Fafo-rapport: Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie
Fafo-rapport
Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos
Publiseringsår: 2019
Relaterte nyheter