116 000 norske husstander bruker svart arbeid for å få rene gulv

(arbeidslivet.no, 31.08.16)

I en spørreundersøkelse gjengitt i en ny Fafo-rapport om renholdsbransjen medgir mange av husstandene, 1 av 7 (14 prosent), at de betalte renholderen svart. «Billigst», «enklest» og «utført av bekjent» er de vanligste begrunnelsene.

Se også: Privat vask skyver lover og regler under teppet (arbeidslivet.no, 31.08.16)

Brudd på lønn- og arbeidsvilkår på Follobane-prosjektet

(bygg.no, 31.08.16)

Fire utenlandske entreprenører bygger Follobanen i fire forskjellige totalentrepriser. Jernbaneverket setter i gang en rekke tiltak etter at det har blitt avdekket brudd på krav til minstelønn, regler for maksimalt antall tillatte arbeidstimer, pålagt hviletid og bruk av overtid. Tilfellene er først og fremst avdekket hos enkelte underleverandører.

Nytt Fafo-prosjekt om verneombudenes rolle

(Fafo, 30.08.16)

Hvordan fungerer verneombudenes rolle i store og komplekse prosjekter, og når hovedentreprenøren er utenlandsk? Dette er to av spørsmålene i et nytt Fafo-prosjekt på oppdrag fra RVO-fondet (regionale verneombud i bygg og anlegg). Fafo-forskerne Rolf Andersen og Mona Bråten skal gjennomføre prosjektet.

2. november: Bygg- og anleggs­anskaffelser 2016

(Renholdsnytt, 31.08.16)

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser skal forenkle og forbedre hverdagen for offentlige innkjøpere. Hvordan påvirker det bygg- og anleggs­anskaffelser? Det er tema når Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF), Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Entreprenør­foreningen Bygg og anlegg (EBA) inviterer til fagdag. Les mer om program og påmelding

19. oktober: Norsk Industri seminar om anbud og anskaffelser

(Norsk Industri, 31.08.16)

Det nye regelverket for offentlige anskaffelser er et av temaene på dette seminaret som finner sted på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen. Info om program og påmelding

Utvist etter ulovlig jobbing

(Avisa Nordland, 30.08.16)

Seks utenlandske arbeidere er bøtelagt, og tre av dem utvist, etter å ha jobbet ulovlig på en byggeplass i Bodø. Undersøkelsene avdekket at to ikke hadde arbeidskontrakt, og den siste jobbet på prøve – uten lønn. Så langt er det ikke opprettet sak mot de involverte selskapene, og skatteetaten vil nå undersøke de skatte- og avgiftsmessige forholdene.

Ap vil vurdere straff for kjøp av ulovlige renholdstjenester

(Fri Fagbevegelse, 29.08.16)

Fafos evaluering av godkjenningsordningen i renhold viser at halvparten av innkjøpere i private bedrifter ikke vet at det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra bedrifter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet.- Straffereaksjoner dersom man bryter med reglene for innkjøp av renholdstjenester kan bli aktuelt, sier Dag Terje Andersen (Ap). Han vil ha tett samarbeid med fagbevegelsen for å bekjempe sosial dumping.

Nye tall fra SSB: Arbeidsledighet blant innvandrere

(SSB, 25.08.16)

Den registrerte ledigheten for innvandrere gikk ned fra 7,2 prosent i mai 2015 til 7,0 prosent i mai 2016. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa hadde i mai 2016 nest høyest ledighet med 8,4 prosent.

Norske selskaper i europeisk slaveskandale

(Teknisk ukeblad, 27.08.16)

Et polsk verft som har bygget høyteknologiske skip for norske selskaper har brukt nordkoreansk arbeidskraft på slavekontrakter via et bemanningsselskap. En av arbeiderne døde på jobb. Selskapet skal ha tette bånd til nordkoreanske myndigheter, ifølge Teknisk ukeblad.

Se også: Avventer svar på spørsmål om underleverandør er fulgt opp (Sunnmørsposten, 27.08.16)

Tipset om sosial dumping - fikk dusør av fagforeningen

(Fri Fagbevegelse, 26.08.16)

Elektroarbeidernes Fagforening i Trøndelag har tidligere utlovt dusør på 6.000 kroner for tips om sosial dumping. Nå er den første dusøren utbetalt etter avsløringen av kritikkverdige forhold for finske arbeidere på PostNords nybygg i Trondheim.

Se også: Fagforening får tips etter å ha lovt ut dusør for varsling av sosial dumping (Fri fagbevegelse, 08.08.16)

Total items found: 40