Velkommen til Fafo Østforum

Dette er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård

Nedenfor er utvalgte nyheter. Alle nyheter finner du på nyhetssiden

Fafo Østforum seminar 7. mars: Grenseløs transport

(Fafo Østforum, 15.02.19)

Trafikkfarlige utenlandske lastebiler på norske vinterveier. Internasjonal transport skaper press på norske lønns- og arbeidsvilkår. Nye europeiske reguleringer av transportsektoren er på vei. Disse utfordringene er tema på dette seminaret. Og så får du høre om en ny undersøkelse blant bulgarske og rumenske sjåfører i Norge.

EØS-innvandring rammer andre innvandrere

(ABC Nyheter / NTB, 15.02.19)

– Konkurransen fra arbeidsmigrasjonen som kom i kjølvannet av EØS-avtalen, har særlig gått på bekostning av den eksisterende innvandrerbefolkningen. Sånn sett er prisen vi har betalt for avtalen at inkluderingen av andre innvandrere er blitt vanskeligere, sier Fafo-forsker Jon Erik Dølvik.

14.-15. feb: Europeisk fagseminar om myndighetssamarbeid for bedre varslervern

(Regjeringen, 14.02.19)

Arbeids- og sosialdepartementet er vertskap for et europeisk fagseminar om myndighetssamarbeid for bedre varslervern – et viktig verktøy for avdekking av arbeidslivskriminalitet. Fafos forskningssjef Sissel C. Trygstad var blant innlederne den 14. februar. Se opptak på nett-tv.

Civita-frokost: 25 år med EØS-avtalen og betydning for arbeidslivet

(Civita, 14.02.19)

I dag arrangerte Civita frokostmøte om EØS og hvordan avtalen har påvirket norsk arbeidsliv. Fafo-forsker Jon Eirk Dølvik var en av innlederene. Blant spørsmålene var: Hvilke endringer skyldes EØS-avtalen, og hvilke ville vi ha opplevd uansett?

Ny Fafo-rapport: Mer innleie av arbeidskraft også i Nordland

(Fafo, 06.02.19)

Bruken av innleid arbeidskraft via bemanningsbyråer har de senere år økt i Nordland fylke, viser et notat skrevet av Kristine Nergaard og Elin Svarstad. Bygg og anlegg står for mye av veksten. Her rekrutteres mange fra land i Øst-Europa. Samtidig bruker kommuner og helseforetak mer penger enn tidligere på innleie av helsepersonell – til tross for målet om det motsatte. Oppdragsgiver er Nordland fylkeskommune.

Hvordan forbedre situasjonen for utsendte arbeidstakere?

(Fafo, 01.02.19)

Fafo har bidratt i europeisk prosjekt om utsendte arbeidstakere. Resultatet er tre notater: om arbeidstilsynenes rolle og samarbeid over landegrensene, om fagbevegelsen klarer å ivareta denne gruppa og om mangelfull statistikk og informasjon. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård (bilde) har deltatt i prosjektet.

Ny Fafo-rapport har kartlagt brudd på midlertidige ansettelser og innleie

(Fafo Østforum, 01.02.19)

Fafo har anslått omfanget av brudd på adgangen til midlertidige ansettelser og innleie. Omfanget av brudd synes å være nokså stort blant virksomhetene i bransjer som bruker østeuropeisk innleid arbeidskraft i stort omfang.

Kronikk: EØS-striden i fagrørsla

(Fafo, 24.01.19)

– Har EU skylda for problemene i norsk arbeidsliv? Jon Erik Dølvik har skrevet en kronikk som går inn i den pågående debatten om EØS-avtalen. Her viser han blant annet til at dagens EØS-avtale gir Norge et handlingsrom som vi ikke har benyttet oss godt nok av. Kronikken ble opprinnelig publisert i Dag og Tid.

Faktaflak om EUs arbeidsmarkedsbyrå (ELA)

(Fafo Østforum, 12.11.18)

I mars 2018 ble forslaget til en forordning om et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA) lagt fram av EU-kommisjonen. I dette faktaflaket får du en kort innføring i hvilke oppgaver dette byrået er tenkt å ha, og hva slags usikkerhet som er knyttet til det.

Se også opptak fra seminaret om ELA fra 12.11.