Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark og andre lande

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark og andre lande

Økonomisk Analyse nr. 31
Publiseringsår:  2018
Risiko for arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet

Risiko for arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet

En sammenligning av norske og utenlandske arbeidstakere
Publiseringsår:  2018
Endringer for luftfart i utlendingsforskriften

Endringer for luftfart i utlendingsforskriften

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2018
Blå-grønn regjeringsplattform – Østforum-relevante punkter

Blå-grønn regjeringsplattform – Østforum-relevante punkter

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2018
Den nordiske modellen - hva kreves?

Den nordiske modellen - hva kreves?

Forslag som kan møte utfordringene
Publiseringsår:  2018
Doktoravhandling: Constructing migrant workers

Doktoravhandling: Constructing migrant workers

Multilingualism and communication in the transnational construction site
Publiseringsår:  2017
Europeisk plattform mot svart arbeid

Europeisk plattform mot svart arbeid

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2017
Beregninger av lønnskostnader ved registrering i NOR versus DIS

Beregninger av lønnskostnader ved registrering i NOR versus DIS

Notat fra Samfunnsøkonomisk analyse AS
Publiseringsår:  2017