Fafo Østforum 2018–2020

Fafo Østforum 2018–2020

Siden 2004 har vi opplevd en arbeidsinnvandring uten sidestykke til Norge. Mens det i 2004 var bosatt under 7 000 østeuropeere i Norge, var tallet steget til over 175 000 i 2015. I tillegg kommer et stort antall personer på kortidsopphold, utsendte arbeidstakere og tjenesteytere. I samme perioden er også arbeidsinnvandringen fra vestlige EU-land nær fordoblet.

Møteplass om arbeidsinnvandring

Fafo Østforum har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Åpningsseminaret ble avholdt 30. september 2004, og forumets konstituerende møte ble avholdt 29. november 2004. Frem til i dag (november 2019) har vi invitert til 79 arrangementer. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Det er nå 25 deltakere i forumet, med Skatteetaten som den nyeste. Arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til et mer internasjonalt arbeidsmarked er hovedtemaer i forumet, som nå har holdt det gående i 14 år. Kunnskapsformidling gjennom nettside og seminarer er de viktigste aktivitetene. Høsten 2017 ble det besluttet å videreføre Fafo Østforum i tre år fra 2018.

Sentrale temaer i prosjektperioden 2018-2020

Se også: Prosjektbeskrivelse 2018-2020