BO¤BLI. Preferanser, behov og anbefalinger ved utvikling av boliger for tilflyttere

SINTEF Notat 21
Ruth Woods, Solvår Wågø og Judith Thomsen

SINTEF akademisk forlag

Publiseringsår: 

2017

Relaterte nyheter: