Undersøkelse av etterlevelse av forskrift om lønns-og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Difi-notat

Undersøkelse gjennomført av KMPG på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi).

8. desember 2017

Publiseringsår: 

2017

Relaterte nyheter:

Relaterte temaer: