Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Arbeidstilsynet kontrollerte reise, kost og losji 1.000 ganger

(Fri Fabevegelse, 14.12.18)

I perioden fra 1. januar 2017 til 10. desember 2018 ble det gjennomført 1.026 tilsyn hvor bestemmelser om reise, kost og losji i allmenngjøringsforskrifter ble kontrollert. Tilsynene resulterte i 172 reaksjoner, de fleste i form av varsel om pålegg eller vedtak om pålegg. 16 virksomheter måtte stanse virksomheten eller fikk tvangsmulkt.

Uklarheter om påseplikt og innsynsrett

(Stortinget, 14.12.18)

Stortingsrepresentant Arild Grande har stilt spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om det er behov for å avklare at den nye personvernloven (GDPR) ikke står i veien for utøvelse av bedriftenes påseplikt og tillitsvalgtes innsynsrett. Hun svarer at departementet er i ferd med å undersøke denne problemstillingen. Spørsmålet ble reist med bakgrunn i en sak fra bygg.no.

Sa opp renholdskontrakt på dagen

(Politiforum, 14.12.18)

Politiets Fellestjenester (PFT) har sagt opp kontrakten om renholdstjenester med Elite Service Partner AS. En rapport om arbeidsforholdene beskriver grove brudd på lønns- og arbeidsvilkår hos renholdsbyrået. PFT-direktøren håper kontraktsoppsigelsen kan disiplinere bransjen, og kanskje på sikt bidra til at renholderne får bedre arbeidsvilkår.

Ørjasæter mener regjeringen er for "pusete" overfor EU

(Mynewsdesk.com, 13.12.18)

Elin Ørjasæter og Line Eldring har skrevet boka Løsarbeidersamfunnet. De mener drosjenæringen vil være lakmustesten på om løsarbeidersamfunnet kommer eller ikke. De tror vi kan få et tilbudssjokk av arbeidskraft fra EØS-landene. En av grunnene er at Norge ikke viser politisk vilje til å kjempe for å bestemme eget regelverk. Ørjasæter mener myndighetene er så ”utrolig pusete” overfor EU.

Norwegian vant i høyesterett, det kan føre til lovendring

(FriFagbevegelse, 13.12.18)

– Dommen viser at loven er for dårlig og at det må lovendringer til som tydeliggjør arbeidsgiveransvaret. Norwegian-saken er dessverre ikke et unikt tilfelle. Vi ser et tydelig mønster der arbeidsgivere på ulike måter løper fra arbeidsgiveransvaret. Lar vi de store konsernene holde på på denne måten, kan vi vinke farvel til den norske modellen, sier Bjørnar Moxnes (R). Ap og SV er også positive til en lovendring. 

30. januar: Svart økonomikonferansen 2019

(NTL / Fagforbundet, 13.12.18)

Er den nye arbeidslivskriminaliteten digital og høyteknologisk? Går arbeidslivskriminaliteten på sjøen på livet løs? Er det tilstrekkelig handlekraft i regjeringens strategi mot arbeidskriminalitet? Disse spørsmålene skal besvares og debatteres på konferansen Arbeidslivskriminalitet 2.0? som arrangeres av NTL og Fagforbundet. 

Samarbeider mot arbeidskriminalitet

(AN.no, 13.12.18)

Hundholmen Byutvikling, HENT og Skatteetaten forsterker nå innsatsen mot arbeidskriminalitet gjennom dialog og samarbeid under byggingen av Bodø Innovation Gate (BIG). Både leverandører og underleverandører må gi BIG og HENT fullmakt til å innhente taushetsbelagt informasjon fra Skatteetaten. Det kreves for å kontrollerer at skatte- og avgiftsreglene overholdes. 

Raja aviser Listhaugs forsøk på å reforhandle EØS-avtalen

(VG, 13.12.18)

Ikke lenge etter at deler av fagbevegelsen var skeptiske til EØS-avtalen på grunn av reise kost og losji bestemmelser så har Sylvi Listhaug (Frp) foreslått å reforhandle avtalen for å begrense arbeidsinnvandringen. Abid Raja (V) stiller seg totalt avvisende til Listhaugs utspill og mener det eneste alternativet til EØS-medlemskap for Norge, er et fullt medlemskap i EU. Brexitkaoset har vist hvor fåfengt det er å tro at forhandlinger med EU kan gi oss en bedre avtale konkluderer Raja.

Danmark: Østeuropeisk arbeidskraft vil gjerne fagorganisere seg

(Fagbladet 3F, 12.12.18)

Den danske fagforeningen 3F rekrutterer stadig nye medlemmer blant østeuropeiske håndverkere, rengjøringspersonale og landbruksarbeidere. Fagforeningen har blant annet oversatt den danske arbeidsmarkedsmodellen til flere språk, og oppsøkt arbeiderne på deres forsamlingssteder. Og innsatsen har båret frukter.

Mer enn hundre tusen sjåfører fra land utenfor EU kjører i Europa

(Tungt.no, 12.12.18)

EUs regler sier at man kan leie arbeidskraft utenfor EU dersom man ikke finner ledig kapasitet og kompetanse innen landets egne grenser. Nå blir arbeidstillatelser gitt på løpende bånd – og trenden er økende. Lastebilorganisasjonene hevder at det finnes sjåfører, men at det har med lønnsbetingelser å gjøre. Flere transportører er uenig i dette.

Litauere dømt til fengsel for svart arbeid

(Avisen Agder / NTB, 11.12.18)

To litauiske statsborgere er i Stavanger tingrett dømt til fengsel for blant annet å ha tatt betalt for svart arbeid. Kundene trodde de kjøpte hvite tjenester. De to mennene har hatt stillinger som daglig leder og innehaver av flere byggefirmaer, og har hatt flere ansatte som fikk betalt svart, som oftest kontant.

Nulltoleranse når det gjelder sosial dumping og akrim

(Kristiansand kommune, 11.12.18)

Bystyret i Kristiansand har nylig vedtatt en egen a-krimmodell og bestemmelser som skal sikre at kommunen kun bruker seriøse leverandører. Kommunen krever blant annet at tilbydere gir kommunen tilgang til å benytte taushetsbelagt skatte- og avgiftsinformasjon i kontroll av leverandører.