Norsk byggenæring i en brytningstid
Jon Horgen Friberg og Hedda Haakestad

I Søkelys på arbeidslivet 03/15

Tidsskriftet er tilgjengelig på idunn.no fra 30. september

Publiseringsår: 
2015

Relaterte nyheter

Relaterte temaer