Grenseløs transport
torsdag, 07 mars 2019 kl. 14.00–16.00 Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

Transport på tvers av landegrensene i EØS-området er et omstridt tema, også i Norge. Ikke bare fordi snøglatte fjelloverganger skaper problemer for utenlandske sjåfører, men fordi internasjonal transport skaper press på norske lønns- og arbeidsvilkår. På dette seminaret fikk vi blant annet høre om en ny undersøkelse blant bulgarske og rumenske sjåfører i Norge.

Undersøkelsen er gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI) og Fafo.

Målet om å etablere et reelt felles europeisk transportområde omfatter også veitransporten, og nye reguleringer er på trappene. Blant stridsspørsmålene er kjøre- og hviletid og regler om kabotasjekjøring. Kabotasjekjøring innebærer at utenlandske transportører kan utføre oppdrag innenlands i en begrenset periode i forbindelse med at de har hatt en transport inn til Norge.

For å demme opp for økende lavlønnskonkurranse innenfor bransjen ble både godstransport og persontransport med turbil omfattet av allmenngjorte tariffavtaler i 2015. Samtidig er det utfordrende for myndighetene å gjennomføre tilsyn i denne sektoren. Arbeidstilsynet var invitert til seminaret for å fortelle om erfaringer fra inspeksjoner.

Treparts bransjeprogram for transport ble etablert mellom partene og myndighetene våren 2014. En av deres viktigste oppgaver er å utarbeide tiltak for å møte utfordringer knyttet til arbeidsvilkår og arbeidsmiljø i gods- og turbilbransjen. Vi hadde invitert representanter fra partene: Yrkestrafikkforbundet og Norsk Lastebileier-Forbund er blant dem som har engasjert seg sterkt i debatten om sikkerhet på norske veier, kjøre- og hviletid og lønnspress på sjåfører.

Program

Velkommen og bakgrunn ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder Fafo Østforum. Lysark (pdf)

Presentasjon av ny rapport om rumenske og bulgarske sjåfører i Norge ved Kåre H. Skollerud, forsker i Transportøkonomisk institutt (TØI). Lysark (pdf)

Tilsynserfaringer i transport ved Morten Lien, nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets aktivitet rettet mot transportnæringen. Lysark (pdf) 

Kommentar ved Lin Andrea Gulbrandsen, assisterende forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet (YTF). Lysark (pdf) 

Kommentar ved Knut Gravråk, rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Lysark (pdf) 

Samtale mellom innlederne og spørsmål fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

På programmet

kaare h skollerud
Kåre H. Skollerud, TØI

lin andrea gulbrandsen2
Lin Andrea Gulbrandsen, YTF

knut gravraak
Knut Gravråk, NLF

morten lien
Morten Lien, Arbeidstilsynet

amo

Anne Mette Ødegård, Fafo