Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Fafo-forfattere – 2004–2017

En oversikt over publikasjoner knyttet til Østforums temaer fra 2004 og årene framover.
Europeisk plattform mot svart arbeid

Europeisk plattform mot svart arbeid

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2017
Beregninger av lønnskostnader ved registrering i NOR versus DIS

Beregninger av lønnskostnader ved registrering i NOR versus DIS

Notat fra Samfunnsøkonomisk analyse AS
Publiseringsår:  2017
Arbeidsinnvandrere og rus

Arbeidsinnvandrere og rus

En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge
Publiseringsår:  2017
Strengthening European cooperation for combating work-related crime

Strengthening European cooperation for combating work-related crime

Challenges and proposed measures
Publiseringsår:  2017
Forslag til nytt ustasjoneringsdirektiv

Forslag til nytt ustasjoneringsdirektiv

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2017
Den faglig politiske situasjonen i Polen

Den faglig politiske situasjonen i Polen

Temanotat
Publiseringsår:  2017
SUA: Årsrapport 2016

SUA: Årsrapport 2016

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
Publiseringsår:  2017
Internasjonal migrasjon

Internasjonal migrasjon

– En reise mot utvikling?
Publiseringsår:  2017