EØS til sjøs
Om EØS-rettens betydning for adgangen til å kreve at arbeidstakere på fartøyer i norske farvann tilstås norske lønns- og arbeidsvilkår
Finn Arnesen og Tarjei Bekkedal
Publiseringsår: 2017
Relaterte nyheter Relaterte temaer