Rapport fra ekspertgruppe på oppdrag for Helsedirektoratet

Gruppen ble opprettet 25.mars 2020.
Rapporten overlevert 7. april 2020

Ekspertgruppens medlemmer:
Steinar Holden, leder (Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo)
Thomas von Brasch (Statistisk sentralbyrå)
Kjersti Næss Torstensen (Norges Bank)
Jon Magnussen (NTNU)
Erik Magnus Sæther (Oslo Economics)
Tone Evje (Nærings-og fiskeridepartementet)
Vegard HoleHirsch (Finansdepartementet)
Lars Fjell Hansson (Finansdepartementet)
Kjartan Sælensminde (Helsedirektoratet)
Preben Aavitsland (Folkehelseinstituttet)
John-Arne Røttingen(Forskningsrådet)

Publiseringsår: 
2020
Last ned nettutgave