Fafo Østforum 2021–2023

Fafo Østforum 2021–2023

Siden 2004 har vi opplevd en arbeidsinnvandring uten sidestykke til Norge. Mens det i 2004 var bosatt under 7 000 østeuropeere i Norge, var tallet steget til over 175 000 i 2015, og i 2020 var nær 200 000 innvandrere, familiemedlemmer og barn fra EUs medlemsland i Sentral- og Øst-Europa bosatt i Norge. I tillegg kommer et stort antall personer på kortidsopphold, utsendte arbeidstakere og tjenesteytere. I samme perioden var også arbeidsinnvandringen fra vestlige EU-land nær fordoblet. De siste årene har vi sett en synkende nettoinnvandring. 

Møteplass om arbeidsinnvandring

Fafo Østforum har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Åpningsseminaret ble avholdt 30. september 2004, og forumets konstituerende møte ble avholdt 29. november 2004. Frem til i dag (28. november 2022) har vi invitert til 91 arrangementer. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Det er nå 23 deltakere i forumet. Arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til et mer internasjonalt arbeidsmarked er hovedtemaer i forumet, som nå har holdt det gående i 18 år. Kunnskapsformidling gjennom nettside og seminarer er de viktigste aktivitetene.

Sentrale temaer i prosjektperioden 2021–2023

Høsten 2020 ble det besluttet å videreføre Fafo Østforum i tre år fra 2021. Ved inngangen til en ny prosjektperiode er det åpenbart at de langsiktige konsekvensene av koronakrisen vil prege arbeidslivet og EUs åpne arbeids- og bedriftsmarked i uoverskuelig framtid. Andre sentrale temaer for forumet i 2021–2023:

Se også: Prosjektbeskrivelse 2021–2023