Situasjonsbeskrivelse 2017
NTAES

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). Senteret er et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet.

Nettutgave

Publiseringsår: 
2017
Se også Arbeidskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2014

Relaterte nyheter

Relaterte seminarer

Relaterte temaer