Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

SUA: Årsrapport 2017

SUA: Årsrapport 2017

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
Publiseringsår:  2018
Fafo-notat: Collective bargaining in Northern Europe under strain

Fafo-notat: Collective bargaining in Northern Europe under strain

Multiple drivers of change and differing responses to them
Publiseringsår:  2018
Løsarbeidersamfunnet

Løsarbeidersamfunnet

Publiseringsår:  2018
Doktoravhandling: Labour Market Integration

Doktoravhandling: Labour Market Integration

On the multiple dimensions of immigrant labour market integration
Publiseringsår:  2018
Fafo-notat: Mellom lov og avtale

Fafo-notat: Mellom lov og avtale

Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa
Publiseringsår:  2018