Tiltak mot arbeidslivskriminalitet i tolv virksomheter - med vekt på lønns- og arbeidsvilkår

Oslo kommune, Kommunerevisjonen

Rapport 18/2017

 

Publiseringsår: 

2017

Relaterte nyheter: