Estland: økonomi, næringsliv og arbeidsmarkedet

Estland: økonomi, næringsliv og arbeidsmarkedet

Oppdatert september 2020

estonia map
Folketall (2020)1 1,3 millioner
BNP per innbygger (2019)2 15 760 euro
BNP per innbygger, kjøpekraftjustert (2019)3 21 160 euro
Realvekst BNP (2019)4 4,3 prosent
Arbeidsledighet (første kvartal 2020, sesongjustert)5 4,2 prosent
Organisasjonsgrad6 7–10 prosent
Tariffavtaledekning6 33 prosent
 

 

Estland ble EU-medlem 1. mai 2004. Under folkeavstemningen om medlemskap stemte 67 prosent ja.

Estlands medlemskap i både NATO og EU dette året la grunnlaget for landets videre vestlige integrasjonsprosess: Schengen i 2007, OECD i 2010 og eurosonen i 2011.

Målt etter innbyggere, er Estland det minste av de baltiske landene og det fjerde minste EU-landet. I areal er det EUs 9. minste, så vidt større enn Danmark og Nederland.

Estland har en rekke større øyer, og har en strategisk viktig plassering der Finskebukta møter Østersjøen. Det grenser til Russland i øst og Latvia i sør. Den oversjøiske kontakten med Finland i nord er ellers viktig, både kulturelt og økonomisk.

Landet har vært i sterk økonomisk og kulturell utvikling siden ny selvstendighet etter murens fall og inntreden i EU. Landet har satset tungt på digitalisering og IT, eksempelvis innen tjenester i offentlig sektor (inkludert utprøving av nasjonale e-valg) under slagordet e-Estonia.

 

 


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie