Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

– Deling av opplysninger avgjørende for å bekjempe akrim

(bygg.no, 18.06.18)

– Datatilsynet gikk nylig ut og kritiserte en mulig adgang til utvidet informasjonsflyt mellom offentlige etater som et ledd i å bekjempe arbeidslivskriminaliteten. Nettopp denne flyten av informasjon vil være helt avgjørende for å bekjempe de kriminelle som ønsker undergrave velferdssamfunnet vi i Norge er så stolte av, skriver sjefredaktør Arve Brekkhus.

Se også: Akrim: NHO og LO ut sammen mot Datatilsynet (Fafo Østforum / LO, 12.06.18)

Norge får ikke betale mindre i barnetrygd og kontantstøtte til Øst-Europa

(Aftenposten / FrP, 18.06.18)

EUs ministerråd kommer ikke til å åpne opp for justering av stønader som eksporteres til lavkostland. Det kan sette bom for Regjeringens planer. Frp truer med EØS-bråk.

Forskere: Hele Europa kommer til å kjempe om de samme polakkene

(Ugebrevet A4, 18.06.18)

Siden 2004 har det vært en nærmest uuttømmelig strøm av arbeidskraft fra øst til vest og nord i Europa. – Det kommer til å endre seg fremover. I mange østeuropeiske land opplever man nå en stor forbedring av levestandarden, og det får sannsynligvis flere til å vende hjem. I fremtiden vil det bli mye større kamp for polakker, romere og bulgarere, sier Fafo-forsker Jon Erik Dølvik.

NLF krever at myndighetene sikrer like konkurransevilkår

(NLF, 18.06.18)

Norske transportører opplever en stadig mer krevende konkurranse i møte med utenlandske lavprisselskaper, hovedsakelig fra Øst-Europa, som opererer i kabotasjemarkedet. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) krever derfor blant annet: Sterkere sanksjoner mot transportkjøpere som bryter sine plikter, snarlig innførsel av forhåndsbetalt bombrikke, tilbakeholdsrett av kjøretøy ved ubetalte bøter og innførsel av lik arbeidsgiveravgift.

Meninger: – Problemet er arbeidsgivere som spekulerer i hvor lavt kan man gå ned i lønn

(FriFagbevegelse, 18.06.18)

– Det må være deilig å sitte på toppen og dømme norsk ungdom, mens du selv sitter med direktørlønn», skriver Karina Veum ungdomssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund om NHO-topp Stein Lier-Hansens uttsagn om at norsk ungdom er bortskjemte.

Mener norsk ungdom må konkurrere med østeuropeere om å plukke jordbær

(VG, 16.06.18)

– Vi har kommet dit at vi ser på det som helt naturlig at det er svensker som serverer øl og mat på utestedene og at det er østeuropeere som maler husene og plukker jordbærene vi spiser. Jeg vil si: Da er våre unge blitt for bortskjemte. Det går ikke an, sier leder av Norsk Industri, Stein Lier Hansen.

 

Hvordan myndighetene vil håndtere organisert transportkriminalitet

(NLF, 15.06.18)

– Vi holder på å knekke koden knyttet til å kreve inn ubetalte bøter fra utenlandske transportører. Norge skal ikke være et fristed hvor folk kan gjøre hva de vil så lenge de har utenlandsk pass, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på landsmøte til Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Om EUs kommende vegpakke som omhandler kabotasje, sa han:  Det å liberalisere kabotasjemarkedet nå, vil være helt feil. Jeg var i møte i Brussel senest 14. mai og opplevde bred enighet rundt dette.

Svikter EU transportarbeiderne?

(Fafo Østforum / LO-kontoret i Brussel, 15.06.18)

Europas transportarbeidere gikk i forrige uke på et kraftig nederlag i Europaparlamentets transportkomite. Transport, særlig godstransport på veg, er blitt den nye bransjen for organisert sosial dumping hvor sjåfører blant annet fra Øst- og Sør-Europa kjører ukesvis i Vest- og Nord-Europa for dårlig lønn.

I dag markeres den internasjonale kampdagen for renholdere!

(Dagbladet, 15.06.18)

– Renholdsbransjen er en av de bransjer som sliter mest med arbeidslivskriminalitet og utnyttelse av arbeidskraft. Mye bra har blitt gjort for å bedre forholdene i bransjen: allmenngjort lønn, godkjenningsordning og regionale verneombud demmer opp for sosial dumping. Men til tross for mange gode tiltak er renholdsbransjen fortsatt forlokkende for useriøse aktører. Derfor er det viktig at vi fortsetter jobben opp mot regjeringen for å sikre mer midler til kontrolletaten, skriver forbundslederne  Erna Hagensen (Norsk Arbeidsmandsforbund), Mette Nord, (Fagforbundet) og John Leirvaag (Norsk Tjenestemannslag). 

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 15. juni

(Anbud365, 15.06.18)

Flere hjelpemidler for innkjøpere er på vei: Kriterieveiviser for bygg og transport (Difi), mal for kjøp av hotelltjenester (NHO), veiledning for lønns- og arbeidsvilkår (Difi) og sjekkliste for prosjektsamarbeid (NHO). 

Internasjonal frakt kjørt som kabotasje - anmeldt av Statens vegvesen

(Norges Lastebileierforbund, 15.06.18)

Det har lenge vært mistanke om ulovlig bytte av traller mellom norske og utenlandske Vlantana-trekkvogner under oppdrag i Norge. Nå er dette for første gang anmeldt av Statens vegvesen. Saken kan få konsekvenser for hvordan transportkjøpere følger opp underleverandører. 

– Nye innleieregler og seriøsitetskrav er viktige grep for byggenæringen

(bygg.no, 14.06.18)

– Det at man nå etter fire års arbeid greide å lande et vedtak rundt innleie, er viktig for næringen. Nettopp momentet med ansettelsesformen fast ansatt uten lønn mellom oppdrag var meget viktig å få fjernet for å få sikret like konkurransevilkår mellom bedrifter som satser på innleie og de som satser på egne ansatte, sier BNL-sjef Jon Sandnes.