Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Oslo Havn er erklært Port of Convenience

(NTF / NTB Info, 16.10.17)

Styret i International Transport Workers' Federations koordineringskomité i Norge vedtok i dag enstemmig å erklære Oslo Havn som bekvemmelighetshavn (Port of Convenience). Bakgrunnen for vedtaket er at det er avslørt flere tilfeller av sosial dumping, brudd på sjøfolkenes tariffavtaler og brudd på ILO-konvensjon 137 i havna.

Se også: Oslo Havn fikk verstingstempelet (FriFagbevegelse, 16.10.17)

Ber regjeringen om å reservere seg mot EUs mobilitetspakke

(NLF, 16.10.17)

Nordland Fylkeskommune frykter økt kabotasje, sosial dumping og en alvorlig redusering av veisikkerheten dersom Regjeringen vedtar EUs mobilitetspakke. Det kommer frem i et brev fylkeskommunen har sendt til Samferdselsdepartementet.

– Endring for verneombudene er en katastrofe for renholdsbransjen

(FriFagbevegelse, 16.10.17)

Verneombudene innen hotell, restaurant og renhold kan miste muligheten til å kontrollere bedrifter som bevisst eller ubevisst feilregistrerer seg i Brønnøysundregisteret. – En av konsekvensene vil bli at politiet og skatteetaten får færre tips de kan følge opp i kampen mot sosial dumping, mener forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Brede Edvardsen.

Kronikk: Fleire flyktningar enn arbeidsinnvandrarar til Møre og Romsdal

(Tidens Krav, 14.10.17)

– Arbeidsinnvandrarane stod for 25 prosent av innvandringa i 2016 mot 55 prosent i 2010. Vi ser at nedturen i oljenæringa og ein strammare arbeidsmarknad no påverkar vår største innvandrargruppe - polakkane. Blant polske menn var det færre som innvandra enn som utvandra frå fylket. skriver Ingunn Bekken Sjåholm, assisterande fylkesplansjef i Møre og Romsdal.

LO og Sykehusbygg inngår samarbeid mot sosial dumping

(LO, 13.10.17)

LO og Sykehusbygg signerer i dag en samarbeidsavtale som skal gi bedre sikkerhet, trivsel og arbeidsmiljø på byggeplassen. Målet er å forhindre at arbeidskriminalitet og sosial dumping får rotfeste i de store utbyggingsprosjektene der Sykehusbygg er engasjert som byggherrens utbyggingsorganisasjon.

Fri rørsle er eit gode, Tajik!

(Civita, 12.10.17)

Fri rørsle av arbeidskraft har vore eit gode for Europa. Ikkje berre for arbeidsgjevarane, som har nytt godt av ein friare konkurranse om arbeidarar frå fleire land, men òg for millionar av arbeidstakarar. Det skriv Jan Erik Grindheim i Civita i ein kommentar til Hadia Tajiks (Ap) utspel om arbeidsinnvandring i Klassekampen 4. oktober.

FrP tar kampen mot arbeidslivskriminalitet

(Frp.no, 12.10.17)

– Arbeidslivskriminaliteten har blitt mer omfattende, grovere og mer sammensatt. Derfor styrker vi nå innsatsen mot slik kriminalitet, sier Erlend Wiborg i FrP. Wiborg skal lede Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Lite økonomisk støtte i jakten på sosial dumping

(Bussmagasinet, 12.10.17)

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes er skuffet over at det ikke bevilges mer penger enn det gjør til Arbeidstilsynet. I dag ble statsbudsjettet lagt frem og Arbeidstilsynet får kun 1 prosent økning i budsjettet. – Dette er ikke nok til å bekjempe sosial dumping, mener Klungnes.

26. oktober: Fafo Østforum seminar om bemanningsbransjen

(Fafo Østforum, 12.10.17)

Mye av veksten i bemanningsbransjen de siste årene skyldes arbeidsinnvandring. Hva slags utfordringer dette fører med seg, varierer, og fra byggebransjen rapporteres det om store problemer. Regjeringen ønsker begrensninger i form av kvoter. På dette seminaret vil statssekretær Morten Bakke presentere forslagene til nye reguleringer. Du får også vite mer om omfanget av innleie, samt innspill fra LO og NHO Service. Seminaret holdes på Fafo torsdag 26. oktober kl 14-16. Seminarprogram og påmelding

Nytt nummer av EU&arbetsrätt

(Fafo Østforum, 12.10.17)
  • EU-domstolen underkjenner Ryanairs forsøk på "forum shopping"
  • Byggebransjens parter er blitt enige om hva som inngår i "minstelønn" for byggearbeidere som utstasjoneres til Sverige

Dette er noen av sakene i nyhetsbrev nr 3/2017 av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt som nå er tilgjengelig på nett.

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

EUs veipakke: hva mener regjeringen?

(Stortinget EU/EØS-nytt, 12.10.17)

Før sommeren la EU fram en omfattende veipakke. Samferdselsdepartementet har publisert foreløpige posisjoner til flere av forslagene, og er blant annet kritisk til de nye kabotasjereglene, regler for varebiler, bruk av utleiekjøretøy og bompenger.

Oslo havn får internasjonalt verstingstempel

(FriFagbevegelse, 12.10.17)

Havna i hovedstaden blir trolig én av to havner på verdensbasis med status som havn som angriper arbeidstakeres rettigheter. På spørsmål om sosial dumping og brudd på internasjonale regler på havna, svarer styreleder i Oslo Havn, Roger Schjerva: – I tråd med Bystyrets pressemelding forventer vi at rederiene ikke bruker sjøfolk til laste- og lossearbeid. Hvis det skjer sosial dumping, vil Oslo Havn anmelde saken til Sjøfartsdirektoratet.