(Fafo Østforum, 07.11.17)

Hva innebærer allmenngjøring?

Hva innebærer allmenngjøring?

Fra nyttår blir hotell- og restaurantansatte garantert minstelønn gjennom allmenngjøring av tariffavtalen. Fra før er det sju områder i norsk arbeidsliv som er omfattet. Hva er en allmenngjort tariffavtale og hvordan virker dette systemet? Fafo Østforum har en egen temaside om allmenngjøring.

Relaterte temaer

Forrige/neste