Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Møte 1. februar: Hvordan innfører vi Akershusmodellen?

(Byggmesteren, 17.01.18)

Kommunene i Akershus bør stille like seriøsitetskrav til sine kontrakter med bygg- og anleggsnæringen som i Oslo, mener LO og Ap, som inviterer til åpent møte 1. februar i Lørenskog.

Blå-grønn regjeringsplattform – Østforum-relevante punkter

(Fafo Østforum, 15.01.18)

Tiltak mot arbeidslivskriminalitet og tiltak for å bedre konkurransevilkårene for norsk transportbransje. Det er blant punktene i den politiske plattformen for en ny regjering bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. 

– Bemanningsbransjen er en utfordring, men et forbud mot innleie er uaktuelt

(FriFagbevegelse, 16.01.18)

– Vi er villig til å se på alle gode tiltak mot sosial dumping. Men jeg er veldig skeptisk til et sett regler for en kommune og et annet sett regler for andre, sier Erlend Wiborg (Frp), leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. – Vi er fortsatt avhengig av innleie og bemanningsbransjen. Men vi er villig til å se på begrensninge, sier Wiborg.

Kontroll og oppfølging fortsatt det svake ledd i kampen mot sosial dumping

(Anbud365, 16.01.18)

Offentlige oppdragsgivere etterlever i større grad enn før forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Men det er fortsatt en lav andel oppdragsgivere som følger opp og kontrollerer kravene. Dette viser en fersk undersøkelse utført av KPMG på oppdrag fra Difi

 

Fafo-forsker Jon Horgen Friberg med to artikler om arbeidsmigrasjon

(Fafo Østforum 16.01.18)

Jon Horgen Friberg har skrevet artikkel sammen med Arnfinn H. Midtbøen, med tittelen "Ethnicity as skill: immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets". Medforfatter på den andre artikkelen, "Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry", er Hedda Haakestad.

EU får et felles arbeidskrafttilsyn

(LO-kontoret i Brussel, 15.01.18)

EU har foreslått en ny myndighet, et slags tilsyn, som skal passe bedre på forholdene i det europeiske arbeidslivet. Kommisjonen har gjennomført en omfattende høring om tilsynet, den ble lukket i forrige uke. Den norske regjeringen, gjennom arbeidsminister Anniken Hauglie, er forsiktig positiv til initiativet.

– Flere bryter au pair-ordningen

(P4, 15.01.18)

Mange bruker au pairen til oppgaver de ikke skal settes til. Steinar Rotevatn i Utlendingsdirektoratet (UDI) sier til Dagens Næringsliv at det er flere eksempler på at au pairen blir satt til å vaske bil, svømmebasseng og hytter, oppgaver som faller utenfor ordningen.

Positive til mange av forslagene i Mobilitetspakke 2

(NHO Transport, 15.01.18)

NHO Transport er positiv til mange av forslagene i EUs Mobilitetspakke 2, men: - De foreslåtte endringene vil imidlertid åpne for økt utenlands konkurranse, noe norske selskaper ikke har noe imot så lenge konkurransen foregår på like vilkår. Det såkalte utestasjoneringsdirektivet må dermed komme til anvendelse slik at  utenlandske sjåfører må ha norske lønns- og  arbeidsvilkår, sier Jon H. Stordrange, adm.dir i NHO Transport.

Ingen indeksering av barnetrygd

(LO-kontoret i Brussel, 15.01.18)

Et klart flertall av EUs arbeids- og sosialministere avviste i fjor kravet om en indeksbasert barnetrygd som skulle kjøpekrafttilpasses det landet barnet bor i.

Bemanningsbransjen dominerer når ledige jobber lyses ut i byggebransjen

(FriFagbevegelse, 12.01.18)

Det blir stadig vanskeligere å finne fast jobb i byggebransjen. Nye tall fra NAV viser at bemanningsbyråene er i ferd med ta over byggeplassene. Bemanningsbransjen sto for 60 prosent av alle utlyste stillinger i byggebransjen i fjor. Tallene fra Oslo er enda mer slående: Bemanningsbyråer lyste ut 79 prosent av alle nye stillinger for bygningsarbeidere.

Politisk pub 24. januar: Kan forbud mot leiefirma stanse sosial dumping?

(LO i Oslo, 12.01.17)

Kommer det et forbud mot leiefirma innen byggebransjen i Oslofjordområdet etter den politiske streiken 15. november? Vil et slikt tiltak stanse sosial dumping? Står det i veien for EØS? Paneldeltagere er Markus Hansen, leder i Heismontørenes Fagforening, Miroslaw Bartnik, tidligere ansatt i leiefirma og nå organisasjonsarbeider i Oslo Bygningsarbeiderforening, og Frank Bergflødt, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Moss. Gratis inngang.

Ros til Statnett og Posten for innsats mot arbeidslivskriminalitet

(Spekter, 11.01.17)

-Statnett og Postens erfaringer med å bekjempe arbeidslivskriminalitet viser at virksomhetene tar et stort samfunnsansvar. Nå må vi forsterke samarbeid med tilsynsmyndighetene, politi, toll og NAV for å ha treffsikre virkemidler i det videre arbeidet, sa direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim på Spekters frokostmøte om arbeidslivskriminalitet onsdag 10. januar.