Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

16. august, Fafo-båten - Arendalsuka: "Renere i renhold?" - rapportlansering

(Fafo Østforum, 09.08.18)

I september 2011 ble deler av renholdsoverenskomsten allmenngjort, og i september 2012 ble Godkjennings-ordningen i renholdsbransjen innført. Tiltakene ble iverksatt for å rydde opp i en bransje som over tid hadde slitt med useriøse aktører. Fafo-forskere har undersøkt om tiltakene har hatt betydning for lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. Torsdag 16. august kl 13.30-14.30 lanseres funnene.

15. august, Fafo-båten - Arendalsuka: Minstelønn og Brexit

(Fafo Østforum, 09.08.18)

Fafo-forsker Jon Erik Dølvik har to av Fafos 17 forskeretapper på Arendalsuka, onsdag 15. august. Første etappe kl. 14.30 skal handle om kollektiv lønnsfastsettelse og minstelønn. I andre etappe kl. 15.30 skal Dølvik snakket om Brexit. Hvilke virkninger kan ventes når den frie bevegelsen mellom arbeids –og tjenestemarkedene i UK og EU/EØS, inklusive Norge, opphører?

 

15. august, Fafo-båten - Arendalsuka: Fag på vandring - arbeidsvandringens konsekvenser for fagopplæring og kompetanseutvikling

(Fafo Østforum, 08.08.18)

Har tilgang på arbeidskraft fra Øst-Europa gjort arbeidsgiverne mindre villige til å satse på fagopplæring og rekruttering av fagarbeidere? Hvilke konsekvenser har arbeidsvandringen for fagkompetansen på et overordnet europeisk nivå? Disse spørsmålene skal forskere, arbeidsgivere og interesseorganisasjoner diskutere på Fafo-båten i Arendal torsdag 16. august kl 15-16.

15.-16. august, Arendalsuka: Skatteetaten har seminar om akrim og svart arbeid

(Skatteetaten / NTB Info, 08.08.18)

På Arendalsuka 2018 skal Skatteetaten blant annet snakke om skjulte penger i utlandet, sikker ID-forvaltning og det offentliges ansvar for å unngå å kjøpe svart arbeid. Les programmet her

Polsk firma får bot og inndragning for manglende overtidsbetaling

(ØKOKRIM, 08.08.18)

I forbindelse med et tilsyn på en byggeplass i Oslo i februar 2014 fikk Arbeidstilsynet mistanke om at det ble jobbet utover normal arbeidstid til tross for at entreprenørens lister over lønnede timer i det vesentlige viste 7,5 timers arbeidsdager fra mandag til fredag. Tilsynet anmeldte entreprenøren til ØKOKRIM. Nå har det polske entreprenørselskapet vedtatt boten på en million kroner for manglende overtidsbetaling. Selskapet får inndratt to millioner kroner i sparte lønnsutgifter.

 

Nytt nummer av EU&arbetsrätt

(Fafo Østforum, 06.08.18)

Nye utstasjoneringsregler: I teksten erstattes ordet "minimumlønn" med "lønn", men det er uklart hvor stor endring det faktisk blir.
Direktivet inneholder dog andre intressante nyheter. Dette er blant sakene i nyhetsbrev nr 2/2018 av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt som nå er tilgjengelig på nett.

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

Girteka skal øke fra 10.000 til 20.000 sjåfører, samtidig øker transportprisene i EU

(Anlegg&Transport, 06.08.18)

Og det skal skje i løpet av tre år. Den litauiske transport-/ logistikkbedriften Girteka Logistics har en ellevill vekst. Samtidig justerer de opp prisene. Europa har stor mangel på lastebilsjåfører. Andre faktorer som er med på å drive opp transportprisene i Europa er «økte sjåførlønninger, EU- og nasjonale krav om at sjåfører skal sove på hotell, minstelønns-krav i forskjellige land og høyere drivstoffkostnader», skriver Girteka i en pressemelding.

 

Tørkesommer: Utenlandske sesongarbeidere må reise tidligere hjem og med mindre penger

(NRK Buskerud, 02.08.18)

Norske bønder er avhengig av utenlandske sesongarbeidere. Ifølge UDI kom over 2.600 til Norge i fjor, flesteparten fra Vietnam og Øst-Europa. I år sliter bøndene med avlingene på grunn av tørken, og de utenlandske sesongarbeidere får dermed arbeidet sitt forkorte.

 

Meninger: Jakten på billigste anbud

(VG, 02.08.18)

Flere yrkesfag fag har nå så lav rekruttering at vi risikerer at de forsvinner helt ut. Det har vi alle et ansvar for å gjøre noe med, skriver Jan Henrik Larsen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet.

Meninger: EU – et arbeidsmarked i balanse

(Nationen, 02.08.18)

– Utvekslingen av arbeidskraft og arbeidsinnvandring bidrar til å balansere arbeidsmarkedet i Europa, skriver Hans Andreas Limi, parlamentarisk leder for Frp. Han poengterer at EØS-avtalen og arbeidsinnvandring også har sine problematiske sider. – Det forekommer sosial dumping og arbeidslivskriminalitet relatert til arbeidsinnvandring. Derfor har regjeringen trappet opp kampen mot dette. Såkalt velferdseksport er en annen utfordring. FrP mener at ytelsene bør justeres iht. til levekostnadene i landene hvor mottakerne er bosatt, skriver Limi.

Ryanair-piloter i Sverige og Tyskland slår følge med irske kolleger i streik for tariffavtale

(FriFagbevegelse, 01.08.18)

Svenske Ryanair-piloter går 10. august ut i streik fordi det irske lavkostselskapet nekter å møte til forhandlinger om tariffavtale. Også tyske piloter varsler streik.

Meninger: – Regjeringen gjør ikke nok for å stoppe arbeidslivskriminalitet

(Dagbladet, 27.07.18)

– At framtredende politikere mener bedriftseiere «bare driver litt på siden», er slett ikke ok. Sosial dumping er kriminelt og skal straffes, skriver Odd-Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.