Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Fafo Østforum seminar 12. april: Den perfekte utenlandske arbeider – i fisk og hotell

(Fafo Østforum, 22.03.18)

Fiskeindustrien og hotell er to bransjer med stor andel arbeidsinnvandrere, og mange av dem er kvinner. Flertallet har manuelt arbeid og lav lønn. Hva er de største utfordringene med at det utvikler seg slike innvandrertunge "nisjer" i arbeidslivet? På dette seminaret presenteres en ny studie om hvordan arbeidsgivere vurderer ulike arbeidstakergrupper i disse bransjene. MELD DEG PÅ SEMINARET - innen 11. april. Seminarprogram finner du her

Meninger: EU-tanker – Utafor innafor

(Nationen, 22.03.18)

EU skal diskutere den sosiale pilaren og de tjue prinsippområdene innen arbeidsliv. Norge burde ha vært en premissleverandør sammen med våre nordiske venner på standarden på likestillingspolitikk og arbeidslivspolitikk i hele Europa, skriver leder Heidi Nordby Lunde i Europabevegelsen. Hun mener at den frie bevegelsen må reguleres bedre for å sikre den enkeltes rettigheter på tvers av landegrensene, men at det utfordrer Norge som står med ett bein innafor og ett bein utafor EU.

Arbeidslivskriminalitet: – Effektivt samarbeid må styrkes

(Skatteetaten, 22.03.18)

Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten har siden 2015 opprettet sju a-krimsentre. – Vi må videreutvikle a-krimsentrene på en måte som gjør det enda vanskeligere å drive med samfunnsskadelig kriminalitet. Det må settes inn mer ressurser der trusselen er størst og at ressursene ikke må spres tynt utover, skriver politidirektør Odd Reidar Humlegård, direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim, arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, skattedirektør Hans Christian Holte.

Ny podcast fra Byggeindustrien: Arbeidslivskriminalitet i byggenæringen

(bygg.no, 21.03.18)

Byggeindustrien lanserte nylig podkasten «Byggeplassen». Den første episoden gikk på lufta 12. mars, og omhandlet utenlandske aktører i anleggssektoren. I episode to går de nærmere inn på arbeidslivskriminalitet - og hvordan dette i altfor stor grad har fått innpass i den norske byggenæringen.

Ønsker mer fiskeforedling i Norge og ryddige arbeidsvilkår

(Sjømat Norge, 21.03.18)

– Økt bearbeiding av norsk fisk i Norge vil blant annet være bra for sysselsettingen, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge, da de lanserte visjonsdokumentet Sjømat 2030 - Tenke globalt, handle lokalt. Sjømat Norge ønsker å styrke den sosiale bærekraften i næringen, særlig hva gjelder lønns- og arbeidsvilkår for ansatte, og vil derfor støtte en fortsatt allmenngjøring av fiskeindustrioverenskomsten.

Gjøvik kino viser «Norske byggeklosser» med polske undertekster

(Oppland Arbeiderblad, 21.03.18)

– Nyinnspillingen av klassikeren «Norske byggeklosser» strekker stereotypiene langt og er en film hvor både norske husbyggere og utenlandske håndverkere blir sterkt karikert, sierAlf Helge Dyste Iversbakken, fagleder ved Gjøvik kino. Han er sikker på at polakkene som løser billett vil flire godt av blant andre Atle Antonsen i rollen som den polske håndverkeren Mischa.

Fafo Østforum seminar i april og i juni

(Fafo Østforum, 21.03.18)

Det neste Fafo Østforum seminaret blir torsdag 12. april kl. 14-16, og skal handle om utenlandske arbeidstakere i fisk og hotell. Invitasjon sendes ut om kort tid.
Vårens tredje seminar blir torsdag 7. juni. Hold av datoen.
Fikk du ikke med deg februar-seminaret Arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet? Se opptak av sendingen

 

Satser på kontraktsoppfølging ute på arbeidsstedet for å avdekke risikofaktorer

(Anbud 365, 21.03.18)

Kommuner på Øvre Romerike satser på stedlige kontroller som første tiltak i kontraktsoppfølgingen i stedet for dokumentgjennomgang, som de fleste andre strategier legger opp til. Det skjer i samarbeid med Arbeidsgiverkontrollen på Øvre Romerike og kemnerkontoret. Synligheten av kontrollene øker ved å møte opp på arbeidsstedet, og kommunene har tro på at dette kan virke preventivt når det gjelder sosial dumping.

Trafikkontroll ved Frognerparken

(NRK Østlandssendingen, 21.03.18)

Politiet har en varslet trafikkontroll ved Frognerparken med særlig fokus kjøring i ruspåvirket tilstand og arbeidslivskriminalitet. Både Nav, Skatt Øst, Tollvesenet og Arbeidstilsynet deltar på kontrollen.

– Verken fagbevegelsen eller myndighetene klarer å ha kontroll

(FriFagbevegelse, 21.03.18)

SV-leder Audun Lysbakken utfordret statsministeren om bruken av innleide arbeidere. – Problemet er at de begrensningene som finnes ikke blir håndhevet. Det er for lite kontroll. Det er rett og slett et så stort omfang av innleie at verken fagbevegelsen eller myndighetene klarer å ha kontroll. Regjeringen sier at de gjør mye, men de gjør egentlig ingen ting.

Regjeringen pålegges å stramme inn på innleie av arbeidskraft

(Fafo Østforum m.fl, 15.03.18)

Den 15. mars behandlet Stortinget arbeids- og sosialkomiteens innstilling om adgangen til bruk av midlertidige ansettelser og innleie fra bemanningsforetak. Resultatet ble at Stortingsflertallet pålegger regjeringen å stramme kraftig inn på reglene for innleie av arbeidskraft. Les noen av sakene og reaksjonene her

Uken før Stortingets behandling, var det både politisk streik og debatter. Se Bemanningsbransjen - debatt og ny streik

 

26. april: Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

(Handel og Kontor, 19.03.18)

Varsling, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet står på programmet når LO og AOF arrangerer heldagskonferanse for å markere ILOs "Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen". Konferansen - som er åpen for alle interesserte, både i og utenfor fagbevegelsen - finner sted i Samfunnssalen i Oslo. Program og påmeldingsinformasjon