Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Renholdere snytes fremdeles for lønn

(Fafo Østforum, 18.09.18)

Men generelt bedre lønnsforhold og tilfredshet med arbeidsmiljøet, ifølge en Fafo-undersøkelse som ble presentert på Fafo Østforum seminar 18. september. Undersøkelsen er foretatt i den seriøse delen av markedet. Norsk Arbeidsmandsforbund ga en tilstandsrapport fra den svarte delen av bransjen. Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv, Fafos Youtube-kanal. Les mer

Ap vil ha innsyn i private tilbyderes lønnsvilkår

(FriFagbevegelse, 17.09.18)

Ap ønsker at det skal benyttes seriøsitetskrav også ved innkjøp av tjenester til offentlig sektor, herunder helse- og omsorgssektoren. – Vi har begynt å rydde opp i byggebransjen, hvor det har vært en økende grad av innleie. Nå skal vi rydde opp i helse og omsorg, sier Aps Arild Grande til NTB.

Arbeidsinnvandrere til Norge er mindre lykkelige enn flyktningene

(Minerva, 17.09.18)

 Somaliske innvandrere, med lav yrkesdeltakelse, er vesentlig lykkeligere enn nordmenn flest. Polakker, med høy yrkesdeltakelse, er vesentlig mindre tilfreds. Statistisk Sentralbyrå har i dag offentliggjort en rapport om innvandreres livskvalitet, skrevet av forsker Anders Barstad.

Enda strengere krav for offentlige byggeoppdrag

(FriFagbevegelse, 14.09.18)

Kravene som skal sikre en mer seriøs byggenæring har allerede endret byggebransjen til det bedre, mener Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet. Nå er kravene oppdatert og skjerpet. For å hindre at useriøse og kriminelle aktører slipper til på offentlige bygg har Fellesforbundet, BNL, KS og Difi oppdatert seriøsitetsbestemmelsene for offentlige bygg- og anleggskontrakter.

Se også: Seriøsitetsbestemmelsene er revidert (Fellesforbundet, 14.09.18)

– Hvis flere tar yrkesfag kan vi motvirke sosial dumping

(FriFagbevegelse, 14.09.18)

LO krever handling for økt kompetanse i arbeidslivet. Da er det yrkesfagene som bør prioriteres. – Å gå yrkesfagløp vil motvirke sosial dumping og styrke næringslivets konkurranseevne, mener LO-sekretær Julie Lødrup

Felles satsing mot svart arbeid gjennom Tett på-prosjektet

(Kristiansand kommune, 14.09.18)

Kristiansand kommune, skatteetaten og politiet er sammen om "Tett på", et toårig prosjekt for å redusere bruken av svart arbeid i forbindelse med byggearbeider på hus og hytter.  Målet er at folk i Kristiansand skal velge seriøse håndverkere.  Råd og informasjon gis til de som sender inn byggesøknad. Politianmeldelse og bøter hvis man kjøper svart arbeid.

Bemanningsbransjen tema på Oslo-konferansen

(FriFagbevegelse, 13.09.18)

Bemanningsbransjen og Stortingets nylige innstramninger for bransjen var tema for mange innlegg på Oslo-konferansen som arrangeres av EL og IT. Even Hagelien i NHO Service og Handel mener innstrammingene er konkurransevridende, og at vikarbransjen gir frihet og er en inngangsport til arbeidslivet. Det er ikke alle enige med ham i.

EUs arbeidsmarkedsbyrå – venn eller fiende for arbeidsfolk?

(FriFagbevegelse, 12.09.18)

Et europeisk arbeidsmarkedsbyrå kan bli en alliert i kampen mot sosial dumping, mener YS-leder Jorunn Berland. Forbundsleder Jan Olav Andersen i El og IT Forbundet frykter snarere at vilkårene for europeiske arbeidere svekkes. De to forbundslederne var invitert til duell om ELA.

Fafo Østforum seminar 18. sep: Mer anstendighet i renholdsbransjen?

(Fafo Østforum, 12.09.18)

Renholdsbransjen har de siste årene hatt en økning av arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa. Samtidig har det blitt satt i verk en rekke tiltak for å rydde opp i en bransje som i flere tiår har slitt med useriøse aktører. Vi spør: Virker tiltakene?

Meninger: – EU sikter mot å bli vår beskytter

(VG, 11.09.18)

– Fra å ha vært et fredsprosjekt, til å bli et hovedsakelig økonomisk samarbeid, aner vi nå konturene av «EU som beskytter», skriver Sten Inge Jørgensen, og viser blant annet til at EU slår ned på den usunne konkurransen fra de useriøse "vill vest"-firmaene.

 

Debatt om arbeidsinnvandring

(Nye Meninger, 11.09.18)

– Sosial dumping må stanses på grensa, skriver Boye Ullmann i et debattinnlegg. – Ullmann skriver artikkel etter artikkel om arbeidsinnvandring uten å nevne de enorme verdiene arbeidsinnvandrerne har skapt i Norge, skriver Ellisiv Rognlien i et svarinnlegg.

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

(Arbeids- og sosialdepartementet, 10.09.18)

Målgruppen for veilederen er offentlige innkjøpere. Offentlig sektor kjøper for opp mot 500 milliarder i året. Det innebærer et stort samfunnsansvar. Den nye veilederen vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.