Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

– Vi skal verne om jobbene våre, men ikke ved å stenge grensene

(forskning.no / NTB, 17.01.19)

En rapport fra Frischsenteret viser at den store innvandringen frem til 2016 har påvirket jobbmulighetene og lønningene for de fattigste gruppene norskfødte. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier i en kommentar på e-post til NTB at selv om handel og åpne grenser har vært viktig for Norge, har vi også sett hva som kan skje hvis deler av en befolkning sakker akterut på lønn.

Kronikk: – Innvandringens bakside

(Frischsenteret / dn.no, 17.01.19)

– Vi bør forvente at innvandring fra lavinntektsland og Øst-Europa er dårlig for dem fra lav klasse, siden de får økt konkurranse om jobbene, men bra for resten. Innvandring fra høyinntektsland virker motsatt. Og det er akkurat det vi finner, skriver Simen Markussen, forsker ved Frischsenteret, i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Ny rapport: Innvandring har ført til økte klasseforskjeller i Norge

(NRK, 17.01.19)

Fattige nordmenn og ufaglærte innvandrere konkurrerer om de samme jobbene, dermed blir det flere om beinet i jobber med lav inntekt. Det viser en ny rapport fra Frischsenteret.

Lavere jobbsikkerhet over hele Europa

(Dagbladet, 16.01.19)

I kjølvannet av rettsaken mellom Aleris og LO skriver Dagbladet på lederplass at arbeidslivet over hele Europa er preget av lavere jobbsikkerhet og færre faste stillinger. Ny teknologi, arbeidsinnvandring og svekkede fagforeninger gjør det mulig for arbeidsgiverne å øke fortjenesten på de ansattes bekostning. 

Vegvesenet stoppet utenlandske vogntog med forfalskede vinterdekk

(Brønnøysund Avis, 16.01.19)

Tirsdag (15.01) gjennomførte Statens vegvesen en kontroll av tungbiler i Brønnøy etter at det de siste dagene har vært mye diskusjon om utenlandske vogntog som ikke er skodd for norske forhold. Kontrolløren fortviler over at enkelte sommerdekk er innenfor regelverket og at noen sjåfører selv har skrevet M+S (mud and snow) på dekkene.

Kampanje mot innleie og for faste ansatte

(FriFagbevegelse, 15.01.19)

Nye innleieregler ble innført fra nyttår, og Fellesforbundet lanserer en kampane for å sikre seriøsiteten og at lovverket følges ute på bedriftene.

Ungdom vil ikke bli malere – bransjen skylder på arbeidsinnvandringen

(NRK Østfold, 15.01.19)

Seks fylker hadde null søkere til malerlinja i fjor. Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund mener at næringens rekruttering fra tidligere østblokkland er en av grunnene til lave søkertall.

Strakstiltak for å hindre ulykker med utenlandske vogntog

(ABC Nyheter, 15.01.19)

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) forteller at han har bedt Statens vegvesen og Tollvesenet om å prioritere kontroller i nord for å hindre flere ulykker med utenlandske vogntog.

Ber regjeringen vurdere skattefri husvask

(FriFagbevegelse, 15.01.19)

Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke vil ha en utredning om skattefradrag for renholdstjenester i private hjem. Men det betyr ikke at Arbeidsmandsforbundet er blitt tilhenger av skattefradrag etter den svenske modellen.

Bedrift vil ikke ha varer fra utenlandske vogntog

(Anlegg&Transport, 15.01.19)

– Vi som mange andre har vi sett oss lei av vogntog fra utlandet som ikke har noe på våre vinterveier å gjøre, skriver Kaffemestern Tromsø AS på sin Facebook-side. Bedriften varsler nå sine leverandører at de ikke lenger aksepterer varer levert med utenlandske vogntog.

Debatt: – Arbeidsinnvandringen til Norge har først og fremst vært et gode

(Dagbladet, 15.01.19)

– Vi er mange som bekymrer oss for lønnsdumping, utstrakt bruk av bemanningsbyråer og økt midlertidighet. Men løsningen er ikke å si opp Norges viktigste handelsavtale. At det er handlingsrom vises for eksempel ved at Tyskland i årevis har hatt forbud mot innleie i byggebransjen, skriver Hulda Holtvedt, talsperson i Grønn Ungdom. Hun mener EØS-avtalens utfordringer løses med større satsing mot akrim og en sterk arbeidsmiljølov.

Høyesterett har startet behandlingen av "krabbesaken"

(Dagbladet, 15.01.2019)

Det latviske rederiet SIA North Star Ltd. fikk i lagmannsretten 1,35 millioner kroner i bot for å blant annet ha brutt havressursloven. I ankesaken håper de på full frifinnelse. Et sentralt spørsmål er hvem som har rett til fiske, det er første gang i verden at en høyere domstol skal behandle artikkel 77 i FNs havrettskonvensjon.