Fafo Østforum

Opptak fra Fafo Østforum seminar 16. juni: Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?

Opptak fra Fafo Østforum seminar 16. juni: Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?

På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo-rapport om arbeidstakere som utnyttes på det groveste. Vi reiser spørsmål som: Hva er hjelpebehovet? Hvem tar ansvar? Er det behov for nye tiltak og lovparagrafer?

Vi vet ikke hvor mange de er. Det er få som ivaretar deres interesser. De blir grovt utnyttet, men ingen tar et samlet ansvar for å hjelpe dem. Arbeidsinnvandrere nederst på rangstigen blir i stor grad overlatt til ideelle organisasjoner, som for eksempel Kirkens Bymisjon.

seminarnettsiden kan du

 


Relaterte seminarer

Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?

Relaterte nyheter