Portugal: økonomi, næringsliv og arbeidsmarked

Portugal: økonomi, næringsliv og arbeidsmarked

Utvikling og status per i dag.

 

Portugal / República Portuguesa

Oppdatert januar 2021

kart portugal

Folketall (2020)

10,3 millioner

BNP per innbygger (2019 )

18 590 euro

BNP per innbygger,
kjøpekraftjustert (2019)

20 740 euro

Gjennomsnittlig årlig
realvekst i BNP (2008–2019)

0,44 prosent

Portugal ligger på vestsiden av Den iberiske halvøy og deler kun landegrense med Spania. I vest og sør grenser landet til Atlanterhavet.

Portugal har vært med på å stifte mange internasjonale organisasjoner: Nato i 1949, Efta i 1960 og OECD i 1961. De ble EU-medlemmer fra 1986, Schengen fra 1995 og medlem av eurosonen fra dens opprettelse i 1999.


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie