Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Nytt Fafo-notat: Kollektive forhandlinger i Nord-Europa under press

(Fafo Østforum, 20.08.18)

I et nytt notat ser Jon Erik Dølvik og Paul Marginson på drivere for endring i kollektive forhandlinger og lønnsregulering i Tyskland, fire nordiske land og UK.

1 av 3 som kjøper renholdstjenester betaler svart, viser ny undersøkelse

(FriFagbevegelse, 17.08.18)

Én av ti nordmenn har handlet svart de siste to årene, ifølge en fersk spørreundersøkelse Opinion har gjort for Samarbeid mot svart økonomi og skatteetaten. Aldri før har så få oppgitt at de har handlet svart, opplyser skatteetaten. Til tross for nedgangen i svart handel, er det en økende tendens til kjøp av svart arbeidskraft innenfor renhold og vedlikehold av hus.

Ramunas ble hardt skadet i en arbeidsulykke for fem år siden. Nå henlegges saken igjen

(FriFagbevegelse, 17.08.18)

Saken om den skadde, litauiske arbeideren har blitt henlagt og beordret gjenopptatt en rekke ganger. Nå henlegges den nok en gang. I denne saken er det per sommeren 2018 fortsatt ikke bevist forbi enhver rimelig tvil hvem som gav Ramunas Gudas i oppdrag å starte arbeid i heishuset og hvilke HMS-vurderinger som ble gjort eller ikke gjort, skriver Erik Førde hos Oslo statsadvokatembeter om henleggelsen.

 

 

Lansering: Fafo-rapport om renholdsbransjen

(Fafo Østforum, 16.08.18)

I september 2011 ble deler av renholdsoverenskomsten allmenngjort, og i september 2012 ble Godkjenningsordningen i renholdsbransjen innført. Tiltakene ble iverksatt for å rydde opp i en bransje som over tid hadde slitt med useriøse aktører. Fafo-forskere har undersøkt om tiltakene har hatt betydning for lønns- og arbeidsvilkår i bransjen.

– Arbeidstilsynet bør ikke ha overordnet ansvar for Akrimsentrene

(FriFagbevegelse, 16.08.18)

– Politikernes fokus på sosial dumping, i stedet for å snakke om kriminalititet i arbeidslivet, har vært et blindspor. Vi har ikke mindre, men kanskje mer og mer utspekulerte aktører som står bak i dag, sa forfatteren Einar Haakaas på et seminar i regi av NTL og Fagforbundet.

Mot bedre tider for de seriøse i byggenæringen?

(bygg.no, 16.08.18)

Byggenæringen har de senere årene har utfordringer med arbeidslivskriminalitet. – Flere byggherrer, ikke minst de offentlige, setter stadig strengere krav for å sikre seg seriøse samarbeidspartnere og virksomhetene i næringen er selv blitt langt flinkere til å luke de useriøse ut som underentreprenører. Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden sier nå det er mer optimistiske med tanke på fremtiden, skriver sjefredaktør Arve Brekkhus.

Usannsynlig allianse mot sosial dumping

(Dagsavisen, 15.08.18)

Venstresiden og fagbevegelsen har fått en uventet alliert i kampen mot sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet. – Høyresiden tar ikke disse problemene alvorlig nok. Og det irriterer meg veldig, for jeg stemmer på dem, sier Elin Ørjasæter til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

 

Sp-veteran vil stanse fri arbeidsinnvandring til Norge

(FriFagbevegelse, 13.08.18)

Per Olaf Lundteigen (Sp) mener Norge trenger en mer radikal arbeidslivspolitikk. – De som kommer for å arbeide i Norge skal på forhånd ha en fast ansettelse på heltid eller deltid hvor det framgår hva som er lønns- og arbeidsforhold, og bevise at de har sikkerhet for bolig, sier Lundteigen, som mener at forslaget ikke vil stride med EØS-avtalen.

Boklansering: Løsarbeidersamfunnet

(Fafo Østforum, 13.08.18)

I dag lanseres boken "Løsarbeidersamfunnet". Boken tar for seg utviklingen i atypiske tilknytningsformer og løsarbeid i norsk arbeidsliv. Noen stikkord er: arbeidstakerrettigheter, innleie, sosial dumping, delingsøkonomi og gråsoner. Erik Wold samtaler med bokas to forfattere, Elin Ørjasæter og Line Eldring.

16. august - Arendalsuka: Rekrutteringskrise og sosial dumping i transportbransjen

(NLF, 10.08.18)

Norges Lastebil-Forbund (NLF) vil under Arendalsuka sette fokus på den voksende rekrutteringskrisen i transportnæringen - seminar Wanted: Lastebilsjåfør!, i tillegg til å stille kritiske spørsmål ved de etiske problemstillingene knyttet til den økende bruken av internasjonale lavprisaktører - seminar: Innenfor loven, utenfor etikken

EU-kommisjonen og EU-parlamentet uenige om kjøre- og hviletid og kabotasjekjøring

(FriFagbevegelse, 10.08.18)

Arbeids- og sosialkomiteen i EU-parlamentet ønsker kraftige begrensninger på kabotasjekjøring og at utstasjoneringsdirektivet skulle gjelde fra dag én både for kabotasje-kjøring og internasjonal transport. EUs transportkomite går i stikk motsatt retning med ytterligere liberalisering av både kabotasje- og kjøre- og hviletidsbestemmelsene, og mener også at all internasjonal transport skal utelukkes fra utstasjoneringsdirektivet. Nå er det helt i det blå når det vil komme en avgjørelse. 

Arendalsuka 2018: Østforum-relevante arrangementer

(Fafo Østforum, 09.08.18)

I neste uke er det Arendalsuka 2018. Det er i år rekordmange arrangementer. Blant de som inviterer til møte eller seminar finner vi mange av Fafo Østforums deltakere. Vi har samlet Østforum-relevante aktiviteter, med informasjon om tema, arrangør, dag og dato, samt lenke til fullstendig program på Arendalsuka sine nettsider.