Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

24. april: Konferansen "Fagbevegelsen og EØS"

24. april: Konferansen "Fagbevegelsen og EØS"

(Nei til EU, 20.04.15)

Sosial dumping er et av temaene når Nei til EU arrangerer konferanse. Det blir paneldebatt om fagbevegelsen, faglige rettigheter og EØS. Blant innledningene er en presentasjon av De Facto rapporten «Mot et tredelt arbeidsliv». 

Belgia: Økning i utstasjonerte og kontroll av disse

Belgia: Økning i utstasjonerte og kontroll av disse

(LO-kontoret i Brussel, 17.04.15)

Belgia krever blant annet et eget skjema som bevis for at det er utsendingslandet som står for trygdeinnbetalingen. EU-kommisjonen mener skjemaet er en administrativ hindring for den frie bevegelsen av arbeidstakere.

- Arbeids-, integrerings- og regionalpolitikk må sees i sammenheng

- Arbeids-, integrerings- og regionalpolitikk må sees i sammenheng

(NIBR, 17.04.15)

Innvandrere og flyktninger har andre arbeidsvilkår og lavere inntektsutvikling enn nordmenn. Men det er deres fortjeneste at mange regioner i distrikts-Norge opplever befolkningsvekst for første gang på mange tiår. Det viser en ny rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Arbeids-, integrerings- og regionalpolitikk må sees i sammenheng, sier prosjektleder Susanne Søholt. 

Strengere krav til byggenæringen

Strengere krav til byggenæringen

(Byggeindustrien, 17.04.15)

Både Statsbygg og Oslo kommune vil stille strengere krav til byggenæringen. Korte kontraktskjeder er ett av virkemidlene. Kommunen har i tillegg opprettet et lovlighetsteam – som skal bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Dansk LO frykter tap av arbeidsplasser

Dansk LO frykter tap av arbeidsplasser

(Ugebrevet A4, 16.04.15)

Billigselskapet Ryanair flyr nå tusenvis av mennesker til og fra København. Dansk fagbevegelse kritiserer Ryanair for å tilby sosial dumping. Som et mottrekk prøver Ryanair å overbevise danskene om at selskapet skaper mange arbeidsplasser i København. Fagbevegelsen frykter det motsatte.

Vaskehall ble stengt etter razzia

Vaskehall ble stengt etter razzia

(VG, 16.04.15)

Elleve kroner timen i lønn var et av funnene da politiet, Skatt Øst, Kemneren i Oslo, Arbeidstilsynet og NAV var på kontroll i en av Oslos vaskehaller. Samarbeidet kalles «Operasjon Vaskebjørn» og har siden 2011 avdekket det de beskriver som slavelignende forhold i Oslos bilrenholdsbransje. Ulovlige innvandrere bor og jobber i vaskehallene for luselønn.

- Ulike konkurransevilkår for transportoppdrag

- Ulike konkurransevilkår for transportoppdrag

(Altaposten, 15.04.15)

Boreal Travel i Alta mener konkurransevilkårene er ulike mellom norske og utenlandske selskap for transportoppdrag i Norge. De ønsker selv ikke å samarbeide med underleverandører som bidrar til økt bruk av uønsket kabotasjevirksomhet.

Debatt: - Østarbeidere er overskuddsbutikk for Danmark

Debatt: - Østarbeidere er overskuddsbutikk for Danmark

(Ugebrevet A4, 15.04.15)

- Dansk Folkeparti har vært kritisk til at lønnsmottakere fra Øst-Europa kan komme til Danmark og nyte godt av velferdsytelser. Men det skjer kun i begrenset omfang. Inntil nå har østeuropeiske lønnsmottakere vært en overskuddsforretning for det danske samfunn, skriver Bjarke Møller, direktør for Tænketanken Europa.

Se også: Velferdsturisme er blitt et politisk problem for EU (Ugebrevet A4, 30.03.15)

Kronikk: Et ”svanemerke” for seriøs transport

Kronikk: Et ”svanemerke” for seriøs transport

(Transportmagasinet, 10.04.15)

- Underbetalte sjåfører, brudd på lover og regler og endatil regulær kriminalitet, ser dessverre ikke ut til å skremme norske oppdragsgivere. Oppdragsgiverne går fri, derfor trenger vi nå gapestokken, skriver Svein Furøy, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet.

Svensk utredning foreslår solidaransvar 

Svensk utredning foreslår solidaransvar 

(Stortingets EU/EØS-nytt / Fafo Østforum, 09.04.15)

Håndhevingsdirektivet ble vedtatt våren 2014. Ett av stridsspørsmålene var solidaransvar, og det ble vedtatt at dette skal være opp til hvert medlemsland. Sluttrapporten fra den svenske offentlige utredningen foreslår nå solidaransvar, og forslaget får kritikk fra både fagforeninger og arbeidsgivere. Utredningen viser blant annet til de norske erfaringene med solidaransvar, beskrevet i Fafo-rapporten Solidaransvar for lønn.

Bøker fra Formula-prosjektet tilgjengelige på nett

Bøker fra Formula-prosjektet tilgjengelige på nett

(Fafo Østforum, 09.04.15)

Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik (bildet), Line Eldring og Anne Mette Ødegård er blant forfatterne i bøkene fra prosjektet Free movement and labour law (Formula).

 

 Sak om velferdsturisme i EU-domstolen

Sak om velferdsturisme i EU-domstolen

(Stortingets EU/EØS-nytt, 09.04.15)

Før påske ble det avgitt en foreløpig uttalelse fra EU-domstolen i Alimanovic-saken. Den gjelder såkalt «velferdsturisme». Uttalelsen er nært knyttet til Dano-saken der EU-domstolen fastslo at medlemsland ikke trenger å utbetale sosialhjelp til EU-borgere som flytter til landet kun for å motta slike ytelser. I Alimanovic-saken åpnes det imidlertid for at EU-borgere som har flyttet til et annet EU-land for å søke jobb, og som har hatt arbeid en kort tid, kan ha rett til sosialhjelp. Sakene må behandles individuelt.