Velkommen til Fafo Østforum

Dette er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård

Nedenfor er utvalgte nyheter. Alle nyheter finner du på nyhetssiden

Fafo Østforum har sommerferie

Fafo Østforum har sommerferie

Redaksjonen ønsker alle en RIKTIG GOD SOMMER !!

Vi er tilbake med oppdatering av nyheter i begynnelsen av august.

Skatteetaten er ny deltaker i Fafo Østforum

Skatteetaten er ny deltaker i Fafo Østforum

(Fafo Østforum, 22.06.17)

Vi er glade for å kunne ønske Skatteetaten velkommen som ny deltaker i Fafo Østforum. Dermed har forumet totalt 25 deltakere, og hvem de er, og hva det innebærer å være deltaker, kan du lese om i artikkelen Hvordan bli deltaker?

Polska arbetsinvandrare i Norge - med bara den ena foten på arbetsmarknaden

Polska arbetsinvandrare i Norge - med bara den ena foten på arbetsmarknaden

(Arbeidsliv i Norden, 21.06.17)

Nyligen samlades det mesta av den expertis som finns på hur Norges i särklass största invandrargrupp har det. På grund av korta arbetskontrakt befinner de polska arbetsinvandrarna sig i ett slags limbo - de har jobb, men få möjligheter att avancera. Fafo-forsker Jon Horgen Friberg deltog på seminariet Polish lives in Norway.

Nytt Fafo-notat om norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft

Nytt Fafo-notat om norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft

(Fafo Østforum, 14.06.17)

Hva er norske bedrifters bruk og erfaring med østeuropeisk arbeidskraft? Fafo har undersøkt situasjonen i tre bransjer i tre omganger: 2006, 2009 og 2017. Det er bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant som er omfattet av undersøkelsen.

Lysark og Fafo-tv fra Østforum seminar 8. juni om østeuropeisk arbeidskraft

Lysark og Fafo-tv fra Østforum seminar 8. juni om østeuropeisk arbeidskraft

(Fafo Østforum, 09.06.17)

På dette seminaret ble det presentert helt nye tall om bedriftenes bruk og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Undersøkelsen omfatter bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant. Pdf av presentasjonene kan lastes ned fra seminarnettsiden. Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv.

Færre bruker arbeidskraft fra Øst-Europa, men ansetter oftere fast

Færre bruker arbeidskraft fra Øst-Europa, men ansetter oftere fast

(arbeidslivet.no, 08.05.17)

Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen har gransket tre bransjer som har vært blant de største konsumentene av østeuropeisk arbeidskraft: Industrien, Hotell og restaurant og Bygg og anlegg. Et av funnene er at andelen bedrifter som har ansatt østeuropeere fast eller midlertidig viser en klar vekst.

Østeuropeisk arbeidskraft fremdeles populært i norske bedrifter

Østeuropeisk arbeidskraft fremdeles populært i norske bedrifter

(Fafo Østforum / NTB Info, 07.06.17)

30 prosent av bedriftene i bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant bruker østeuropeisk arbeidskraft. Dette er omtrent på samme nivå som i 2009. Over halvparten av disse svarer at denne arbeidskraften har blitt en del av den ordinære driften. Det viser en ny Fafo-undersøkelse, som presenteres av Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård på Fafo Østforums seminar torsdag 8. juni.

14. juni: HiOA-seminar "Polish lives in Norway"

14. juni: HiOA-seminar "Polish lives in Norway"

(HiOA, 06.06.17)

Polakker utgjør den største innvandringsgruppen i Norge. Hva vet vi om deres liv her? Fafo-forsker Jon Horgen Friberg er en av innlederne når Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) inviterer til seminaret "Polish lives in Norway" med fokus på: arbeidsliv, familie og barnoppdragelse i en migrasjonskontekst. Seminaret - som holdes på engelsk - arrangeres på Litterturhuset i Oslo, 14. juni kl 9-15. Program og påmelding

 

Nytt Fafo-notat om elektrobransjen

Nytt Fafo-notat om elektrobransjen

(Fafo Østforum, 08.05.17)

I dette notatet beskrives tilstand og utviklingstrekk ved sysselsetting og lønn i elektrobransjen fra begynnelsen av 2000-tallet og fram til 2013/2014. Andelen arbeidstakere med innvandringsbakgrunn i elektrobransjen har økt over tid, fra 2 prosent i 2001 til 12 prosent i 2013.

Når arbeidslivet blir kriminelt

Når arbeidslivet blir kriminelt

(arbeidslivet.no, 05.04.17)

Arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og useriøsitet har vokst til en stor bekymring i Norge. Her er noen definisjoner.

Presentasjoner og opptak fra Fafo Østforum seminar: Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

Presentasjoner og opptak fra Fafo Østforum seminar: Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

(Fafo Østforum, 03.04.17)

Uten godkjent fagutdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. De har dermed fått lavere lønn enn de burde hatt, og bedriftene har ikke fått utnyttet kvalifisert kompetanse. Nå er det innført en ny godkjenningsordning. Fag på vandring var tema på dette Fafo Østforum seminaret 3. april. Seminarprogram og presentasjoner

Se opptak av sendingen på Fafo-tv

Les også: Stadig flere polske og norske fagbrev snakker sammen (arbeidslivet.no)

Fafokonferansen 23. mars: Sosial dumping i et globalt perspektiv

Fafokonferansen 23. mars: Sosial dumping i et globalt perspektiv

(Fafo Østforum, 24.03.17)

Ett av temaene på Fafokonferansen er tillit i arbeidslivet. Jenny Holdcroft, ass. generalsekretær for IndustriALL og Frances House, viseadm. dir. ved Institute for Human Rights and Business, retter søkelyset mot sosial dumping i et globalt perspektiv. Hvordan skal næringsliv og arbeidstakere gå frem overfor stadig tøffere arbeidsvilkår fra internasjonale leverandører og selskaper? Se opptak av Fafokonferansen på Fafo-tv

Innledere og program