Eksterne forfattere

Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling

Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling

Deskriptiv statistikk og kvantitativ og kvalitativ analyse
Publiseringsår:  2017
Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen

Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen

Kartlegging av muligheter og utfordringer
Publiseringsår:  2017
Artikkel: Innvandreres påvirkning på arbeidsmarkedet

Artikkel: Innvandreres påvirkning på arbeidsmarkedet

Har innvandrere bidratt til bedre balanse mellom tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft i det norske arbeidsmarkedet – hva kan en enkel indikator fortelle?
Publiseringsår:  2017
Nordregio: From migrants to workers

Nordregio: From migrants to workers

Regional and local practices on integration of labour migrants and refugees in rural areas in the Nordic countries
Publiseringsår:  2017
Arbeidslivskriminalitet i Norge

Arbeidslivskriminalitet i Norge

Situasjonsbeskrivelse 2017
Publiseringsår:  2017
The Role of Organizational and Spouse Support in Solving Work-Life Conflict Among Migrants

The Role of Organizational and Spouse Support in Solving Work-Life Conflict Among Migrants

Artikkel fra PAR Migration Navigator
Publiseringsår:  2017
Eksport av norske velferdsytelser

Eksport av norske velferdsytelser

St.meld. 40 (2016–2017)
Publiseringsår:  2017
Doktoravhandling: Transnasjonalisme mellom stolthet og stigma

Doktoravhandling: Transnasjonalisme mellom stolthet og stigma

Polske migranters narrativer om arbeid, tilhørighet og posisjonering
Publiseringsår:  2017
Handel, globalisering og det norske arbeidslivet

Handel, globalisering og det norske arbeidslivet

Policy-notat fra Tankesmien Agenda
Publiseringsår:  2017