Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Fafo-rapport: Innvandrerne som skulle klare seg selv

Fafo-rapport: Innvandrerne som skulle klare seg selv

Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
Publiseringsår:  2013
TemaNord: Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries

TemaNord: Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries

Patterns of migration, working conditions and recruitment practices
Publiseringsår:  2013