Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Debatt: - Samordnet oppgjør er et svik i kampen mot sosial dumping

(Fri Fagbevegelse, 20.01.16)

Samordnet tariffoppgjør eller forbundsvist? Forbundet skal vedta oppgjørsform i neste uke. - Et samordnet lønnsoppgjør i 2016 er å svikte mulighetene for nødvendig endring i kampen mot sosial dumping, skriver fire av Fellesforbundets avdelingsledere i et felles leserbrev. De mener årets lønnsoppgjør må bli en oppryddingsaksjon i deres egne overenskomster i kampen mot det useriøse arbeidslivet.

IMF-rapport: Liten grunn til å frykte at en flyktning tar jobben din

(Aftenposten, 20.01.16)

I et ferskt notat fra det intenasjonale pengefondet (IMF) foreslås det å gå bort fra minstelønn til flyktninger. Samtidig mener forfatterne av notatet at flyktningkrisen i liten grad vil ramme de som allerede er i jobb. Men norske forskere og NAV mener det vil bli konkurranse om lavkompetansejobbene.

Les mer om og last ned IMF-notatet The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges

- Flyktningstrømmen er en stresstest for arbeidsmarkedet

(arbeidslivet.no, 20.01.16)

Over 31 000 asylsøkere ankom Norge i løpet av 2015. Forrige gang Norge opplevde en plutselig vekst i innvandringen, var med EUs østutvidelse i 2004. Men i motsetning til etter østutvidelsen vil vi denne gangen ikke kunne dra nytte av en eventyrlig vekst i sysselsettingen, påpeker Fafo-forsker Jon Erik Dølvik.

- En åpen utlendingspolitikk ødelegger de nordiske velferdssamfunn

(Ugebrevet A4, 20.01.16)

Flyktningpresset får det sosialdemokratiske samhold i Norden til å slå sprekker. Med adresse til Sverige advarer partilederen i danske Socialdemokraterne Mette Frederiksen om at en åpen utlendingspolitikk vil ødelegge velferden og føre til økt omfang av sosial dumping og svart arbeid.

Oppdatert faktaflak om håndhevingsdirektivet

(Fafo Østforum, 20.01.16)

Arbeids- og sosialdepartementet sendte nylig ut et høringsforslag til hvordan håndhevingsdirektivet kan gjennomføres i Norge. Fafo Østforum har laget et oppdatert faktaflak om forslaget.

Se også: Utsendte skal få vite mer (LO-kontoret i Brussel, 19.01.16)

25. januar: Lanseringsseminar - Ti grep mot arbeidslivskriminalitet

(NHO, 19.01.16)

Samarbeid mot svart økonomi (LO, KS, NHO, Unio, YS og Skatteetaten) er enige om ti strategiske grep mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner. Lanseringen finner sted hos KS, 25. januar kl 8.00-9.30. Program og påmelding

Kommentar: R.I.P norsk transport

(tungt.no, 19.01.16

- Å drive seriøst transport i Norge er knallhardt. Når mange av de store aktørene utnytter gråsonene maksimalt og bryter lovene akkurat passe nok til at de allikevel tjener på det selv om de skulle bli tatt, er det grunn til å stille spørsmålet om vi i det hele tatt ønsker seriøs transport her i landet. Skriver Svein-Ove Arnsen, redaktøren av tungt.no

Reisebedrift vil ikke lenger betale for reise, kost og losji

(Fri Fagbevegelse, 18.01.16)

Beerenberg-arbeidere som skal utføre jobber på Mongstad tilbys kontrakter der de må betale reise, kost og losji selv – eller flytte til Nordhordaland. – Sosial dumping satt i system, raser Roar Abrahamsen, leder for Fellesforbundets avdeling 5 i Bergen.

EU-parlamentariker: – EU-lov gir sosial dumping

(ABC Nyheter, 18.01.16)

Svenske Marita Ulvskog anklager EUs utsendingsdirektiv for å fremme sosial dumping. Nå sender regjeringen ut lovforslag om å håndheve akkurat dette direktivet enda mer effektivt.Det omstridte direktivet, ofte kalt utstasjoneringsdirektivet, er for lengst innført i Norge og rydder veien for at utenlandske selskaper skal få konkurrere om oppdrag.

Ledighet og stønadsmottak blant innvandrere

(Fafo Østforum / NAV, 18.01.16)

Arbeidsledige innvandrere er en av artiklene i Arbeid og velferd 3-2015. To andre artikler omhandler økonomisk sosialhjelp og andre stønadsutbetalinger til innvandrere. Ett funn er at personer fra EU-land i Øst-Europa skiller seg ut med en høy andel dagpengemottakere, få tiltaksdeltakere, få mottakere av økonomisk sosialhjelp og høy overgang til arbeid i etterkant av arbeidssøkerperioden.

Informasjonsvideo om allmenngjøring i godstransport

(NLF, 18.01.16)

Fredag slapp Norges Lastebileier-Forbund (NLF) en informasjonsvideo om lønnsvilkår for utenlandske lastebilsjåfører i Norge. I løpet av tre dager har et sekssifret antall mennesker sett videoen. - NLF ønsker å bedre lønns- og arbeidsforholdene til utenlandske lastebilsjåfører i Norge, samt å sikre rettferdige konkurransevilkår for alle aktører i den norske vegtransporten, sier adm.dir Geir A. Mo.

Innvandring og arbeidsmarked

(NAV, 15.01.16)

På FARVE-konferansen 2015 presenterte Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV, hovedfunn fra tre artikler i siste nummer av NAVs analysetidsskrift, Arbeid og Velferd: Det er store forskjeller i ulike innvandrergruppers tilknytning til arbeidslivet. Selv om enkelte innvandrergrupper har høyere sysselsettingsandeler enn den norskfødte befolkningen, har innvandrere samlet sett lavere yrkesdeltakelse enn befolkningen for øvrig.