Fafo Østforum seminarer: 2004–2020

Fafo Østforum har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. I perioden 2004–2020 (november) har vi arrangert 83 arrangementer.

Korona-situasjonen

Fafo følger både lokale og nasjonale retningslinjer og råd for smittevern. Våre arrangementer gjennomføres for tiden heldigitalt. Vi strømmer webinarene, og du kan se både direktesendinger, og opptak i ettertid, på Fafos youtube-kanal  på Fafo-tv. Seere kan sende inn spørsmål underveis på sms.

Spørsmål kan rettes til Fafos informasjonsavdeling:

I listen nedenfor er det lenker til seminarprogram inkl innledernes presentasjoner.

Se også Foredragsliste på Fafo Østforums arkiverte sider: Foredragsliste 2004–2014

Tidligere seminarer og møter

24.11.2020: EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

06.10.2020: Covid-19-crises and uncertainty: What about labour migration?

23.04.2020: Ny undersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere: Koronasituasjonen setter mange i skvis

03.03.2020: Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

22.11.2019: Brexit Breakfast

08.10.2019: Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

15.05.2019: Østforum markerte 15 år på Fafokonferansen 2019

07.03.2019: Grenseløs transport

22.11.2018: Striden om reise, kost og losji – er punktum satt?

12.11.2018: Europeisk arbeidsmarkedsbyrå – hjelp eller overprøving?

18.09.2018: Mer anstendighet i renholdsbransjen?

14.04.2018: Den perfekte utenlandske arbeider – i fisk og hotell

12.02.2018: Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

30.11.2017: Arbeidsinnvandring – statistikk og levekår– statistikk og levekår

26.10.2017: Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?

26.09.2017: Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

08.06.2017: Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

03.04.2017: Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

29.11.2016: Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2016

26.10.2016: Lovløse forhold i norske farvann?

22.06.2016: Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

25.05.2016: Utstasjonering og håndheving

03.12.2015: Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015

27.10.2015: Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

21.05.2015: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

27.01.2015: Allmenngjøring og minstelønnsregulering – hvor går vi?

11.12.2014: Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet – hva skjer?

27.10.2014: Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?

29.04.2014: Årskonferanse: Ti år etter EU-utvidelsen

14.11.2013: Erfaringer med rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft til Norge

17.09.2013: Hva skjer når arbeidsinnvandrerne går til NAV?

06.06.2013: Ny handlingsplan mot sosial dumping

18.03.2013: Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser

22.11.2012: Arbeidsinnvandring - statistikk og status i 2012

15.05.2012: Arbeidsinnvandrere som drar hjem og kommer tilbake igjen – en vinn-vinn-situasjon?

06.03.2012: Europautredningen: Arbeidsliv og arbeidsinnvandring

13.12.2011: Tiltak mot sosial dumping

31.10.2011: Østeuropeisk arbeidskraft: Erfaringer fra ulike bransjer

08.06.2011: Hva skjer i Baltikum?

23.03.2011: Allmenngjøring av tariffavtaler - status og utfordringer

07.12.2010: Arbeidsinnvandringen til Norge - status og statistikk i 2010

26.10.2010: Polonia i Oslo 2010

30.09.2010: Indiske ingeniører til Norden? Reguleringer, strategier og realiteter

02.06.2010: Åpent seminar om sosial dumping

16.03.2010: Bemanningsbransjen: Uregulert vekst og nytt regelverk

28.01.2010: 70 millioner til arbeidslivsfond for Øst- og Sentral-Europa

03.12.2009: Arbeidsinnvandringen til Norge - status og statistikk i 2009

27.10.2009: Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft: Endringer, motiver og erfaringer

08.09.2009: Arbeidsinnvandring og lønnsutvikling

10.06.2009: Allmenngjøring av tariffavtaler: Behov for endringer?

29.04.2009: Årskonferanse "Arbeidsvandringer i krisetid: Fri flyt eller full stopp?"

10.03.2009: Solidaransvar for lønn: Hva er det og hvordan vil det virke?

05.02.2009: Seminar " Finanskrisa og arbeidsinnvandring: Hva skjer nå?"

05.02.2009: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

26.11.2008: Konferanse: "Nordisk samarbeid om nordisk modell"

17.11.2008: Seminar "Rekruttering av høykvalifisert arbeidskraft fra utlandet"

17.11.2008: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

14.10.2008: Seminar "Integrering av arbeidsinnvandrere: Deilig å være polsk i Norge?"

03.09.2008: Seminar "Arbeidsinnvandring uten overgangsordninger"

03.06.2008: Årskonferanse "Fire år etter EU-utvidelsen"

03.06.2008: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

24.04.2008: Seminar "Ny norsk arbeidsinnvandringspolitikk"

11.03.2008: Seminar "Utredninger av tjenestedirektivet"

07.02.2008: Seminar "Arbeidsinnvandringspolitikk i Norge og EU"

29.11.2007: Forskersamling om EU/EØS-utvidelsen og arbeidsinnvandring

29.11.2007: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

14.11.2007: Seminar "Minstelønn og allmenngjøring"

23.10.2007: Seminar "Arbeidsinnvandring til petroleumsnæringen - tiltak og kontroll"

26.06.2007: Seminar "Fagorganisering og arbeidsinnvandring"

05.06.2007: Årskonferanse "Tre år etter EU-utvidelsen"

05.06.2007: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

27.03.2007: Seminar "Tjenestedirektivet - hva nå?"

26.02.2007: Seminar "Arbeids- og levekår blant polakker i Oslo-området. Lansering av survey"

29.01.2007: Seminar "Romania og Bulgaria"

12.12.2006: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

10.11.2006: Seminar "Uteproduksjon i nye EU-land - eksport av arbeidslivsmodeller?"

12.10.2006: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum, med faglig innslag

26.09.2006: Seminar: "EU-utvidelsen og lovløshet i arbeidslivet"

01.06.2006: Årskonferanse "To år etter EU-utvidelsen"

01.06.2006: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

04.04.2006: Workshop om tjenestedirektivet

07.03.2006: Seminar "Overgangsordninger i Norge og Norden etter 1. mai 2006 - forlengelse eller avvikling?"

06.12.2005: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

29.11.2005: Forskersamling om EU/EØS-utvidelsen

18.10.2005: Workshop "Individuell arbeidsinnvandring - utvikling og utfordringer"

18.10.2005: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

22.09.2005: Seminar "Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU"

30.08.2005: Seminar "Tjenestemarkedet - større og gråere?"

26.05.2005: Årskonferanse "Ett år etter EU-utvidelsen"

26.05.2005: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

07.04.2005: Seminar "Direkteinvesteringer i de nye EU-landene"

03.03.2005: Seminar "Governmental Social Responsibility"

20.01.2005: Seminar "Tjenesteyting og utstasjonering"

20.01.2005: Styringsgruppemøte i Fafo Østforum

29.11.2004: Seminar "Ute- eller hjemmeproduksjon?"

29.11.2004: Konstituerende møte i Fafo Østforum

26.10.2004: Seminar "Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå?"

30.09.2004: Åpningsseminar "Arbeids- og bedriftsvandringer"