Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Artikkel: Nordic labour market institutions and new migrant workers

Artikkel: Nordic labour market institutions and new migrant workers

Polish migrants in Oslo, Copenhagen and Reykjavik
Publiseringsår:  2014
Formula-bok: Regulating Transnational Labour in Europe

Formula-bok: Regulating Transnational Labour in Europe

The quandaries of multilevel governance
Publiseringsår:  2014
Fafo-rapport: Solidaransvar for lønn

Fafo-rapport: Solidaransvar for lønn

Publiseringsår:  2014
Fafo-report: International talent recruitment to Norway

Fafo-report: International talent recruitment to Norway

Opportunities, challenges, and lived experiences of skilled migrants
Publiseringsår:  2013
Fafo-report: The Polish worker in Norway

Fafo-report: The Polish worker in Norway

Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement
Publiseringsår:  2013
Fafo-rapport: Innvandrerne som skulle klare seg selv

Fafo-rapport: Innvandrerne som skulle klare seg selv

Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
Publiseringsår:  2013
TemaNord: Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries

TemaNord: Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries

Patterns of migration, working conditions and recruitment practices
Publiseringsår:  2013
Fafo-rapport: Anstendig arbeid

Fafo-rapport: Anstendig arbeid

Publiseringsår:  2013