(SSB, 20.06.18)

Arbeidsinnvandringen til Norge fortsetter å falle

Arbeidsinnvandringen til Norge fortsetter å falle

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra en topp på 26 700 arbeidsinnvandrere i 2011 har denne innvandringen blitt redusert hvert år siden. Polakkene utgjør fortsatt den største gruppen i 2017, med 3 600 bosatte.

Mange arbeidsinnvandrere flytter ut etter noen år i Norge. Blant de som kom i 2011, er det 67 prosent som fortsatt er bosatt ved utgangen av 2017. Les hele saken (SSB, 20.06.18)

Se ny statistikk: Innvandrere etter innvandringsgrunn, 1. januar 2018 (SSB, 20.06.18)

Se også: Flyttinger - Innvandring og utvandring, etter statsborgerskap, 1. januar 2018 (SSB, 23.04.18)

Relaterte temaer

Forrige/neste