Fafo-forfattere

Samleside for Fafo-forskeres publikasjoner om Østforums temaer. Rapporter, notater, kronikker, bokkapitler og tidsskriftartikler.

Fafo-rapport: «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»

Fafo-rapport: «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»

Evaluering av godkjenningsordningen i renhold
Publiseringsår:  2016
Fafo-rapport: Sjatteringer av likhet

Fafo-rapport: Sjatteringer av likhet

Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Publiseringsår:  2016
Fafo-notat: Godkjenning av utenlandsk kompetanse

Fafo-notat: Godkjenning av utenlandsk kompetanse

Kunnskapsstatus om godkjenning av utenlandsk kompetanse og kunnskapsstatus om diskriminering i arbeidslivet
Publiseringsår:  2016
Fafo-rapport: Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Fafo-rapport: Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Nullpunktsanalyse
Publiseringsår:  2016
Fafo-rapport: Arbeidsmigrasjon

Fafo-rapport: Arbeidsmigrasjon

Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi?
Publiseringsår:  2016