Artikkel: Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry

Artikkel: Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry
Haakestad, Hedda & Friberg, Jon H.

I Economic and Industrial Democracy 1-22 2017.

Publikasjonsår: 2017
Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie