Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser
Fafo Østforum seminar
18. mars 2013
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret omhandlet Høyesteretts dom i saken som åtte skipsverft, med støtte fra NHO og Norsk Industri, i 2009 reiste mot Staten v/Tariffnemnda.

Skal utenlandske arbeidere i verftsindustrien med allmenngjort minstelønn også få dekket utgifter til reise, kost og losji og utenbystillegg? Dette var det mest sentrale spørsmålet i saken som åtte skipsverft, med støtte fra NHO og Norsk Industri, i 2009 reiste mot Staten v/Tariffnemnda. Det var knyttet stor spenning til Høyesteretts dom i saken, som kom 5. mars. Staten vant på alle punkter. Høyesterett mener at de allmenngjorte bestemmelsene er i tråd med EØS-avtalen. Dommen kan legge avgjørende premisser for den videre bruken av allmenngjøringsordningen i Norge.

Partene i saken stod steilt mot hverandre: Mens verftene og NHO hevdet at den gjeldende allmenngjøringsforskriften underminerte verftsindustriens mulighet til å drive i Norge, mente Staten og LO at det ble fritt fram for sosial dumping av utenlandske verftsarbeidere dersom de selv måtte dekke reise, kost og losji av minstelønnen.

Program og presentasjonerLukk

Program og presentasjoner

På dette Fafo Østforum seminaret hadde vi invitert sakens parter til å redegjøre for saken og dommen, dens mulige konsekvenser, og hvilke tiltak de ser for seg kan være aktuelle i oppfølgingen. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik holdt en innledende kommentar, før vi fikk innlegg fra Pål Wennerås (advokat hos Regjeringsadvokaten, prosessfullmektig for Staten), Kurt Weltzien (Universitetet i Oslo, prosessfullmektig for NHO) og Liv Christiansen (sekretær i tariffavdelingen i Fellesforbundet). Deretter ble det åpnet for kommentarer og spørsmål fra salen. Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring var møteleder.

Last ned presentasjonene:

Bakteppet ved Jon Erik Dølvik, Fafo

Innlegg ved Pål Wennerås, advokat hos Regjeringsadvokaten, prosessfullmektig for Staten

Noen kommentarer fra NHO ved Kurt Weltzien, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, prosessfullmektig for NHO

Kommentarer ved Liv Christiansen, sekretær i tariffavdelingen i Fellesforbundet

Relaterte temaer