Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Kronikk: Sosial dumping i IT-bransjen

(NRK Ytring, 08.07.2016)

Gjestearbeidere i IT-bransjen forteller om fryktkultur og ulovlige arbeidstider. Bedrifter som bryter regelverket må straffes hardere, skriver Jan Olav Andersen, leder i EL & IT Forbundet hos NRK Ytring.

Brexit kan øke arbeidsinnvandringen til Norge

(VG, 04.07.16)

En usikker fremtid kan føre til at arbeidsinnvandrere vraker Storbritannia til fordel for Norge, tror professor Grete Brochmann ved Universitetet i Oslo.

Vil dele opp de største veikontraktene

(Anbud365, 04.07.16)

Oppdeling av de største veikontraktene vil være et nødvendig tiltak som fremmer norsk anleggsbransje, mener Maskinentreprenørenes forbund (MEF). De er bekymret for utviklingen i retning av flere større veikontrakter som tiltrekker et økende antall utenlandske entreprenører.

EU-domstolen: Kan kreve opphold for barnetrygd

(LO-kontoret i Brussel, 04.07.16)

EU-domstolen i Luxembourg mener at Storbritannia kan stille krav til utenlandske statsborgere. Dommerne støtter dermed britiske myndigheters krav om å ha rett til å nekte utbetaling av ytelser til arbeidssøkende EU-immigranter som har oppholdt seg i landet kortere en fem år.

Nytt Fafo-notat om lovfestet minstelønn i Frankrike

(Fafo Østforum, 01.07.16)

Debatten om en europeisk minstelønn er tilbake på agendaen, blant annet som følge av finanskrisen, økt lavtlønnsproblematikk og arbeidsmobilitet i Europa. Dette notatet, skrevet av Kristin Jesnes, handler om den franske minstelønnsordningen.

Fellesforbundet og LO vil ha avklaring om frivillige pendlere

(bygg.no, 29.06.16)

Fellesforbundet og LO har bedt Arbeidstilsynet om et snarlig møte for å gjennomgå hvordan allmenngjøringsforskriften håndheves på norske byggeplasser.

Les hele brevet her

Lettere for utenlandske å jobbe lovlig

(bygg.no, 29.06.16)

Skatteetaten lanserer en ny veiviser som skal gjøre det enklere for utlendinger som kommer til Norge for å jobbe. For å få skattekort må utenlandske arbeidstakere personlig møte opp på et av Skatteetatens ID-kontor for identifikasjonskontroll. De må fremlegge dokumentasjon på hvem de er og hvor de skal jobbe i Norge.

Garanterer anonymitet til indiske it-arbeidere

(NRK, 29.06.16)

Arbeidstilsynet lover full anonymitet til Vipps-arbeidere og til indiske IT-konsulentene hos Norgesgruppen, dersom de forteller om lovbrudd. Samtidig iverksetter Norgesgruppen egen gransking av det indiske selskapet.

Storaksjon mot byggeplasser

(dn.no/NTB, 29.06.16)

I juni gjennomførte skatteetaten, Arbeidstilsynet og lokale skatteoppkrevere flere aksjoner mot større byggeplasser over hele landet. -Det kan se ut til at de store byggeplassene vi besøkte hadde gode rutiner for internkontroll på plass, sier avdelingsdirektør Erik Nilsen i skatteetaten.

Indiske IT-arbeidere i Norge lever i frykt

(NRK, 28.06.16)

En indisk IT-arbeider kalles inn på kontoret til sjefen i Oslo. Her blir han fortalt at han er verdiløs. Sjefen sier han når som helst kan sendes tilbake til India. Norske kolleger oppfatter den indiske IT-konsulenten som usedvanlig hardtarbeidende og flink.

Kampanje for å avdekke sosial dumping på Mongstad

(Teknisk Ukeblad, 27.06.16)

Fellesforbundets avdeling 5 har i en knallhard kampanje gått drastisk til verks for å bevise det de mener er sosial dumping på Mongstad. For å skaffe dokumentasjon utlovet de «dusør» på håndfaste bevis som kunne dokumentere ugreie forhold i leverandørkjeden. Men det er sterke uenigheter mellom fagforeningen og leverandørselskapene om det er snakk om sosial dumping eller ikke.

Kronikk:Tvinger store anleggskontrakter norske entreprenører ut?

(bygg.no, 27.06.16)

Det siste halvåret har debatten rast om norske leverandører utestenges fra det offentlige markedet for samferdselsutbygging blant annet fordi kontraktene er for store. Regelverket er mer fleksibelt enn mange tror, og nytt regelverk skal dessuten legge bedre til rette for at også mindre aktører kan få en andel av offentlige kontrakter, skriver Hanne Zimmer og Heddy Ludvigsen fra Advokatfirmaet Hjort DA.