Eksterne forfattere

Eksport av norske velferdsytelser

Eksport av norske velferdsytelser

St.meld. 40 (2016–2017)
Publiseringsår:  2017
Doktoravhandling: Transnasjonalisme mellom stolthet og stigma

Doktoravhandling: Transnasjonalisme mellom stolthet og stigma

Polske migranters narrativer om arbeid, tilhørighet og posisjonering
Publiseringsår:  2017
Handel, globalisering og det norske arbeidslivet

Handel, globalisering og det norske arbeidslivet

Policy-notat fra Tankesmien Agenda
Publiseringsår:  2017
Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

Rapport fra Universitetet i Stavanger
Publiseringsår:  2017
Strategi mot arbeidslivskriminalitet

Strategi mot arbeidslivskriminalitet

Revidert 13. februar 2017
Publiseringsår:  2017
SAMAK rapport: Fremtidens flytrafik på fair vilkår

SAMAK rapport: Fremtidens flytrafik på fair vilkår

Rapport fra SAMAKs arbejdsgruppe for luftfart
Publiseringsår:  2017
Rapport fra CEVEA: Nordiske tiltag mod social dumping

Rapport fra CEVEA: Nordiske tiltag mod social dumping

En gennemgang af fænomenet, dets udbredelse og indsatsen mod det
Publiseringsår:  2017
Retorikk og realiteter i innvandringspolitikken

Retorikk og realiteter i innvandringspolitikken

Civita-notat
Publiseringsår:  2016
Samlet vurdering av satsingene mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Samlet vurdering av satsingene mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse AS
Publiseringsår:  2016
Innsats mot arbeidslivskriminalitet

Innsats mot arbeidslivskriminalitet

Kartlegging og evaluering av hvordan det tverretatlige statlige samarbeidet fungerer
Publiseringsår:  2016