FriFagbevegelse, 11.08.22

Hele verden mangler arbeidsfolk. Her er tre viktige grunner

Hele verden mangler arbeidsfolk. Her er tre viktige grunner

Det er stor manko på arbeidskraft i mange bransjer og i de fleste europeiske land. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik forklarer dette med tre hovedfaktorer: aldersbølge, pandemi og krigen i Ukraina.

– Etter finanskrisen var det ganske høy ledighet i Europa. Etter pandemien har vi på litt magisk vis gått fra et overskudd til et underskudd på arbeidskraft, sier Jon Erik Dølvik.

Aldersbølgen gjør at befolkningen i arbeidsdyktig alder skrumper inn. Dette er allerede synlig i flere østeuropeiske land, som i Polen og de baltiske landene, og også i land som Finland og Tyskland.

Trenden vil ifølge Dølvik bli enda sterkere i tiåret som kommer.

Lønningene i østeuropeiske land har økt kraftig både på grunn av manglende arbeidskraft og økonomisk utvikling. Derfor er det heller ikke så attraktivt å jobbe i Norge nå som for bare få år siden.

– Kronekursen er lavere, og folk vil heller jobbe i hjemlandet, der de har familie, hus og venner, kommenterer Dølvik.

Les hele saken: Hele verden mangler arbeidsfolk. Her er tre viktige grunner (FriFagbevegelse, 11.08.22)


Relaterte nyheter