Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Polen søker arbeidskraft i Nepal, India og Bangladesh

Polen søker arbeidskraft i Nepal, India og Bangladesh

(Polennu.dk, 18.09.17)

Ukrainere utgjør den største andelen av utenlandske arbeidstakere i Polen, men det er ikke lenger tilstrekkelig for den polske veksten. Arbeidskraftmanglen i Polen er nå så stor at flere virksomheter i tillegg søker til Asia for å finne medarbeidere.

Fryktar trøytte sjåførar på vegane

Fryktar trøytte sjåførar på vegane

(NRK Sogn og Fjordane, 18.09.17)

Statens vegvesen ser stadig at folk jobbar under arbeidsforhold som ikkje toler dagens lys både når det gjeld arbeidstid og når det gjeld løn. – Det kan synast som om der er element av sosial dumping i turistbussbransjen, seier seniorrådgjevar i krimseksjonen til Statens vegvesen, Per Herman Pedersen. Han fortel at dette er noko dei vil setje meir fokus på i tida som kjem.

Ny havnetariffavtale godkjent

Ny havnetariffavtale godkjent

(FriFagbevegelse, 18.09.17)

Transportarbeiderforbundet og NHO Logistikk og Transport er enige om en ny tariffavtale som skal gjelde både i private og offentlige havner. Et punkt som derimot ikke er nevnt i den nye avtalen er ILO-konvensjon 137 som gir registrerte havnearbeidere fortrinnsrett til losse- og lastearbeid på havnene. Partene er enig om at den ballen ligger hos departementet.

Skattedirektøren om samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Skattedirektøren om samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet

(Skatteetaten, 18.09.17)

Skatteetaten og andre kontrolletater har økt innsatsen mot arbeidslivskriminalitet både gjennom økt samarbeid i sju dedikerte a-krimsentre landet rundt, og gjennom økt antall årsverk i etatenes linjeorganisasjoner. Erfaringene så langt er gode. Vi begynner å få inn resultater som viser at samarbeidet har effekt, samtidig som vi også opplever noen utfordringer, skriver Hans Christian Holte.

Arbeidsinnvandrere ikke lenger et hovedstadsfenomen

Arbeidsinnvandrere ikke lenger et hovedstadsfenomen

(SSB, 18.09.17)

Fra starten på den moderne arbeidsinnvandringen til Norge i 1967 og fram til innvandringsstoppen ble innført i 1975 kom det drøyt 5 000 «fremmedarbeidere». De fleste slo seg ned i Oslo-området. Dette er beskjeden innvandring sammenlignet med de over 200 000 europeerne som er kommet til Norge etter 2004. I dag finner vi utenlandsk arbeidskraft over store deler av landet, skriver Lars Østby i SSB.

Krav om tilslutning til tariffavtale kan by på problemer

Krav om tilslutning til tariffavtale kan by på problemer

(anlegg365.no,18.09.17)

Et benkeforslag som ble vedtatt da Hordaland fylkesting tidligere i år behandlet forslag til ny innkjøpspolitikk for fylkeskommunen, har hittil gitt hodebry og en juridisk betenkning. Fylkestinget synes å ha truffet et pålegg om at leverandørene må slutte seg til landsdekkende tariffavtale. Det kan by på utfordringer å legge noe slikt til grunn, heter det.

Kystverket: Vi trenger klarere anbudsregler

Kystverket: Vi trenger klarere anbudsregler

(Byggmesteren, 18.09.17)

- Vi skulle gjerne hatt klarere anbudsregler slik at systemet blir mer likt for alle, sier regiondirektør Harald Tronstad i Kystverket. Håndverkerfirmaet Selvbyggern er begjært konkurs av ni litauiske håndverkere for ubetalt lønn. Bedriften har utført en rekke offentlige rehabiliteringsjobber, og to av disse oppdragene foregår fortsatt på Kystverkets fyrstasjoner Kaura og Erkna.

EØS avgjørende for sysselsettingen

EØS avgjørende for sysselsettingen

(Sjømat Norge, 18.09.17)

Tilgang på arbeidskraft fra EØS-området er viktig for rekrutteringen til fiskeindustrien, og viser at EØS-avtalen også på dette området er viktig for næringslivet, sier Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.

– Bosniske arbeidere blir sagt opp

– Bosniske arbeidere blir sagt opp

(NRK, 17.09.17)

De 22 bosniske montørene som jobber for Statnett i Norge med doble kontrakter, kommer til å bli sagt opp. Det sier arbeidsgiveren i hjemlandet til en bosnisk nettavis.Valard Construction AS er det kanadiske entreprenørselskapet som har leid inn bosnierne, og Valard har igjen kontrakt med Statnett.

Bamble kommune vil gjøre som Skien

Bamble kommune vil gjøre som Skien

(Porsgrunns Dagblad, 17.09.17)

Rådmann Tore Marthinsen foreslår at det vedtas retningslinjer mot svart arbeid og sosial dumping i Bamble kommune, som tilsvarer en redigert utgave av det som kalles Skiensmodellen.

Statens vegvesen forsterker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet

Statens vegvesen forsterker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet

(Vegnett, 17.09.17)

 Nå forsterket Statens vegvesen og Skatteetaten sin innsats mot kriminalitet og sosial dumping innen bygg og anlegg og drift og vedlikehold av veier. Partene undertegnet fredag en samarbeidsavtale, som legger grunnlaget for et løpende samarbeid som forsterket og utvikler effekten av arbeidet mot arbeidsmarkedskriminalitet.

 

Økte lønnsforskjeller mellom øst og vest i EU

Økte lønnsforskjeller mellom øst og vest i EU

(ABCNyheter, 17.09.17)

Lønnsgapet mellom øst og vest i EU har økt fra 2008-2016 ifølge nye tall. Nå krever høyreorienterte partier i øst at EU også skal bli en lønnsunion.