(Fafo Østforum, 16.11.17)

Ny Fafo-rapport om arbeidsinnvandrere og rus

Ny Fafo-rapport om arbeidsinnvandrere og rus

Fra 2004 og fram til i dag har titusenvis av polske arbeidsinnvandrere kommet til Norge. Mange av disse har opplevd å arbeide under dårlige, og i noen tilfeller ulovlige, betingelser. Fafo har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge.

I rapporten Arbeidsinnvandrere og rus. En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge ser forskerne på hvilke faktorer som gir risiko for rusmiddelmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere. Forskerne ser på hva eksisterende litteratur sier om dette, og kartlegger risikofaktorer gjennom å intervjue aktører i arbeidsmarkedet og hjelpeapparatet samt tidligere rusmiddelmisbrukere. Erfaringene tilsier at det er i den første utforskende fasen av arbeidsinnvandringen arbeidstakerne fra Polen har størst risiko for å ende opp i et rusmiddelmisbruk.

Line Eldring og Rolf Andersen vært ansvarlig for utformingen av prosjektet og datainnsamlingen, mens Åsmund Arup Seip har gjennomført en systematisk gjennomgang av intervjuene og skrevet rapporten. Les mer om rapporten her. Last ned Nettutgave (pdf 2666 kB)

aas

Fafo-forsker Åsmund Ardup Seip

 

 

 

 

Forrige/neste