Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Styrker arbeidet for en seriøs næring

(Rørfag, 22.11.17)

Statsbygg har inngått en fireårig kontrakt med Omega AS. IT-systemet HMSREG skal styrke arbeidet for en seriøs byggenæring. IT-systemet hjelper byggherrer og entreprenører å følge opp seriøsitetskrav i leverandørkjeden og har vakt stor interesse i byggebransjen.

Debatt: Utfordringer med utenlandske aktører

(Nationen, 22.11.17)

Med utenlandske aktører sitt inntog i det norske markedet er det dessverre mange eksempler på at konkurranse ikke skjer på like vilkår. Det være seg brudd på krav til minstelønnslønn, brakkestandard, tarifffestede hjemreiser eller arbeidstid. Istedenfor at norsk kompetanse videreforedles og utvikles, bygges den ned. Det er en utvikling samfunnet er lite tjent med, skriver Morten Vangen.

Debatt: Ja til forbud mot innleie

(Nationen, 22.11.17)

Byggefirmaer reduserer antallet ansatte og byggeprosjektene fylles opp med leiearbeidere. Fast ansettelse uten garantilønn har bredt om seg, og innleie har blitt regelen heller enn unntaket. Organisasjonsprosenten er faretruende lav, særlig i bygg- og anleggsbransjen i Oslo. Derfor mener Ap vi må innføre et midlertidig forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo-området, skriver Arild Grande (Ap).

- Vi ville manglet folk til å gjøre alle jobbene

(Seniorpolitikk.no, 22.11.17)

Fra EU-utvidelsen i 2004 og fram til 2012 økte antall yrkesaktive i Norge med 300.000 til 2,6 millioner. To tredjedeler skyldtes innvandring og mange hadde polsk bakgrunn. Nå reiser mange polakker ut fra Norge, men vi vet ikke om de drar hjem, sier Kristian Tronstad, forsker i NIBR-HiOA.

Allmenngjøring i hotell og restaurant: Vedtak og forskrift

(Fafo Østforum, 21.11.17)

Den 3. november vedtok Tariffnemda allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, servering- og cateringvirksomhet. Nå er vedtak og forskrift tilgjengelig på nett. Tariffnemndas vedtak (Arbeids- og sosialdepartementet, 17.11.17). Forskrift (Lovdata, 17.11.17)

Se også Fafo Østforums temaside Allmenngjøring og minstelønn

Kronikk: Kan vi bygge plattformer i Norge?

(Petro.no, 21.11.17)

De siste årene har vi stort sett bygget alt utenlands. Ikke fordi vi ikke kan bygge her hjemme. Vi kan til og med bygge det billigere og bedre. Det vet vi jo at vi kan! Men fordi «noen» heller ønsker å sysselsette verftsarbeidere i Asia og Øst-Europa, og bygge opp næringslivet i andre land, skriver Idar Martin Herland, elektriker og tillitsvalgt for SAFE.

20 innleide arbeidere får fast jobb hos Sotra Fiskeindustri

(FriFagbevegelse, 21.11.17)

– Vi ville ikke fått laksen opp av havet uten utenlandsk arbeidskraft, sier direktør Kjell Inge Eide. Det er flest litauere på fabrikken, men også en del latviere, polakker og slovakere. Om lag 115-120 faste ansatte jobber i produksjonen. I tillegg innleide fra bemanningsselskapet Eterni.

25 sørtrønderske kommuner forplikter seg til kloke kjøp

(Byggmesteren, 21.11.17)

Alle de sørtrønderske kommunene har nå underskrevet en avtale der de forplikter seg til å forhindre svart arbeid, arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping. Kommunenes innkjøpsstrategi skal nå baseres på de 10 grepene mot svart økonomi utarbeidet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) og et sett seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter som er utarbeidet av Difi, BNL, Fellesforbundet og KS.

Kommunale Oslo Havn ber om hjelp til å riste av seg verstingstempel

(ABC Nyheter, 20.11.17)

I oktober vedtok den internasjonale transportarbeiderføderasjon ITF å erklære Oslo Havn KF for bekvemmelighetshavn (Port of Conveniance, POC). Oslo Havn KF ber nå Arbeids- og sosialdepartementet om hjelp mot ITF-stemplet den kommunale havna har fått som en sosial dumping-plass.

Kabotasje i Stortingets spørretime

(NHO Transport, 20.11.17)

Sverre Myrli (Ap) stilte i forrige uke spørsmål om kabotasje i Stortingets spørretime. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreket at ulovlig kabotasje måtte bekjempes, men at han også var bekymret for en ytterligere liberalisering av kabotasjeregelverket. Solvik-Olsen har innkalt ulike organisasjoner til et møte 13. desember om EUs mobilitetspakke. Eventuelle endringer i kabotasjeregleverket er en viktig del av denne pakken.

Stor variasjon i innvandreres husholdningssammensetning

(SSB, 20.11.17)

Innvandrere bor i større grad i ulike typer flerfamiliehusholdninger (med eller uten barn) enn den øvrige befolkningen. Arbeidsinnvandrere fra EU- landene i Øst- Europa bor ofte sammen i ulike former for bofellesskap uten barn. Det viser en ny artikkel fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i serien Innvandrere i Norge: 2017

Debatt: – Derfor er forbud mot innleie ikke svaret

(Fredriksstad Blad, 20.11.17)

– Samtidig som vi ønsker å redusere bruken av innleie i enkelte bransjer, må vi ivareta bedriftenes behov for å leie inn arbeidskraft for å ta unna «topper», skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i sitt tilsvar til Svein Roald Hansens debattinnlegg Vi trenger et forbud mot innleie (16.11.17).