Velkommen til Fafo Østforum

Dette er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård

Nedenfor er utvalgte nyheter. Alle nyheter finner du på nyhetssiden

Fafo Østforum seminar 30. nov: Arbeidsinnvandring - statistikk og levekår

(Fafo Østforum, 16.11.17)

For første gang er østeuropeiske arbeidsinnvandrere med i SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere. På dette seminaret presenterer SSB noen av resultatene. Det blir også en oppdatering på statistikkfronten. Servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Oslo og Bergen forteller om besøksutvikling og andre erfaringer. Seminarprogram

MELD DEG PÅ HER

Ny Fafo-rapport om arbeidsinnvandrere og rus

(Fafo Østforum, 16.11.17)

Fra 2004 og fram til i dag har titusenvis av polske arbeidsinnvandrere kommet til Norge. Mange av disse har opplevd å arbeide under dårlige, og i noen tilfeller ulovlige, betingelser. Fafo har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge.

Nytt faktaflak: Forslag til nytt utstasjoneringsdirektiv

(Fafo Østforum, 13.11.17)

Ministerrådet i EU har blitt enige om retningslinjer for endringer i utstasjoneringsdirektivet fra 1996, men det er fortsatt usikkert hva som kommer til å bli det endelige utfallet. I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum kan du lese om endringsforslagene og prosessen videre.

Fafo Østforum videreføres til 2020

(Fafo Østforum, 13.11.17)

Fafo Østforum videreføres i tre år fra 2018. Det er nå 25 deltakere i forumet, med Skatteetaten som den nyeste. Arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til et mer internasjonalt arbeidsmarked er hovedtemaer i forumet, som nå har holdt det gående i 13 år. Kunnskapsformidling gjennom nettside og seminarer er de viktigste aktivitetene. Nye deltakere er alltid velkomne, og interesserte kan henvende seg til Anne Mette Ødegård, telefon 90 65 13 11. Les mer om forumet her

5 spørsmål til forskeren: Ny minstelønn for bartendere, servitører og hotellansatte

(arbeidslivet.no, 07.11.17)

Arbeidslivet.no-redaktør Anne Mette Ødegård har som Fafo-forsker og leder for Fafo Østforum jobbet i en årrekke med tema som arbeidsinnvandring, sosial dumping og allmenngjøring. I denne artikkelen besvarer hun spørsmål om allmenngjøring innen overnatting, servering og catering.

Hva innebærer allmenngjøring?

(Fafo Østforum, 07.11.17)

Fra nyttår blir hotell- og restaurantansatte garantert minstelønn gjennom allmenngjøring av tariffavtalen. Fra før er det sju områder i norsk arbeidsliv som er omfattet. Hva er en allmenngjort tariffavtale og hvordan virker dette systemet? Fafo Østforum har en egen temaside om allmenngjøring.

– Krevende å skru sammen en lov som både LO og NHO kan leve med

(FriFagbevegelse, 30.10.17)

Statssekretær i arbeidsdepartementet Morten Bakke tror det blir en krevende øvelse å sy sammen et nytt regelverk om bemanningsbransjen som både LO og NHO kan leve med. Det kom fram på seminaret «Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?» der Fafo Østforum hadde invitert både politikere, NHO og LO til å svare.

Lysark og Fafo-tv: Østforum seminar om bemanningsbransjen

(Fafo Østforum, 27.10.17)

Mye av veksten i bemanningsbransjen de siste årene skyldes arbeidsinnvandring. Hva slags utfordringer dette fører med seg, varierer, og fra byggebransjen rapporteres det om store problemer. Regjeringen ønsker begrensninger i form av kvoter. På dette seminaret presenterte statssekretær Morten Bakke forslagene til nye reguleringer. Vi fikk også vite mer om omfanget av innleie, samt innspill fra LO og NHO Service. Se opptak på Fafo-tv. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarnettsiden. 

Nytt faktaflak: Bemanningsbransjen

(Fafo Østforum, 24.10.17)

Fafo Østforum har laget et faktaflak om bemanningsbransjen. Om lag 1,5 prosent av årsverkene i Norge utføres av innleid arbeidskraft. De siste årene har arbeidsinnvandrere utgjort en stadig større andel. Deler av fagbevegelsen har tatt til orde for forbud mot bemanningsbyråer på byggeplasser i Oslo-området. Regjeringen har foreslått et nytt regelverk med mål om å begrense bruken av innleie. Statssekretær Morten Bakke presenterer forslagene på Fafo Østforum seminaret 26. oktober

Seminarprogram høsten 2017

(Fafo Østforum, 31.08.17)

Fafo Østforums seminarprogram denne høsten:

26. september: Arbeidslivskriminalitet. Seminarprogram og presentasjoner
26. oktober: Bemanningsbransjen. Seminarprogram og presentasjoner
30. november: Arbeidsinnvandring – statistikk og levekår. Seminarprogram og påmeldingsinfo

Les mer