Ny handlingsplan mot sosial dumping
Fafo Østforum seminar
torsdag, 06 juni 2013
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Regjeringen la nylig fram sin tredje handlingsplan mot sosial dumping. Hva er innholdet i handlingsplanen, og hva vil skje ved et eventuelt regjeringsskifte?

På seminaret kastet vi også et blikk bakover for å se hvordan de to foregående handlingsplanene mot sosial dumping har virket. Forsker Line Eldring presenterte hovedpunkter fra Fafos evaluering av disse.

 

Relaterte temaer