 10.00-12.15 på Fafo-båten under Arendalsuka. I panelet er blant andre Jon Sandnes, adm.dir i BNL, Per Skau, forbundssekretær Fellesforbundet og Jon Syrtveit, regiondirektør Kruse Smith.

Fafo arrangerer totalt 12 seminarer, samt en forskerstafett med 17 etapper, på årets Arendalsuke.

Kronikk: Et arbeidsmarked som tiltrekker seg papirløse migranter

Kronikk: Et arbeidsmarked som tiltrekker seg papirløse migranter

(NRK Ytring, 09.08.17)

Det er et betydelig marked i Europa for billig, rettighetsløs arbeidskraft. Det er det som lokker fattige mennesker til å reise i en gummibåt over Middelhavet. Et bedre regulert arbeidsmarked, ikke minst i jordbruk og byggebransjen rundt i Europa og mindre aksept for å bruke svart arbeid i hjemmet, vil derfor redusere omfanget av papirløse migranter som kommer til Europa, skriver Fafo-forsker Guri Tyldum.

Nytt Fafo-notat om arbeidsutleie

Nytt Fafo-notat om arbeidsutleie

(Fafo Østforum, 03.08.17)

Et nytt Fafo-notat viser at arbeidstakere med bakgrunn fra EU-land i Øst-Europa utgjør en stadig større andel av de sysselsatte innen utleie av arbeidskraft. Tall for arbeidstakere  innen  bemanningsbransjen  i 2016 viser at antallet  personer  med  bakgrunn  fra  Øst-Europa  har mer  enn  fordoblet  seg,  mens  antallet  arbeidstakere  med  nordisk  bakgrunn  var halvert.

Skatteetaten er ny deltaker i Fafo Østforum

Skatteetaten er ny deltaker i Fafo Østforum

(Fafo Østforum, 22.06.17)

Vi er glade for å kunne ønske Skatteetaten velkommen som ny deltaker i Fafo Østforum. Dermed har forumet totalt 25 deltakere, og hvem de er, og hva det innebærer å være deltaker, kan du lese om i artikkelen Hvordan bli deltaker?

Nytt Fafo-notat om norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft

Nytt Fafo-notat om norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft

(Fafo Østforum, 14.06.17)

Hva er norske bedrifters bruk og erfaring med østeuropeisk arbeidskraft? Fafo har undersøkt situasjonen i tre bransjer i tre omganger: 2006, 2009 og 2017. Det er bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant som er omfattet av undersøkelsen.

Lysark og Fafo-tv fra Østforum seminar 8. juni om østeuropeisk arbeidskraft

Lysark og Fafo-tv fra Østforum seminar 8. juni om østeuropeisk arbeidskraft

(Fafo Østforum, 09.06.17)

På dette seminaret ble det presentert helt nye tall om bedriftenes bruk og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Undersøkelsen omfatter bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant. Pdf av presentasjonene kan lastes ned fra seminarnettsiden. Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv.