Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

YTF: Fornøyd med videreføring av allmenngjøring - ønsker register i tillegg

(YTF, 12.10.18)

– Allmenngjøring er et viktig virkemiddel mot sosial dumping i transportsektoren, sier Lin Andrea Gulbrandsen, ass. forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet (YTF). I tillegg ønsker YTF et register over transportoppdrag i Norge, slik at det skal bli enklere å kontrollere at sjåførene får riktig lønn.

Pressemelding: Informasjon om Bring Trucking i Slovakia

(NTB Info, 12.10.18)

Flere medier og aktører innen transportbransjen gjør vår forretningsvirksomhet til et spørsmål om moral. At Bring Trucking ikke betaler norske lønninger i det slovakiske selskapet er ikke sosial dumping. Sett med norske øyne er det lav lønn, men sjåførene er ansatt i det slovakiske selskapet på lokale betingelser, skriver Posten Norge i en pressemelding.

Tariffnemnda fornyet 9 allmenngjøringsvedtak, RKL dekkes kun ved reiser i Norge

(Tariffnemnda, 12.10.18)

Tariffnemnda har i møter 11.-12. oktober 2018 behandlet spørsmålet om forlengelse av forskriftene om allmenngjøring. Tariffnemnda har vedtatt forlengelse av allmenngjøring av samtlige forskrifter.

Østeuropeiske sjåfører oppfordret til å jukse

(Bergens Tidende, 12.10.18)

En rumensk sjåfør for Postens slovakiske datterselskap, Bring Trucking, har filmet at han ble oppfordret til å jukse på et trafikksikkerhetskurs. Transportarbeiderforbundet karakteriserer praksisen som særs alvorlig. En undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt fra 2016 viste at alle sjåfører av utenlandske vogntog manglet tilstrekkelig kompetanse på trafikksikkerhet. 

Debatt: EØS og fri flyt av arbeidskraft: Hva lander Arbeiderpartiet på?

(Nationen, 12.10.18)

– Det synes å være bred enighet om at fri arbeidsinnvandring har skapt press på norsk arbeidsliv, at den har gitt uønskede konsekvenser – og at EØS-avtalen er en stor del av årsaken til det, skriver Ole André Myhrvold, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Han etterlyser tydligere standpunkt fra Ap: – Hvilke strengere krav er det Arbeiderpartiet skal stille til EU for å hegne om norsk arbeidsliv? spør Myhrvold i dette innlegget.

Bransjedugnad mot Oslos byggeskurker

(FriFagbevegelse, 11.10.18)

Fra nyttår får Oslo sin egen uropatrulje som skal gå etter kriminelle i byggebransjen. Arbeidsgivere og fagforeninger i Oslo og omegn er sammen om Fair Play Bygg. Prosjektet er bygget over samme lest som Trondheims uropatrulje, som har fungert i noen år nå.

Lite innenlandsfrakt med utenlandske lastebiler

(SSB, 11.10.18)

Utenlandske bilers andel av varetransport i Norge i 2017 utgjorde kun 4,9 prosent, viser tall fra en statistikk basert på EU/EØS-landenes lastebilundersøkelser. Det er fortsatt lite kabotasje av transportarbeid i Norge - andelen gikk opp fra 2,2 prosent i 2016 til 3,1 prosent i 2017. Men mye tyder på at det er en del usikkerhet knyttet til kabotasjetallene.

Vil staten gripe inn overfor underbetalte rumenske sjåfører?

(Stortinget, 11.10.18)

– Hva vil statsråden foreta seg for å få en slutt på at det statseide selskapet Bring driver med hensynsløs underbetaling og grov utnytting av lastebilsjåfører fra Øst-Europa? var spørsmålet fra stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (A).

Statsbudsjettet 2019: Utflagging for å sikre norske arbeidsplasser?

(FriFagbevegelse, 11.10.2018)

– Det er bedre å miste 700 arbeidsplasser enn å miste 2 400 arbeidsplasser, sier statsminister Erna Solberg (H), og viser til at Color Line truet med å flagge helt ut av landet hvis de ikke fikk flytte over til et annet skipsregister. Statsministeren flytter ansatte fra hav til NAV, mener Geir Pollestad (Sp).

Polen og Ungarn vil at EU-domstolen skal vurdere utstasjoneringsdirektivet

(EU/EØS-nytt, 10.10.18)

Polen og Ungarn sendte i forrige uke hver sin sak til EU-domstolen, hvor de hevder at EUs reviderte utstasjoneringsdirektiv er i strid med EU-retten. De to landene ber om at EUs vedtak annulleres, og at direktivet ikke trer i kraft i juli 2020.

ESA slår fast at reiseregler ikke kan allmenngjøres

(FriFagbevegelse, 10.10.2018)

Den norske stat har kjempet for å allmenngjøre reglene for dekning av reise, kost og losji. Saken har pågått en årrekke og Staten har vunnet fram hele veien opp til høyesterett, men nå slår ESA fast at en slik allmenngjøring ikke er i tråd med utstasjoneringsdirektivet. Norsk Industri applauderer avgjørelsen mens Fellesforbundet og LO understreker at dette kun er en sak mellom Staten og ESA som først trer i kraft i 2020. 

Solberg forsvarer at Color Line kan omflagge

(Dagbladet, 10.10.18)

Statsminister Erna Solberg mener at åpningen for at Color Line kan flagge ut, var nødvendig. Ansatte i selskapet føler seg lite verdsatt og lederen i Norsk Sjømannsforbund frykter sosial dumping.