Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Heismontørene og Arbeidstilsynet kom hverandre i møte

(Fri Fagbevegelse, 02.11.16)

Det var et ydmykt Arbeidstilsyn som talte foran en frustert forsamling av Ramunas Gudas-støttespillere i Lillestrøm i dag. Hanne Luthen fra Arbeidstilsynets region øst møtte opp ved  fanemarkeringen utenfor Arbeidstilsynet avd. østs kontorer i Lillestrøm.
- Vi har lært hvor viktig det er å grave enda dypere, enda bredere, enda lengre og enda raskere når det skjer ulykker med utenlandske arbeidere, sa Luthen.

20 personer tatt for valutasmugling

(NRK Rogaland, 31.10.16)

Tolletaten hadde nylig en storkontroll ved flyplassene på Vestlandet for å avdekke valutasmugling. Flest brøt reglene i Stavanger. Der fant tollinspektører over 600.000 kroner i kontanter som passasjerene ikke hadde oppgitt på forhånd. Noen gjør det for at de ikke kjenner reglene, mens andre gjør det fordi de ikke vil registrere sine penger i valutaregisteret i Norge, sier seksjonssjef i Tolletaten Valborg Bishop.

Ap frykter sosial dumping til sjøs

(Fri Fagbevegelse, 31.10.16)

Arbeiderpartiet vil vurdere muligheten for å fremme krav om norske lønns- og arbeidsvilkår til sjøs. Det er fagforbundene til sjøs som slår alarm om et nedadgående press på lønn og vilkår som følge av at oljekrisen treffer den maritime næringen stadig hardere.

Mæland: - Nye grep mot arbeidslivskriminalitet

(bygg.no, 28.10.16)

- NHO og LO mener det nye regelverket om offentlige anskaffelser kan gi mer arbeidslivskriminalitet. Det er en underlig påstand, skriver næringsminister Monica Mæland i et innlegg. Mæland påpeker at det nye regelverket inneholder helt nye, viktige virkemidler for å redusere arbeidslivskriminaliteten.

Tekna refser Statoil

(Tekna, 28.10.16)

Statoils utflagging av IT til India har satt sikkerheten i fare, ifølge flere interne rapporter. Selskapet har heller ikke informert Petroleumstilsynet om alvorlige hendelser som den på Mongstad i 2014, der en IT-arbeider i India stoppet produksjonen på Statoils oljeraffineri ved en tastefeil. Tekna reagerer på manglende åpenhet rundt rapportene.

Vil kjempe for au pair-senteret

(Fagforbundet, 28.10.16)

Den borgerlige regjeringa kutter støtten, men uten senteret er au pairene fritt vilt, frykter Norsk Folkehjelp. Senteret tar imot rundt 100 henvendelser i måneden fra både au pairer og vertskapsfamilier.

Åpent brev fra Arbeidstilsynet til LO om Ramunas-ulykken

(Budstikka, 28.10.16)

Ulykken der Ramunas Gudas fra Litauen ble hardt skadet berører oss, skriver regiondirektør i Arbeidstilsynet, Hanne Luthen. 22. juli 2013 ble den da 21 år gamle Ramunas Gudas alvorlig skadet i en ulykke i en heissjakt på Haslum. Da hadde han jobbet i Norge i to uker. LO, med Heismontørenes Fagforening i spissen, er svært kritisk til Arbeidstilsynets håndtering av ulykken.

Utenlandske arbeidstakere skader seg oftere enn danskene

(Ugebrevet A4, 28.10.16)

Utenlandske arbeidstakere kommer oftere alvorlig til skade på jobben enn sine danske kolleger, viser en ny undersøkelse. Desto lengre vekk du kommer fra, jo større er risikoen. Det er første gang det er gjennomført en systematisk undersøkelse av dette forholdet i Danmark, sier Karin Biering, som er en av forskerne bak studien, og som holder til ved universitetsklinikken Arbejdsmedicin i Herning.

Videreføring av allmenngjorte tariffavtaler

(Arbeids- og sosialdepartementet, 28.10.16)

Tariffnemnda har gjort vedtak om videreføring av allmenngjorte tariffavtaler i bygg, i skips- og verftsindustrien og elektro. De nye lønnssatsene vil gjelde fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. Vedtakene ble gjort 23. september.

- Spørsmål om politisk vilje å få oljearbeiderne på flerbruksfartøy omfattet av norsk lov

(Industri Energi, 27.10.16)

- Over halvparten av olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer fra havbunnsbrønner. Men de som installerer og vedlikeholder dette utstyret er ikke omfattet av norsk lov og tilsyn, sa Ommund Stokka, områdeleder i Industri Energi i en debatt om flerbruksfartøy hos Fafo Østforum i går.

Se også: Manifest Analyse sin film «Uten kontroll» om flerbruksfartøy på norsk sokkel

Kommentar: ESA-pålegg kan få store konsekvenser for byggenæringen

(Bygg.no, 27.10.16)

At ESA vil slutt på kravet om at arbeidsgiver betaler reise, kost og losji for utstasjonerte EØS-arbeidere i enkelte bransjer, kan få kan få store konsekvenser for byggenæringen, skriver Arve Brekkhus. Han mener at selskaper med utenlandske arbeidere vil kunne spare store summer, noe som kan føre en til en vridning av konkurransevilkårene i næringen.

SV vil avgrense arbeidsinnvandringa til Noreg

(Hordaland, 27.10.16)

Ein «ukontrollert strøm av arbeidsinnvandrere» fører til press på lønns- og arbeidsvilkår, meiner stortingsrepresentant Kirsti Bergstø i Sosialistisk Venstreparti.– For å hindre naud og fattigdom, må vi stille strengare krav arbeidsinnvandrarar med tilknyting til arbeidslivet.