Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Artikkel: Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier

Artikkel: Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier

Norsk byggenæring i en brytningstid
Publiseringsår:  2015
Kapittel: Statutory minimum wage regulation in Europe. A necessary evil?

Kapittel: Statutory minimum wage regulation in Europe. A necessary evil?

i boken: Global Wage Debates. Politics or Economics?
Publiseringsår:  2015
Kapittel: Tåler den norske modellen arbeidsinnvandring?

Kapittel: Tåler den norske modellen arbeidsinnvandring?

I boken: Den norske modellen. Internasjonalisering som utfordring og vitalisering
Publiseringsår:  2015
Kapittel: The Nordic Countries

Kapittel: The Nordic Countries

I boken: Minimum Wages, Collective Bargaining and Economic Development in Asia and Europe.A Labour Perspective
Publiseringsår:  2015
Vox: Norsk på arbeidsplassen

Vox: Norsk på arbeidsplassen

- En kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien
Publiseringsår:  2015
Fafo-rapport: Fagforeninger som krysser landegrensene

Fafo-rapport: Fagforeninger som krysser landegrensene

En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet
Publiseringsår:  2015
Fafo-rapport: Lærevilkår i norsk arbeidsliv

Fafo-rapport: Lærevilkår i norsk arbeidsliv

Utjevning eller mot nye kompetansegap?
Publiseringsår:  2015
Agenda-notat: Svart arbeid på hjemmebane

Agenda-notat: Svart arbeid på hjemmebane

Perspektivnotat
Publiseringsår:  2015
Fafo-rapport: When poverty meets affluence

Fafo-rapport: When poverty meets affluence

Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals
Publiseringsår:  2015
Artikkel: Trygdeeksport - en trussel mot velferdsstaten?

Artikkel: Trygdeeksport - en trussel mot velferdsstaten?

i Nytt Norsk Tidsskrift 02/15
Publiseringsår:  2015