Beregninger av lønnskostnader ved registrering i NOR versus DIS

Notat fra Samfunnsøkonomisk analyse AS
Bjørn Gran og Rolf Røtnes

Publiseringsår: 

2017

Relaterte nyheter: