Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

6 av 23 byggeplasser ble stengt etter a-krim aksjon

(Byggmesteren, 17.10.18)

I en tilsynsaksjon ved et hyttefelt i Agder avdekket arbeidslivskriminalitetssenteret (a-krimsenteret) flere lovbrudd. 18 av 57 kontrollerte arbeidere manglet HMS-kort og 5 hadde HMS-kort som var utgått på dato. Det ble også avdekket for lang arbeidstid og brudd på tariffestet minstelønn. 38 av de 57 arbeiderne var utenlandske.

Nytt Fafo-prosjekt: Hvordan bekjempe menneskehandel i arbeidslivet

(Fafo Østforum, 17.10.18)

Det kan være vanskelig å avgjøre på hvilken måte arbeidstakere utnyttes, og når det for eksempel er snakk om rein menneskehandel. Fafo skal innhente kunnskap om avgrensninger, omfang og ofres behov for hjelp. Et av prosjektets hovedmål er å bidra til begrepsavklaring av ulike utnyttelsesformer: sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og menneskehandel.

Reaksjoner på Tariffnemdas vedtak om reise, kost og losji

(Fafo Østforum, 17.10.18)

Tariffnemnda vedtok å videreføre allmengjøringen av alle forskriftene, mens reise, kost og losji (RKL) innenfor disse avtalene vil heretter gjelde kun innenfor Norges grenser, og reiser til og fra utlandet skal dekkes etter hjemlandets regler. Les reaksjoner på RKL-vedtaket.

Nytt nummer av EU&arbetsrätt

(Fafo Østforum, 17.10.18)

Ungarn og Polen ber EU-domstolen annullere direktivet med endringer i utstasjoneringsdirektivet vedtatt i juni. Ifølge regjeringene i begge landene innebærer de nye reglene en uforholdsmessig barriere for fri bevegelse av tjenester.

RKL: – Svakt at Tariffnemnda lot seg presse av ESA

(EL og IT Forbundet / NTB Info, 17.10.18)

EL og IT Forbundet er glad for at allmenngjøringsvedtaket i elektrofagene forlenges, men er kritisk til at Tariffnemnda sletter ordene «og for et rimelig antall hjemreise» fra forskriften. Utenlandske arbeidstakere kan med det pålegges selv å betale for reisen mellom arbeidssted i Norge og hjemsted.

– Håper de kan bidra til mindre kriminalitet i byggebransjen

(Journalisten, 17.10.18)

 Programmet Insider på TV-kanalen Max dokumenterer drapstruet vokter av byggebransjen: Vidar Sagmyr i Byggebransjens Uropatrulje. – Vi lager denne episoden for å vise hvordan uropatruljen jobber med å avdekke ulovligheter, sier Stein Morten Lier fra Insider.

Ny studie: korleis polakkane har blitt framstilt i NRK

(Vox Publica, 17.10.18)

Polakkar er den klart største innvandrargruppa i Noreg, større enn nummer to og tre, svenskar og litauarar, til saman. En ny studie av medievitar Anders Løkeland Slåke viser korleis dekninga av polakkar i NRK sitt TV-tilbod har utvikla seg frå 1970 til 2008. 

– Norske transportselskap følges med argusøyne, utenlandske bedrifter får mildere behandling

(lastebil.no, 16.10.18)

NLF-direktør Geir A. Mo stiller spørsmålstegn ved hvordan Arbeidstilsynet følger opp utenlandske transportselskap som bryter regler i Norge. Han mener Arbeidstilsynets prosess mot utenlandske selskaper som utfører regelmessig kabotasjetransport i Norge har vært altfor mild, og at det skyldes ressursmangel.

Arbeidstilsynet varsler dugnadsomkamp etter Smiths venner-tilsyn

(bygg.no, 15.10.18)

Arbeidstilsynet har varslet en rekke pålegg etter tilsyn hos et konferanseselskap og et dugnadsselskap tilknyttet Brunstad Christian Church. Tilsynet reagerer på stort dugnadsomfang og at organiseringen nå skjer gjennom menighetens bemannings-app.

Utvidelse av godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

(NOKUT, 15.10.18)

Nå kan også kokker, institusjonskokker, hudpleiere og bilmekanikere for både lette og tunge kjøretøy fra Estland, Latvia og Litauen, Polen og Tyskland søke NOKUT om godkjenning av den utenlandske opplæringen sin.

Underbetalt kabotasjesjåfører i en årrekke?

(lastebil.no, 15.10.18)

Rumenske sjåfører ansatt i Brings slovakiske datterselskap har ulovlige lønnsvilkår ved kabotasjetransport i Norge. Bring har visst om dette i flere år uten å endre forholdene, selv etter direkte anbefalinger fra Arbeidstilsynet. Det viser dokumentasjon som NLF-Magasinet har fått tilgang til.

Debatt: – A-krim skaper problemer for hele næringslivet

(Dagbladet, 15.10.18)

–Torstein Ulserud konkluderer i et Civita-notat med at det ikke er dekning for å si at omfanget av a-krim har økt. Men det er heller ikke hold i å si at omfanget er mindre enn for få år siden. Omfanget av lyssky virksomhet er naturlig nok vanskelig å måle. I tillegg peker tallgrunnlaget i ulike retninger, skriver Hilde Nagell, rådgiver i Tankesmien Agenda.