Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Prekær mangel på taktekkere i Norge

(Bygg.no, 11.12.18)

Svenn Gøran Mork fra rekrutteringsselskapet Mork har rekruttert over 600 taktekkere til det norske markedet. Han har særlig rekruttert arbeidere fra Polen, men nå er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft i det europeiske markedet sterkt fallende. – Det høye aktivitetsnivået, ikke minst i Polen, fører til at det ikke er like attraktivt for de utenlandske arbeiderne å komme hit forteller Mork. Han mener vi er nødt til å ta grep for å snu situasjonen.

Frykter at EUs sjåførkrav vannes ut

(Nye Troms/NTB, 11.12.18)

Leder i Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) Geir Mo, understreker at kompromissforslaget fra EUs transportministre ikke er vedtatt enda. Han frykter omkamp fra flere østeuropeiske land som var motstandere av forslaget. Selv om forslaget skulle bli vedtatt hjelper det lite om ikke norske myndigheter håndhever reglene avslutter Mo: – Å ta ukehvilen i lastebilen har for eksempel vært forbudt i over ett år, etter en dom i EU-domstolen, men Norge har ennå ikke iverksatt systematisk oppfølging og kontroll på dette punktet.

Store forskjeller i utstasjonerte arbeideres rettigheter

(Samfunnsforskning, 11.12.18)

Mer enn to millioner EU-borgere er utstasjonerte arbeidere. De fleste arbeiderne kommer fra Øst- og Sør-Europa og jobber i Nord- eller Vest-Europa. De blir sjelden fast ansatt og er ofte redde for å kreve det de har rett på forteller Ines Wagner, som har skrevet bok om temaet. En årsak er at fagforeninger og tilsyn har liten slagkraft på tvers av landegrenser.

– Oslomoddelen må revideres

(VVS-forum, 10.12.18)

– Oslomodellen for leverandører til Oslo kommune har gode intensjoner. Men kravet om maksimalt ett ledd under hovedentreprenøren, innebærer at det ikke tillates for underentreprenørene å hente ekstern arbeidskraft. Utfordringen er at rørleggerbedriftene kommer inn som underleverandører i byggeprosjektene, sier Jens Løvås, i Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn.

Frykter sosial dumping i Ålesund havn

(Sunnmørsposten, 10.12.18)

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal ber havnestyret ha oppmerksomheten rettet mot sosial dumping tilknyttet laste- og lossearbeider ved Ålesund havn. Bakgrunnen er at havnearbeidere har varslet ordføreren om at det foregår sikkerhetsbrudd når arbeid konsekvent utføres av sjøfolkene på enkelte skip, og ikke av havnearbeiderne.

Reise, kost og losji kontrollert i 1 026 tilsyn i 2017-2018

(Stortinget, 07.12.18)

– Hvor mange tilsyn gjennomførte Arbeidstilsynet på reise, kost og losji i bransjer der dette er allmenngjort, i 2017 og så langt i 2018, og hva som var resultatet av tilsynene? spør stortingsrepresentant Arild Grande (A), som er bekymret for at reisende arbeidere selv må dekke kostnader til reise, kost og losji. Det betyr i realiteten at de tjener langt under forskriftenes minstelønnsbestemmelser. Les arbeidsministerens svar

EU-ministrenes forslag løser ikke alle problemene i veisektoren

(FriFagbevegelse, 07.12.18)

Transportarbeiderforbundet (NTF) mener at problemene med sosial dumping innenfor veisektoren ikke vil bli løst med EUs ministerråds forslag til ny regulering av veitransporten. Danskenes forslag om at lønna til sjåføren skal avhenge av mottakerlandet nådde ikke igjennom, noe lederen i NTF, Lars Morten Johnsen, mener er sterkt beklagelig. Han er fornøyd med endringene for kabotasjekjøring.

Vegvesenet advarer mot moderne slavedrift

(NRK, 06.12.18)

Bulgarske transportfirmaer utnytter makedonske sjåfører på det groveste og vi møter voksne menn som står på kontrollstasjonen og griner, forteller Geir T. Finstad i Vegvesenet. Bare i Hedmark får 50-100 vogntog med makedonsk sjåfør hvert år kjøreforbud.   – Den siste vi stoppet sa at han tjente 4000 svenske kroner i måneden, sier Finstad. 

Skipsfarten slår ring om EØS-avtalen

(Rederi.no, 06.12.18)

Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund retter en advarende pekefinger mot politikerne og deler av fagbevegelsen som vil si opp EØS-avtalen. – Det er en helt feil tilnærming å si opp en avtale som betyr så mye for norsk næringsliv. Norge har 1788 skip som fritt kan konkurrere og seile til havner i EU-landene på grunn av avtalen, sier han.

Postkom positive til strengere kabotasjeregler

(FriFagbevegelse, 06.12.18)

Postkom er glad for at EUs transportministre vil stramme inn regelverket for kabotasjekjøring, ifølge leder Odd Christian Øverland. – Mange hadde fryktet at EU skulle lande på et mer liberalt regelverk, sier han. Øverland trekker fram forslag om karantenetid etter et kabotasjeoppdrag, hviletid utenfor førerhuset og at bilene må returnere til hjemlandet minst hver fjerde uke. 

EU vil gi mindre makt til nytt europeisk arbeidstilsyn

(FriFagbevegelse, 06.12.18)

EUs arbeidsministre kom i dag fram til et felles standpunkt i forhandlingene om det europeiske arbeidsmarkedsbyrået. De går inn for et nytt arbeidstilsyn med mindre slagkraft enn det EU-kommisjonen så for seg. Navnet er også endret. EU-kommisjonens opprinnelige forslag var «European Labour Authority». Det er nå endret til «European Labour Agency»

Arbeids- og leveforhold ombord på utenlandske skip i norske farvann

(Stortinget, 06.12.18)

Dagbladet og andre medier har siste uker hatt saker om sosial dumping på utenlandskflaggede fartøy som opererer i norsk fiskerisone og i norske havner. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har invitert Sjøfartsdirektoratet til et møte på nyåret for å drøfte forholdene som er avdekket i reportasjeserien.